دانلود گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک

دانلود گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک دانلود گزارش کارآموزی داروسازی دانلود رایگان گزارش کارآموزی داروسازی گزارش کارآموزی شرکت داروسازی دانلود گزارش کارآموزی داروسازی گزارش کار کارآموزی صنعت داروسازی گزارش کار کارآموزی داروسازی گزارش کارآموزی حسابداری در داروسازی گزارش کارآموزی در داروسازی

Internship Report Samen

 

موضوع : گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۲
فصل اول : معرفی واحدهای تولید
فرآورده های تزریقی تغذیه ای و الکترولیت ۴
واحد آبسازی ۴
واحد ساخت محلول ۴
واحد پْرکنی ( Filling ) 4
واحد سترون سازی ( Strilization ) 5
واحد بسته بندی ۵
فصل دوم : تکنولوژی ماشین های مدیتال (Clear – Flex )
۱ – معرفی تکنولوژی Clear – Flex :
۱ – ۱ – اطلاعات عمومی ۷
۱- ۲ – المانهای مربوط بهG.M.P و هماهنگی آن با تکنولوژی Clear – Flex 7
۲ – قسمت های مختلف ماشین :
۲ -۱- شماتیک اپراتوری ۸
۲-۲- قسمت بوبین فیلم ۹
۲-۳- شستشوی فیلم ۱۰
۲-۴- خشک کن فیلم ۱۱
۲-۵- تا کردن فیلم ۱۱
۲-۶- قسمت ولو ۱۲
۲ -۷- جوش ولو التراسونیک ۱۲
۲-۸- سیستم پْرکن ۱۵
۲-۹- سیستم کشش فیلم و جوش ۱۶
۲-۱۰- قسمت جوش و دوخت افقی ۱۶
۲-۱۱- سیستم جهت تحت کشش قرار دادن فیلم ۱۶
۲-۱۲- متعلقات جانبی ۱۷
۲-۱۳- راهنمای حفاظت ایمنی اپراتورها ۱۷
فصل سوم : تکنولوژی ماشین های پْرکن بطری (SYFPAC)
سیکل اتوماتیک دستگاه ۱۹
تشریح اساس عملکرد دستگاه Syfpac 19


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات