دانلود تحقیق هیئت منصفه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود تحقیق هیئت منصفه

هیئت منصفه چیست دانلود تحقیق هیئت منصفه مقاله هیئت منصفه قانون هیات منصفه تعریف هیئت منصفه اعضای هیئت منصفه مطبوعات هیئت منصفه در حقوق ایران هیئت منصفه در ایران هیئت منصفه ای از همتایانش تحقیق هیئت منصفه

The jury investigation

موضوع : تحقیق هیئت منصفه

فهرست مطالب
«پیشینه تحقیق»    ۱
«نوع تحقیق»    ۲
«فرضیه و طرح مسائلی در رابطه با تحقیق»    ۳
«اهداف پژوهش»    ۴
«مشکلات تحقیق»    ۵
چکیده:    ۶
مقدمه    ۷
واژگان کلیدی:    ۸
۱-پیشینه هیأت منصفه    ۹
پیشینه هیأت منصفه در جهان    ۹
پیشینه هیأت منصفه در ایران    ۱۱
۲-تعریف و ماهیت هیأت منصفه    ۱۳
۳-سیر قانونی هیأت منصفه در ایران    ۱۵
۴-دلایل مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی    ۲۰
۵-مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه    ۲۳
پیشنهادها    ۳۱
منابع و مأخذ    ۳۲

«پیشینه تحقیق»
موضوع هیأت منصفه طبیعتاً بحث های زیادی پیرامون خود از سوی نمایندگان مجلس قانونگذاری ، محققین و حقوقدانان بر می انگیزد و به دلیل اینکه حضور هیأت منصفه در دادرسی ها یکی از موضوعات روز جامعه است تحقیقات گسترده ای پیرامون آن انجام گرفته و خواهد گرفت و اساتید محترم و بزرگی در این زمینه قلم زده اند.
ازخوانندگان محترم مقاله تقاضا می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به سایتها و کتابهای که آدرس بعضی از آنها درمتن آورده می شود (منابع ) مراجعه نمایند.

«نوع تحقیق»
کتابخانه ای و بیشتر از سایتهای معتبر استفاده شده است.

«فرضیه و طرح مسائلی در رابطه با تحقیق»
به نظر می رسد در رابطه با موضوع هیأت منصفه بتوان سوالات زیر را مطرح نمود:
۱-    هیأت منصفه چیست؟
۲-    تاریخچه ی هیأت از مشروطیت تا به زمان حاضر چیست؟
۳-    چگونه می توان نهادی به نام هیأت منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یکی از عناصر قضاوت پذیرفت؟
۴-    دلایل مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی چیست؟
۵-    چرا حضور هیأت منصفه که تضمینی برای اجرای عدالت است شکل عملی به خود نگرفته ؟
۶-    چرا اهل ۱۶۸ قانون ا ساسی اجرای نشده ؟
در رابطه با این موضوع سوالات زیاد دیگری قابل طرح می باشد که ما سعی می کنیم پاسخ سوالات را در حد امکان در متن شرح داده تا برای خوانندگان محترم قابل فهم باشد.

«اهداف پژوهش»
تحقیق در هر زمینه و مطلبی راهشگا بوده و باعث ظهوراستعدادها شده و کاستی های آن را برطرف می سازد.
موضوعی که ما به دنبال آن هستیم از موضوعات مهم و یکی از اصول قانون اساسی می باشد که بحث های زیادی را پیرامون خود دربرگرفته است.
با توجه به این موضوع لازم است که سعی کنیم هرچه بیشتر جامعه را با این موضوع آشنا کرده وبا شناخت به سمت آن برویم و از ان بهره بگیریم.
البته تحقیق ما در حدی نیست که بتواند باعث آشنایی کامل با این موضوع شده ولی سعی می کنیم در حد توان و امکانات و با استعانت از درگاه باری تعالی دراین زمینه قدمی برداریم.

«مشکلات تحقیق»
با توجه به اینکه دانشگاه پیام نورواحد   چند سالی بیشترنیست که تأسیس شده ، امکانات این دانشگاه آن هم در بخش کتابخانه ای آن بسیارمحدود می باشد.
دانشجویان این دانشگاه حتی در تهیه کتب درسی خود با مشکلات زیادی مواجه هستند چه رسد به کتبهای جامع که از آن در تحقیقات خود استفاده نمایند.
به همین خاطربیشترمجبوریم برای تحقیقات خود از سایتها استفاده نماییم که تنوع مطالب درآنها زیاد است ولی جامعیت ندارد.
از خوانندگان محترم انتظار می رود مشکلات ما را درک کرده و درزمینه کاستی های این تحقیق ما را یاری دهند.
البته به نظر اینجانب هیچ وقت نباید در مشکلات محصور ماند و همیشه باید تمام تلاش خود را کرده تا به هدف برسم.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات