دانلود تحقیق مقدمه ای بر رئالیسم واقع گرایی تهاجمی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود تحقیق مقدمه ای بر رئالیسم واقع گرایی تهاجمی

دانلود تحقیق مقدمه ای بر رئالیسم واقع گرایی تهاجمی دانلود مقاله رئالیسم پروژه مقاله در مورد مکتب رئالیسم مقاله در مورد رئالیسم مقاله در مورد رئالیسم جادویی مقاله درباره رئالیسم مقاله مکتب رئالیسم مقاله ای در مورد رئالیسم مقاله در خصوص رئالیسم تحقیق در مورد مکتب رئالیسم تحقیق در مورد سبک رئالیسم تحقیق در مورد رئالیسم تحقیق در مورد رئالیسم اسلامی

Offensive Realism Realism

 

موضوع : مقدمه ای بر رئالیسم(واقع گرایی) تهاجمی

فهرست مطالب
مقدمه    ۲
قدرتهای بزرگ و علل انگیزه های تهاجمی    ۳
آنارشی و رقابتهای امنیتی    ۸
الگوهای عمومی رفتار قدرتهای بزرگ    ۱۳
هژمونی همراه با بالاترین سطح امنیت: امنیت مطلق!    ۱۷
رئالیسم تهاجمی و رئالیسم فطرت بشری    ۲۲
رئالیسم تهاجمی و رئالیسم تدافعی    ۲۳
وجوه اشتراک    ۲۳
وجوه افتراق    ۲۷
جمع بندی    ۳۲

مقدمه
رئالیسم تهاجمی شاخه ای از مکتب رئالیسم است که مانند رئالیسم کلاسیک مفروضه هایی چون قدرت، امنیت، دولت، آنارشی و قدرتهای بزرگ مؤلفه های اصلی آن را تشکیل می دهند. بر خلاف دیگر مکاتب فکری در حوزهِ نقد و بررسی روابط و سیاستهای بین المللی، که هر یک با چهره های معروف و مشخصی معرفی شده اند، این مکتب کمتر از ویژگیهای مزبور برخوردار بوده است. به عبارت دیگر، تعداد اندکی از اندیشمندان به تبیین و چهارچوب بندی تئوریک رئالیسم تهاجمی پرداخته اند. این مکتب، بر خلاف مکاتب انشعابی در رئالیسم، تا زمان حاضر مستند و مرجع شناخته شده ای برای خود نداشته است. مثلاً، برای اندیشمندان حوزهِ روابط بین الملل، مکتب رئالیسم فطری با کتاب معروف هانس جی مورگنتا با نام سیاست میان ملتها و مکتب رئالیسم تدافع با کتاب معروف کنت والتز با نام نظریهِ سیاستهای بین الملل شناخته می شوند؛ ویژگی ای که دربارهِ رئالیسم تهاجمی دیده نمی شود. به جز برخی از اندیشمندان سیاستهای بین الملل، مانند لووس دیکنسون(۱) که به صورت مختصر و محدود به بیان بعضی از اندیشه ها و آموزه های مکتب رئالیسم تهاجمی پرداخته است، تنها جان میرشایمر آموزه های رئالیسم تهاجمی را در چهارچوب تئوریک و سیستماتیک معرفی کرده است. این امر باعث شده تا او در میان رئالیستهای کنونی، به عنوان پیشرو مکتب رئالیسم تهاجمی شهرت یابد. در واقع، وی با کتاب معروف خود به نام سیاست بین الملل: تراژدی سیاستهای قدرت بزرگ این مکتب را تبیین کرده است. ساموئل هانتینگتون درباره کتاب او نوشته است: <جان میرشایمر با ارائه شواهد فراوان و منطق پیچیده ای، می کوشد تا به تبیین کامل تئوری رئالیسم تهاجمی بپردازد>. کنت والتز – پدر رئالیسم ساختاری – نیز عنوان کرده است: <میرشایمر پرسشهای مشکل و مهمی را مطرح می کند و به آنها پاسخهای مستند و محکمی می دهد. وی در کتاب خود، مستندات جذابی از نحوهِ رفتار قدرتهای بزرگ و تفسیر قدرتمندانه ای از چرایی رفتار آنان فراهم آورده است؛ از این رو، کتاب وی اثری حتمی و قطعی دربارهِ رئالیسم تهاجمی می باشد.


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات