دانلود گزارش کارآموزی کشت و پرورش درخت سیب

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی کشت و پرورش درخت سیب

دانلود گزارش کارآموزی کشت و پرورش درخت سیب پروژه کارورزی گزارش درختکاری گزارش روز درختکاری گزارش هفته درختکاری گزارش روز درختکاری در مدارس کاشت و پرورش درخت سیب نحوه پرورش درخت سیب روش پرورش درخت سیب شرایط پرورش درخت سیب پرورش و نگهداری درخت سیب آموزش پرورش درخت سیب زمان کشت درخت سیب

Cultivate apple trees

موضوع : گزارش کارآموزی کشت و پرورش درخت سیب

خلاصه ای از کشت و پرورش درخت سیب
شرح فعالیت های انجام شده در طول دوره کارآموزی

محل کارآموزی : بخش باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان ابهر

۱٫                       پاسخگویی به مراجعین مربوط به بخش باغبانی

۲٫                       تایپ نامه های اداری

۳٫                       تهیه لیست های مربوط به توزیع نهال و کود ریز مغذی

۴٫    بازدید از نهالستان های اطراف ، باغات سیب وانگور به همراه کارشناسان بررسی کننده خسارت سرما

۵٫                       پیگیری فعالیت های مربوط به دبیرخانه

مقدمه
سیب از گونه های وحشی موجود در آسیا و اروپا به دست آمده و قدمت کشت آن به سال های ماقبل تاریخ می رسد با وجود قدمت کاشت سیب در دنیا و شناختی که در ایران زمین از این درخت داشته اند تا این اواخر به عنوان یک محصول تجاری تلقی نمی شد . در واقع در سی سال اخیر سیب به صورت تجاری در ایران کشت شده است . درخت سیب در بیشتر نواحی ایران می روید و بارور می شود و هر ناحیه ای سیب مخصوص دارد . سیب گلاب ، سیب دماوند ، سیب شمیران ، سیب ترشی آش ، سیب خراسان ، سیب شیرین درشت و …

گل درخت سیب در اوسط بهار در می آید بنابراین کمتر دچار سرمازدگی می شود . درخت سیب در زمینی که خاکش رسی و کود داده شده است و قشر زیرینش قابل نفوذ به آب باشد تنومند می شود و میوه اش خوب و فراوان خواهد بود . در زمینی که خاکش رسی و آهکش از ده درصد تجاوز نکند درخت سیب پرحاصل می شود . درخت سیب را در تمام زمین هایی که خاکش متوسط باشد می توان کاشت .

درخت سیب در آب و هوای مرطوب بهتر رشد می کند . ولی در آب و هوای خشک رشدش قابل توجه نیست. اکثرا درخت سیب در نقاط خنک و رو به شمال که برای درختان دیگر مناسب نیست کاشته می شود. درخت سیب نیز مانند درختان دیگر نیاز به عملیات مناسب آبیاری ، هرس ، کوددهی و… دارد که در بخش های بعدی بررسی شده اند .

بخش اول : کلیاتی در مورد درخت سیب

*درخت سیب و خواص بتانیکی آن

درخت سیب از خانواده رزاسه ، جنس مالوس بوده و دارای ارقام مختلفی می باشد. عدد پایه کروموزومی آن برابر ۱۷،(x=17) بوده و تعداد کروموزوم های آن متفاوت (۳۴،۵۸،۶۸) است.درخت سیب تابع آب و هوای سرد معتدل با نیاز سرمایی متوسط است ، خاک مناسب برای پرورش آن ، رسی شنی حاصلخیز با عمق کافی  و pHخنثی را می پسندد. ریشه گیاه با توجه به نوع بافت خاک ، واریته و اثرات مختلف محیطی نبات ، می تواند تا چندین متر در خاک فرو رود. بیشترین رشد ریشه ها ، در بهار از زمان باز شدن جوانه ها تا خرداد ماه است. ریشه مطلوب در عمق و شعاع متعادل  و متناسبی منشعب و تمام حجم خاک در دسترس خود را برای بدست آوردن آب و مواد غذایی  مورد بهره برداری قرار می دهد.

ساقه درخت به سبب حالت خاص ، قابلیت انعطاف پذیری و پرورش نهائی را به انواع فرم ها دارد. جوانه ها در درخت به چند دسته ” چوب ، گل و انتظار و خفته ” تقسیم می شوند.

گل ها در آن منظم و مجتمع  دارای‌:۵ کاسبرگ ، ۵ گلبرگ به رنگ سفید یا صورتی ، ۴-۶ تخمک و تخمدان و پرچم های زردرنگ ، مضربی از ۵ را دارند.

فهرست مطالب

گزارش کار ………………………………………………………………………………  .۲

مقدمه………………………………………………………………………………………..  ۳

بخش اول : کلیاتی در مورد درخت سیب

·  درخت سیب و خواص بتانیکی آن ……………………………………………….۴

·  انواع واریته های سیب و پایه های پیوندی………………………………………..۴

·  ازدیاد و تکثیر درخت سیب…………………………………………………………۵

·  طرح و ایجاد باغ میوه………………………………………………………………..۷

بخش دوم کاشت :

·  طرح ریزی و تهیه نقشه درختکاری……………………………………………….۱۳

·  روش های کاشت درختان………………………………………………………….۱۴

·  تهیه چاله جهت کاشت درخت……………………………………………………۱۵

·  عملیات انتقال نهال از خزانه به زمین اصلی………………………………………۱۵

بخش سوم : داشت

·  آبیاری و طرق آن…………………………………………………………………..۲۰

·  کود دادن……………………………………………………………………………..۲۲

·  شخم پای درختان…………………………………………………………………..۲۴

·  مبارزه با علف های هرز……………………………………………………………۲۴

·  هرس …………………………………………………………………………………۲۵

·  پیوند………………………………………………………………………………….۳۴

·  آفات…………………………………………………………………………………۳۷

·  بیماری ها……………………………………………………………………………۴۰

بخش چهارم : برداشت

·  روش های برداشت………………………………………………………………..۴۷

·  عملیات پس از برداشت………………………………………………………….۴۸

·  انبار و نگهداری میوه ها…………………………………………………………۵۰


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات