دانلود تحقیق نقش منابع انسانی در رشد و تعالی سازمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود تحقیق نقش منابع انسانی در رشد و تعالی سازمان

دانلود تحقیق نقش منابع انسانی در رشد و تعالی سازمان مقاله نقش منابع انسانی در سازمان نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمان نقش حسابداری منابع انسانی در بهره وری سازمانی نقش مدیریت منابع انسانی در سود بخشی سازمان رشد و تعالی سازمان مقاله رشد و توسعه اقتصادی

The role of human resources

 

موضوع : نقش منابع انسانی در رشد و تعالی سازمان

فهرست مطالب
چکیده مقاله:    ۲
مقدمه:    ۲
منابع انسانی و ماهیت سازمان ها :    ۶
سازمان و منابع انسانی    ۷
– جذب(Employment):    ۹
– تربیت و آموزش(Education And Training):    ۹
– حفظ و نگهداری(Keeping And Maintenance) :    ۱۰
بهره وری و سازمان    ۱۰
(Organization And Efficiency)    ۱۰
 تجزیه و تحلیل کارشناسی دلایل ضعف عملکرد کارکنان    ۱۲
(Workforces Weakness of Function Reasons Expert Analyses)    ۱۲
توصیه های لازم در فرآیند ارزیابی عملکرد نظام سازمانی    ۱۳
(Essential Recommendations About Evaluating Function of Organizational System)    ۱۳
مدیریت استراتژیک منابع انسانی :    ۱۴
استراتژی های منابع انسانی :    ۱۵
بازار کار داخلی بازار کار خارجی    ۱۸
گونه شناسی استراتژی های اصلی منابع انسانی (بامبرگر،۱۳۸۱ ،۸۶ )    ۱۸
تناسب استراتژیک :    ۲۰
• هم خوانی با استراتژی های شرکت :    ۲۲
مشکلات دستیابی به تناسب استراتژیک :    ۲۳
رویکردهای پرداختن به این مشکلات :    ۲۵
ارتباط میان استراتژی های گوناگون سازمان با راهبردهای مختلف منابع انسانی :    ۲۷
نتیجه گیری:    ۳۰
منابع:    ۳۱
۱) منابع خارجی:    ۳۱
۲) منابع داخلی:    ۳۱

چکیده مقاله:
تعالی منابع انسانی جامعه و سازمان پدیده ای است بر گرفته از رشد تدریجی تفکر انسان که رابطه ای مستقیم با الگوی توسعه در هر جامعه ای دارد. نقش منابع انسانی در تعالی سازمانی معمولاً ناشی از عواملی نظیر: بهره وری، عدالت و برابری در بهره گیری از موقعیت های سازمانی، توسعه دانش فردی و اخلاق حرفه ای است. از سویی نقش منابع انسانی در فرآیند مذکور با توجه به ماهیت سازمان ها از نظر انتفاعی و غیر انتفاعی بودن آنها متفاوت خواهد بود. منابع انسانی در هر سازمانی عامل دوام و بقای سازمان و تعیین کننده حرکت های موضعی سازمان است. استفاده مناسب از منابع انسانی در هر سازمانی فارغ از ماهیت آن، در چرخه برنامه ریزی  اصولی و مناسب برای عوامل: جذب، تربیت و آموزش و حفظ و نگهداری قابل تعریف خواهد بود.
بدین ترتیب با بکارگیری اصولی عوامل فوق می توان بهره وری سازمانی را در چارچوب مشخصی از توسعه تعریف و پیگیری نمود. برای حصول بازدهی مناسب از مدل بهره وری سازمانی تجزیه و تحلیل کارشناسی دلایل ضعف عملکرد کارکنان سازمان برای دستیابی به اجزای مدل مذکور امری حیاتی است نگاه سیستمی به مقوله بهره وری منابع انسانی، اجرای توصیه های لازم در فرآیند ارزیابی عملکرد سازمانی و گرفتن بازخوردهای مستمر و اصلاح و بهبود فرآیندهای مورد عمل را مطالبه می کند. در مقاله زیر به نقش هر یک از عوامل مؤثر در تعالی سازمانی پرداخته شده است.

مقدمه:
از جمله چالش های اساسی قرن حاضر هر جامعه ای رشد و تعالی اعضای آن جامعه است. توسعه تکنولوژی و ابزارهای مورد استفاده بشر با توسعه هنجارها و ارزش های اجتماعی هماهنگ نیست تا جایی که در بسیاری از موارد رشد تکنولوژی عامل بازدارنده و نقطه مقابل رشد اخلاقیات در جامعه مدنی تلقی و منجر به جبهه گیری های متفاوت در میان اقشار مختلف جامعه می شود.
از این واقعیت نمی توان به سادگی گذشت که تاریخ بشریت مملو از اندیشه و خلاقیت انسان هایی است که همواره رشد و تعالی نوع خود را جستجو کرده اند. سیر تدریجی تفکر و رشد علم و آگاهی های انسان به اختراع انواع و اقسام ابزارها و روش هایی منتهی شده که نظم  و نظام رفاه عمومی در جوامع مختلف را شکل می دهد. می دانیم رشد وتوسعه یافتگی امروزه معیار و ملاک تعالی جامعه انسانی تلقی شده و صد البته بدیهی است که تعالی نهادهای عمومی و همچنین  تعالی سازمان ها  نیز محصول بکارگیری منابع انسانی مناسب و لایق باشد. شکی نیست، در کنار منابع انسانی، عوامل گوناگونی  نیز به عنوان منابع وابسته برای هر هدف و مقصد اجتماعی و سازمانی بکار گرفته می شود، اما بدون تردید منابع انسانی بی بدیل ترین منبع  وعامل اساسی در ایجاد هر گونه حرکت سازمان یافته تلقی می شود که رابطه مستقیم با الگوی توسعه این منبع در جوامع مختلف دارد. بخش عمده ای از آنها در هر جامعه ای با هر سطحی از تکنولوژی و سطوح دسترسی به ابزارهای مادی نقش خود را ایفاء می کنند. حال اگر سنخیت لازم و همسویی بین ماشین ابزارها و قابلیت های منابع انسانی ایجاد شود، بدیهی است آن جامعه مسیری غیر از تعالی را نخواهد پیمود. بدین ترتیب تمامی زیر مجموعه های آن جامعه از جمله سازمان ها و نهادهای عمومی، دولتی غیر دولتی و … تحت تأثیر راهبردهای کلی جامعه مسیر تعالی را در درون خود و با تأسی از جامعه ای که در آن ادامه حیات می دهند یافته و با تغییرات بسیار اندکی ادامه خواهند داد. آنچه مسلم است این که عوامل بسیاری در توسعه نقش انسان در تعالی جامعه و بالطبع سازمان نقش دارند که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات