دانلود پرسشنامه سبک رهبری لوتانز

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  دانلود پرسشنامه سبک رهبری لوتانز

دانلود پرسشنامه سبک رهبری لوتانز ارزیابی رهبری در سازمان رهبری سازمانی سنجش رهبری سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز پرسشنامه سبک مدیریت لوتانز پرسشنامه فرد لوتانز پرسشنامه استاندارد لوتانز پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز پرسشنامه رضایت شغلی لوتانز پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

Leadership style questionnaire Luthanz

 

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
نحو نمره گذاری این مقیاس بصورت طیف لیکرت می باشد ولی لوتانز پیشنهاد می کند که نحوه نمره گذاری به این صورت باشد که اگر مدیران ودبیران به سوالات ۷،۸،۱۲،۱۸،۱۹،۳۰،۳۴،۳۵ جواب ندرتا ًیا هیچگاه بدهد، یک امتیاز می گیرد و اگر به همین سوالات پاسخ همواره (زیاد)، غالباً (خیلی زیاد) و یا نظری ندارم (متوسط)، دادند امتیازی نمی گیرند در صورتیکه به سایر سوالات به غیر از این پاسخ همواره ویا غالباً داده باشند یک امتیاز می گیرند و در غیر اینصورت امتیازی دریافت نمیکنند. حداکثر نمره مدیران در بعد رابطه مداری۱۵و در سازمان مداری۲۰ و در مجموع ۳۵ می باشد.چنانچه نمره مدیری که از اتصال دو نمره رابطه مداری و سازمان مداری روی محور تلفیقی نیمرخ رهبری لوتاس بدست می آید.اگر کمتر از۹۹/۵ باشد از سبک رهبری تلفیقی ضعیف،اگر کمتر از۹۹/۱۰ باشد سبک رهبری تلفیقی متوسط و اگر بالاتر از ۱۱ باشد سبک رهبری قوی استفاده می کند.


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات