دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو

دانلود گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو گزارش کارآموزی داروخانه پروژه گزارش کارآموزی داروسازی گزارش کارآموزی داروخانه دامپزشکی گزارش کارآموزی شرکت داروسازی گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در داروخانه گزارش کارآموزی در شرکت پخش دارو دانلود گزارش کارآموزی داروسازی دانلود رایگان گزارش کارآموزی داروسازی دانلود گزارش کارآموزی داروخانه

Training physico-chemical treatment

 

موضوع : گزارش کارآموزی کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو

فهرست مطالب
مقدمه      ۱
چکیده    ۲
تاریخچه    ۴
بخش اول
تاریخچه شیمی دارویی    ۷
تئوری شیمی دارویی    ۷
تعریف شیمی دارویی    ۸
طبقه بندی داروها ۹
واکنش های اسیداسیون    ۱۰
دهالوژناسیدن    ۱۱
گیرنده دارو یا رسپتور    ۱۱
پیش دارو یا پرودراگ ۱۳
خلق دارو    ۱۴
تعریف آنالوگ یک دارو    ۱۶
متابولیسم داروها ۱۶
شرط انجام متابولیسم ۱۸
نام گذاری داروها ۱۹
تغییر ملکولی با ایجاد پیوند دوگانه ۲۰
آگونیست و آنتاکونیست    ۲۱
ایزو استرها    ۲۲
بید ایزو استرها ۲۲
ایزو استرهای کلاسیک ۲۲
ایزواسترهای غیر کلاسیک ۲۳
ضد دردها ۲۳
ضد دردهای قوی ۲۳
مورفین ۲۴
مشتقات مورفین ۲۵
ضددردهای گروه فنیل پریدین ۲۶
برخی از مشتقات مربوط به ضددردهای گروه فنیل پریدن    ۲۷
ضد دردهای گروه دی فنیل پروپیل آمین ۲۷
ضددردهای ضعیف و متوسط الاثر ۲۸
مشتقات پارا آیندنفل    ۲۹
مشتقات پیرازول ۲۹
فنیل بوتازون ۳۰
ضد دردهای خانواده آنترالینک اسید ۳۰
مشتقات آریل الکنوئینی اسیدها ۳۰
داروهای ضد سرخه ۳۱
داروهای خلط آور ۳۱
بیهوش کننده های عمومی ۳۲
بخش دوم
مشخصات و شرایط کار در یک لابراتوار داروسازی نمونه ۳۵
بخش تهیه گرانول    ۳۶
بخش قرص سازی    ۳۷
بخش قرصهای بدون روکش ۳۷
بخش روکش دادن قرصهای پوشش دار ۳۹
بخش کپسول سازی ۴۰
بخش داروهای نیمه مایع (پماد و کرم سازی)    ۴۱
بخش تهیه مایعات خوراکی ۴۶
کنترل هنگام تولید در صنعت داروسازی ۴۹
کنترل در انبار مواد اولیه یا در اتاق توزین ۴۹
روش سنجش متوکلوپرآمید هیدروکراید ۵۱
محلول استاندارد ۵۲
روش سنجش کپسول تتراسایکلین ۵۲
روش سنجش قرص ویتامین C جوشان ۵۳
روش سنجش پماد تتراسایکلین ۳%    ۵۳
روش سنجش مپروبامات قرص یا گرانول    ۵۴
روش سنجش قرص استامینوفن ۵۴
روش سنجش دیکلوفناک سدیم ۵۵
روش سنجش دراژه ایبوپروفن ۴۰۰    ۵۶
روش سنجش ویتامین A 56
روش سنجش کپسول رینامپین ۳۰۰mg    ۵۷
روش ساختن بافر پتاسیم دی هیدروژن فسفات باPH=7.4    ۵۷
روش سنجش دراژه کلرامفنیکل ۲۵۰mg 57
روش سنجش ناخالصی های کلرامفنیکل ۲۵۰mg    ۵۸
روش سنجش کلیدنیوم سی ۵mg    ۵۸
روش ساختن محلول تیمول بلو ۵۸
روش دی سولوشن کپسول رینامپین ۵۸
روش دی سولوشن قرص استامینوفن ۵۹
طرز تهیه بافر فسفات PH=5.8    ۶۰
روش دی سولوشن شیاف ایندمتاسین ۶۰
روش دی سولوشن قرص آلوپوریندل ۶۱
روش دی سولوشن دراژه کد دیاز پوکساید mg5    ۶۲
روش دی سولوشن کپسول تتراسایکلین ۲۵۰mg    ۶۲
روش دی سولوشن دراژه دیکلوفناک ۶۳
روش دی سولوشن دراژه ایبوپروفن ۶۳
روش دی سولوشن قرص پروبامات ۶۵
طرز درست کردن محلولهای لازم ۶۵
بخش سوم
دستگاه حداسی    ۶۷
دستگاه سنجش سختی ۶۸
دستگاه فرسایش سنج    ۶۹
دستگاه ph سنج ۷۰
حمام آب گرم (بن ماری)    ۷۰
دستگاه دی سولوشن ۷۱
ترازوی آزمایشگاه ۷۱
دستگاه رطوبت سنج ۷۲
بخش چهارم
شناسایی ۱    ۷۳
شناسایی ۲    ۷۳
شناسایی ۳    ۷۴
شناسایی ۴    ۷۵
شناسایی ۵ ۷۵
شناسایی ۶ ۷۶
شناسایی ۷ ۷۶
شناسایی ۸ ۷۶
شناسایی ۹ ۷۷
شناسایی ۱۰ ۷۷
شناسایی ۱۱    ۷۸
شناسایی ۱۲ ۷۸
شناسایی ۱۳ ۷۸
شناسایی ۱۴ ۷۹
شناسایی ۱۵ ۷۹
شناسایی ۱۶    ۸۰
شناسایی ۱۷ ۸۰
شناسایی۱۸    ۸۱
شناسایی۱۹    ۸۱
شناسایی۲۰    ۸۱
شناسایی۲۱    ۸۲
شناسایی۲۲    ۸۳
شناسایی۲۳    ۸۳
شناسایی۲۴    ۸۳
شناسایی۲۵    ۸۴
شناسایی۲۶    ۸۴
بخش پنجم
اثرات فارماکولوژی داروها ۸۶
ایندومتاسین ۸۷
ایبوپروفن ۸۷
رینامپین ۸۸
ویتامین A    ۸۹
مپروبامات
متوکلوپرامید
اسید اسکوربیک ویتامین C
کلیدنیوم C    ۹۳
تتراسایکلین
دیکلوفناک سدیم
کلوامفنیکل
استامینوفن
کلودیازپوک ید
خواص فیزیکی
پیوست
منابع


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات