دانلود کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک

دانلود کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک گزارش کارآموزی در پتروشیمی گزارش کارآموزی برق در پتروشیمی گزارش کارآموزی پتروشیمی شیراز گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام گزارش کارآموزی پتروشیمی تبریز گزارش کارآموزی پتروشیمی اصفهان گزارش کارآموزی پتروشیمی جم گزارش کارآموزی پتروشیمی تندگویان کارآموزی پتروشیمی تبریز

Internship Report on Petrochemicals

 

موضوع : گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراک

(( فهرست مطالب ))
عنوان    صفحه
الف – پتروشیمی اراک در یک نگاه    ۴
– هدف ۴
– سهامداران ۴
– تاریخچه ۵
– تولیدات مجتمع    ۵
– موقعیت مجتمع ۵
– تاریخچه احداث ۵
– اهمیت تولیدات مجتمع ۶
– خوراک مجتمع ۷
– نیروی انسانی ۷
– مصارف تولیدات مجتمع ۸
– واحدهای مجتمع ۹
– واحدهای سرویس های جانبی ۱۰
– دستاوردهای مجتمع ۱۱
– حفظ محیط زیست ۱۱
– اسکان و امکانات رفاهی ۱۲
ب _ تجهیزات ۱۴
– شیر (VALVE)    ۱۴
– ظروف یا مخازن (VESSELS)    ۱۷
– مبدل حرارتی (HEAT EXCHANGER)    ۱۸
– پمپ (PUMP)    ۲۰
– بخار آب STEAM))    ۲۵
– مولد بخار (STEAM GENERATION UNIT)    ۲۶
– برجها (TOWERS)    ۲۸
ج – آشنائی با قسمتهای مختلف واحد الفین و نحوه کارکرد و شرایط عملیاتی آن :    ۳۲
– مبنای طراحی ۳۳
– شرح پروسس ۳۹
– شرح کنترل واحد ۴۵
– سرویسهای جانبی ۴۷
– مقررات پیشگیری از حوادث ۵۰
– مخازن محصول :    ۵۲
د – واحد هیدروژناسیون بنزین پیرولیزP.G.H :    ۵۵
جزئیات عملیات :    ۵۸
– راکتور هیدروژناسیون ۶۱
عملیات جداسازی :    ۷۳
– برج ۱۰۰۱ ( DEPANTANIZER ) 73
– برج ۱۰۰۳ (DEHEXANIZER)    ۸۰
– برج ۱۰۰۲ (DEHEPTANIZER)    ۸۲
– جداول ۸۵


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات