گزارش کارآموزی بررسی مسایل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی بررسی مسایل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسایل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو بهداشت حرفه ای در ایران خودرو کارورزی ایمنی و بهداشت ایران خودرو پروژه ایمنی در ایران خودرو تست ایمنی ایران خودرو تست ایمنی محصولات ایران خودرو ایمنی خودروهای ایران ایمنی ترین خودروی ایران پروژه ایران خودرو پروژه های کاراموزی ایران خودرو دانلود گزارش کاراموزی ایران خودرو

Iranian Health car

موضوع : کارآموزی بررسی مسایل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو

فهرست مطالب

مقدمه۱
تاریخچه شرکت ایران-خودرو۳
طرح شماتیک ایران خودرو۴
روند تولید در شرکت ایران خودرو۵
عوامل فیزیکی زیان¬آور محیط کار۲۰
بهداشت حرفه-ای۲۱
فیزیو¬لوژی حرفه¬ای (شغلی )۲۲
طب حرفه¬ای یا پاتولوژی شغلی۲۲
مهندسی بهداشت ¬حرفه¬ای ( Occupational hygienist)22
اهداف کلی بهداشت حرفه-ای۲۳
برنامه¬های کلی و اجرایی بهداشت حرفه¬ای در کارخانجات۲۶
وظایف متخصصین بهداشت حرفه-ای۲۶
صدا۲۷
انواع صوت۲۷
اثرات صدا بر انسان۲۸
بیماری¬ها و عوارض ناشی از کار گوش۲۹
اثر سرو¬صدا روی کارگران۳۰
روش¬های اندازه¬گیری و ارزیابی صدا۳۱
وسایل اندازه-گیری۳۳
اندازه¬گیری صدا به منظور آنالیز فرکانس۳۳
کنترل صدا  (noise  control)34
انواع جاذب¬های صوتی۳۶
عوامل موثر در افت انتقال دیوار-ها۳۸
ارتعاش۴۴
ارتعاش انسانی۴۵
انواع ارتعاش انسانی۴۵
اثرات ارتعاش۴۶
اثرات ارتعاش تمام بدن۴۷
راه¬های پیشگیری از بیماری¬ها و عوارض ناشی از ارتعاش۴۸
پرتو-ها۴۹
ضایعات چشمی ناشی از پرتو مادون قرمز۵۰
تدابیر احتیاطی در برابر تشعشات جوشکاری۵۱
روشنایی۵۲
تعاریف و اصطلاحات روشنائی۵۳
منابع نوری۵۳
شدت روشنائی (Illumination)54
درخشندگی (Luminance)54
تباین  (Contrast)55
واحد کمیت¬های اندازه¬گیری روشنائی۵۵
عوامل موثر در میزان روشنایی فضای محیط کار۵۵
ویژگی لامپ¬ها و ضریب بهره نوری۵۷
ویژگی¬های نور مطلوب و اثرات آن۵۷
اهمیت روشنایی در کارگاه-ها۵۸
اثرات روشنایی۵۹
عوارض روشنائی نامناسب۶۱
ویژگی¬های روشنائی رضایت-بخش۶۲
نکات مهم در طراحی روشنایی مصنوعی۶۳
اصول روشنایی مناسب در محیط کار۶۳
وسایل اندازه¬گیری روشنایی۶۴
پیشنهادات جهت بهبود میزان روشنایی۶۸
استانداردهای ملی و بین-المللی۷۰
گرما و سرما۷۵
دمای هوا (دمای خشک)۷۵
دمای تر  Wet Bulb Temperature76
دمای تابشی Radiant Temperature77
رطوبت نسبی  Relative Humidity78
رطوبت¬سنج چرخان Whirling Hygrometer78
رطوبت¬سنج مکشی ( نوع آسمن ) Assman Hygrometer 79
نقطه شنبم۷۹
تبادل حرارت بدن با محیط۷۹
راه¬های تبادل حرارت بین بدن و محیط۸۰
اختلالات ناشی از کار در سرما۸۱
عوامل شیمیایی زیان¬آور محیط کار۸۳
آلاینده¬های شیمیایی و تقسیم¬بندی آنها۸۵
تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر اساس حالت فیزیکی۸۵
تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر پایه اثر¬های فیزیولوژیک۸۷
راه¬های ورود مواد شیمیایی به بدن۸۸
راه¬های دفع مواد شیمیایی۸۹
نکاتی در خصوص حد استاندارد مواد شیمیایی۹۰
استانداردها و واحدها۹۰
نحوه تعیین استاندارد-ها۹۲
استراتژی¬های نمونه¬برداری از آلاینده¬های هوا۹۳
مدت نمونه برداری باید چه مقدار باشد؟۹۴
چند نمونه مورد نیاز است؟۹۵
نمونه¬برداری باید در چه مرحله¬ای از فعالیت¬های شغلی انجام شود؟۹۵
نمونه¬برداری آنی ( Spot Sampling )96
نمونه¬برداری مداوم ( Continious Sampling )96
روش¬های استاندارد نمونه¬برداری ازآلاینده¬های هوا با توجه  به نوع آلاینده۹۷
ظرف نمونه¬برداری ( Sampler)97
دستگاه¬های مکنده هوا (Air Aspirator Device)97
وسایل اندازه¬گیری حجم و شدت جریان( Volume , Air Flow Meter Devices)100
سم شناسی صنعتی۱۰۰
سم۱۰۰
مسمومیت۱۰۰
مسمومیت حاد (Acute intoxication )101
مسمومیت مزمن (Chronic intoxication)101
سموم عصبی ( Neurotoxins)101
سم¬شناسی شغلی۱۰۳
سرنوشت فلزات در بدن۱۰۵
جذب۱۰۵
توزیع۱۰۵
تجمع۱۰۶
دفع۱۰۶
آثار سمی فلزات در اعضای مختلف بدن۱۰۶
سرطان¬زایی فلزات در بدن۱۱۰
درمان مسمومیت با فلزات۱۱۱
سم¬شناسی برخی از فلزات۱۱۲
سم شناسی گازها۱۲۱
خواص و اثرات گازها۱۲۱
گازهای خفقان¬آور ساده۱۲۱
گازهای خفقان آور شیمیایی۱۲۲
گاز¬های محرک۱۲۴
مواد شیمیایی آلی سمی ۱۲۷
آفت‌کشها۱۲۷
تاریخچه استفاده از آفت‌کش‌ها۱۲۷
انواع آفت‌کش‌ها۱۲۸
تاثیر ترکیبات آلی سمی بر روی محیط زیست۱۲۹
حلال¬های آلی۱۲۹
مواجهه۱۳۰
برآورد میزان مواجهه با حلال از طریق پرسش-نامه۱۳۴
مشکل حلال¬های ترکیبی۱۳۴
توزیع و ترانسفورماسیون ( تغییر )۱۳۵
حفاظت از کارگران۱۳۶
اثر روی سیستم عصبی۱۳۷
سیستم اعصاب مرکزی۱۳۹
ناتوانی عصبی – روانی۱۴۲
تستهای عصبی- رفتاری۱۴۳
سایر تست ها۱۴۴
اثر حلال ها روی کلیه ها۱۴۸
اثر روی کبد۱۵۱
عوارض پوستی ناشی از حلال-ها۱۵۵
عوارض تولید مثلی ناشی از حلال-ها۱۵۵
سرطان زایی۱۵۶
ارزیابی بالینی۱۵۶
اقدامات کنترلی جهت پیشگیری از عوارض ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی۱۶۰
عوامل ارگونومیکی زیان¬آور محیط کار۱۶۳
چکیده۱۶۴
تعاریف ارگونومی۱۶۶
تاریخچه ارگونومی۱۶۸
شاخه¬های دانش ارگونومی۱۶۹
روانشناسی مهندسی۱۶۹
فیزیولوژی کار۱۶۹
بیومکانیک شغلی۱۶۹
آنتروپومتری۱۷۰
چگونگی اجرای ارگونومی۱۷۲
طراحی یک پست کار۱۷۳
وضعیت بدنی کارگر (ایستاده ، نشسته)۱۷۴
شکل¬های مختلف کار ماهیچه-ای۱۷۶
روش صحیح بلند کردن بار۱۷۸
نیروی انسانی و ویژگی های محیط کار۱۷۸
ارگونومی و محیط کار۱۸۱
اصول ارگونومی در صنعت۱۸۱
فاکتورهای استرس در محیط¬¬های کار۱۸۲
جنبه‌های اقتصادی ارگونومی۱۸۲
انواع خستگی۱۸۳
استرس سازمانی۱۸۳
دلایل استرس‌های کاری۱۸۳
اثرات اضطراب در محیط کار۱۸۵
نقش تکنولوژی در محیط کار و زندگی۱۸۶
بهداشت محیط کار۱۸۷
اهمیت آموزش۱۸۹
نقش فرهنگ۱۹۰
ویژگی¬های محیط کار خوب۱۹۱
ارگونومی ، روشی علمی۱۹۴
محیط¬های باز یا بسته؟۱۹۶
حضور فناوری اطلاعات در محیط کار۱۹۹
نقش مدیریت در کاهش یا افزایش خطاها و اشتباهات انسانی در محل کار چیست ؟۲۰۱
نتیجه گیری و پیشنهادات۲۰۲
ایمنی و عوامل مکانیکی زیان¬آور در محیط کار۲۰۴
مخاطرات ابزار¬ها و ماشین-آلات۲۰۵
ایمنی کار با اره رومیزی ( Table saw)206
ماشین سنگ¬زنی و دستورات ایمنی مربوط به آن۲۰۷
ماشین صفحه تراش۲۰۸
فرآیند صفحه-تراشی۲۰۹
حمل و نقل ، جرثقیل و تجهیزات بالا-بر۲۱۰
لوازم بالابرها : (زنجیر، مانع، طناب، قفل و زنجیر…)۲۱۱
دستور العمل های ایمنی در کار با لیفتراک۲۱۳
چه خطرات ایمنی و بهداشتی یک فرد جوشکار را تهدید می-کند؟۲۱۷
آیا جوشکاری در درازمدت اثرات سوئی بر روی سلامتی جوشکار دارد؟۲۱۹
چه اقدامات پیشگیرانه¬ای را می¬توان انجام داد؟۲۲۰
ایمنی نردبان۲۲۱
نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه¬ای و ایمنی محیط کار۲۲۳
اهمیت نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه-ای۲۲۳
نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای و ایمنی۲۲۴
خط¬مش گذاری۲۲۴
آیین‌نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش¬ سوزی‌ در کارگاه‌ها۲۲۶

فصل‌ اول‌ – وسایل‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌۲۲۶
ذخیره‌ آب‌۲۲۷
لوله‌ها و شلنگ¬های‌ آب‌ آتش¬-نشانی۲۲۷
استعمال‌ آب‌۲۲۸
دستگاه‌های‌ ثابت‌ آب¬¬پاش‌ خودکار و انواع‌ دیگر آن‌۲۲۹
خاموش¬¬کننده‌های‌ دستی‌ و چرخ¬-دار۲۲۹

فصل‌ دوم‌ – وسایل‌ اعلام‌ خطر و تمرین‌های‌ مربوط‌ به‌ اطفاء حریق‌۲۳۲
تمرین‌های‌ تخلیه‌ ساختمان‌ در کلیه‌ کارگاه‌ها۲۳۳
تمرین‌های‌ مبارزه‌ با حریق‌۲۳۳
شرکت‌ کارکنان‌ در مبارزه‌ با حریق‌۲۳۳

فصل‌ سوم‌- انبار¬کردن‌ و نگاهداری‌ مواد قابل‌ انفجار و مایعات قابل‌ اشتعال‌۲۳۵
مواد قابل‌ انفجار۲۳۵
مایعات‌ قابل‌ اشتعال‌۲۳۵
گازهای‌ فشرده‌۲۳۶
ذغال‌ سنگ‌ – سلولویید و سایر اجسام‌ جامد شدید الاشتعال‌۲۳۷
مواد بسته¬¬بندی‌ شده‌۲۳۸
استعمال‌ دخانیات‌۲۳۸

فصل‌ چهارم‌ – از بین¬ بردن‌ فضولات‌ و جمع¬ آوری‌ فضولات‌۲۳۹
از بین‌ بردن‌ فضولات‌۲۳۹
سوزاندن‌ فضولات‌۲۴۰

فصل‌ پنجم‌ – جلوگیری‌ از حوادث‌ ناشی‌ از صاعقه‌۲۴۱
اتصال‌ زمین‌ در ساختمان‌۲۴۲
برق¬¬گیر و منضمات‌ آن‌۲۴۲
صاعقه‌ شکن‌۲۴۳
بهبود عملکرد زیست محیطی در شرکت ایران خودرو۲۴۴
عوامل بیولوژیکی زیان¬آور محیط کار۲۵۱
آنتی-ژن۲۵۲
موجودات اتوتروف۲۵۲
آندوتوکسین۲۵۳
موجودات هوازی اختیاری۲۵۳
باکتری گرم-مثبت۲۵۳
باکتری گرم-منفی۲۵۳
مایکوتوکسین۲۵۳
ارگانیسم¬های انگلی۲۵۳
ارگانیسم¬های ساپروفیت۲۵۳
باکتری-ها۲۵۴
کلیفرم-ها۲۵۷
لژیونلاپنوموفیلا۲۵۷
قارچ ها۲۵۸
ویروس-ها۲۵۹
عوامل روانی زیان¬آور محیط کار۲۶۰
عوامل مرتبط با کار۲۶۱
تعارض گرایشی – اجتنابی۲۶۴
تعارض گرایشی – گرایشی۲۶۴
تعارض اجتنابی – اجتنابی۲۶۴
تکنیک¬های مقابله با استرس۲۶۵
بهداشت روانی درمحیط کار۲۶۷
بهداشت روانی چیست؟۲۶۷
چرا صحبت کردن در رابطه با بهداشت روانی مهم است؟۲۶۸
چرا به برنامه¬های بهداشت روانی و شغلی نیازمندیم؟۲۷۰
ما با چه محدودیت¬هایی روبرو هستیم؟۲۷۱
برنامه¬های کاربردی پیشنهادی برای دستیابی به بهداشت روانی شغلی۲۷۳
مدیریت خستگی و استرس درمحیط کار۲۷۳
حقایقی در مورد استرس۲۷۵
عوامل ایجاد استرس۲۷۵
چه چیزی استرس مضر را ایجاد می-کند؟۲۷۶
نشانه¬های استرس۲۷۷
پیشگیری از استرس۲۷۸
مسئولیت مدیریت استرس۲۸۰
وسایل حفاظت فردی۲۸۱
بهداشت محیط۳۰۶
مسمومیت غذایی چیست؟۳۰۷
غذاهای آلوده۳۰۷
مسمومیت باکتریایی۳۰۷
سالمونلا۳۰۸
اسکریچا-کولی۳۰۸
کلسترودیوم بوتولینوم (بوتولیسم)۳۰۹
کامپیلوباکتر جیجونی (کامپیلوباکتریوسیس)۳۰۹
لیستریا مونوسیتوژن (لیستریوسیس)۳۱۰
توکسوپلاسما گوندی (توکسوپلاسموسیس)۳۱۰
تریچینلا اسپیرالیس (تریچینوسیس)۳۱۱
راه¬های پیشگیری۳۱۱
MSDS (  Material Safety Data Sheets)313
مشخصات کارت¬های  MSDS314
مسئولیت¬های توزیع¬کننده یا تحویل¬دهنده ماده شیمیایى۳۱۸
مسئولیتهای کارفرمایان۳۱۹
گزارش کار۳۲۱
منابع


قیمت : 20000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات