تحقیق سبکها و روشهای مدیریت در معدن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق سبکها و روشهای مدیریت در معدن

دانلود تحقیق سبکها و روشهای مدیریت در معدن مقاله مدیریت در معدن مدیریت معدنی مدیریت معدن سنگ مقاله معدن پروژه مقاله معدن شن و ماسه مقالات معدنی مقاله شیمی معدنی مقاله درباره معدن مقاله انگلیسی معدن مقاله اقتصاد معدنی دانلود مقاله شیمی معدنی دانلود مقاله معدنی دانلود مقاله های مهندسی معدن دانلود مقاله در مورد معدن

Management practices in mining

 

مدیریت به مفهوم کلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین کاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شکل کار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم کار آغاز شد.

در این فایل تحقیق سبکها و روشهای مدیریت در معدن مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این تحقیق دریافت می کنید اشاره شده است :
فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن
۱-۱-    تاریخچه مدیریت
۱-۲-    دلایل موفقیت مدیران
۱-۳-    عوامل شکست مدیران
۱-۴-    انواع مکاتب مدیریت
۱-۴-۱- پیدا کردن مدیریت آمریکائی
۱-۴-۲-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی
۱-۵-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی
۱-۵-۱- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک‌
۱-۶-مکتب سیستمهای اجتماعی
۱-۷-روشهای مدیریت‌
فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن
۲-۱- مفهوم نوآوری و خلاقیت
۲-۲- خلاقیت و مدیریت
۲-۳- شخص نوآور و سازمان نوآور
۲-۴- نکات کاربردی در مدیریت
۲-۵-اهمیت نو آوری
۲-۵-۱-فایده های خلاقیت و نو آوری
۲-۵-۲- تکنولوژیها، محصولات و خدمات جدید
۲-۵-۳- متغیرهای محیطی و نوآوری
۲-۶- نوآوران
۲-۶-۱- عوامل روانی و اجتماعی
۲-۶-۲- شایستگی متمایز
۲-۷- تأسیس و راه اندازی یک سازمان جدید
۲-۸- انتخاب یک سازمان
۲-۹- خلاصه
فصل سوم -نقش مدیران و مدیریت در معدن
۳-۱- مقدمه
۳-۲- عملکرد مدیریت و سازمان
۳-۳- فرآیند مدیریت
۳-۳-۱- برنامه ریزی
۳-۳-۲- در برنامه ریزی هشت گام زیر را باید طی کرد
۳-۳-۳- عوامل عدم موفقیت برنامه
۳-۳-۴- طبقه بندی برنامه ها
۳-۳-۵- روش Dispathing
۳-۴-۱- سازماندهی
۳-۵-۱- رهبری
۳-۶-۱- کنترل
۳-۲-۶-هشت عنصر مهم در  نظام کنترلی
۳-۷- تصمیم گیری
۳-۷-۱- درخت تصمیم گیری
۳-۸- سطح مدیریت و مهارتهای مدیران
۳-۸-۱- سطوح مدیریت
۳-۹- نقش مدیریت
۳-۹-۱- نقشهای ارتباطی
۳-۹-۲- نقش اطلاعاتی
۳-۹-۳- نقشهای تصمیم گیری
۳-۱۰- چالشهای مدیریت
فصل چهارم -مدیریت بهره وری در سطح مؤسسات
۴-۱- مقدمه
۴-۲- اصول بنیادی طرح ایمپروشر (Improshare)
۴-۳- کنترل طرح ایمپروشر
۴-۴- تعریف اصطلاحات طرح ایمپروشر
۴-۵- سقف درآمدها و بازخرید
۴-۶- تغییرات تجهیزات سرمایه ای و تکنولوژیکی
۴-۷- اندازه گیری بهره وری با استفاده از اصول ایمپروشر:
۴-۸- بنیان اندازه گیری ایمپروشر
۴-۹- چند مورد اجرایی از مدیرت بهره وری در صنایع سنگین
۴-۹-۱- شاخصهای بهره وری
۴-۹-۲- شاخص روحیه کاری
۴-۹-۳- بهره وری ارزش افزوده
۴-۹-۴- بهره وری کارگران
فصل پنجم -مدیریت بر مبنای هدف
۵-۱- انواع روشهای مدیریت
۵-۲- منظور و مقصود از M.B.O
۵-۳- مراحل مدیریت بر مبنای هدف
۵-۳-۱- تعیین نقشها و مأموریتها
۵-۳-۲- اقدامات و نتایج مورد انتظار
۵-۳-۳- تعیین شاخصها
۵-۳-۴- تعیین هدفها
۵-۳-۵- طرحهای عملیاتی
۵-۳-۶- کنترل
۵-۴- لزوم تعریف نقشها و مأموریتها
۵-۵- تعیین اقدامات و نتایج مورد انتظار
۵-۶- شناخت و تعیین شاخصهای اثربخشی
۵-۷- انتخاب و تعیین هدفها
۵-۷-۱- دسته بندی هدفها براساس اولویت
۵-۸- تهیه طرح عملیاتی
۴-۸-۱- برنامه ریزی اجرایی
۵-۸-۲- تنظیم برنامه اجرایی:
۵-۸-۳- برنامه ریزی زمانی
۵-۸-۴- بودجه بندی
۵-۸-۵- تعیین مسئولیتها
۵-۸-۶- بازنگری اصلاح
۵-۸-۷- ایجاد مکانیسمهای کنترل
۵-۹- تعیین استانداردها
۵-۱۰- اثرات تکنیک M.B.O
فصل ششم -بهره وری و شاخصهای مهم در اندازه گیری آن
۶-۱-مفهوم بهره وری و اندازه گیری آن در واحدهای صنعتی
۶-۲- مفهوم بهره وری
۶-۳- شاخصهای بهره وری
۶-۳-۲- بهره وری سرمایه
۶-۳-۳- بهره وری مواد اولیه
۶-۳-۴- بهره وری انرژی
۶-۳-۵- محاسبه بهره وری کل
۶-۴- مدیریت بهره وری
۶-۵- سطوح بهره وری
۶-۶- بهره وری و رقابت
۶-۷- ارتقاء بهره وری
۶-۸- طرح ریزی واحدهای صنعتی
۶-۹- مراحل شکل گیری یک واحد صنعتی
نتیجه گیری
منابع و مراج


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات