دانلود پروژه خانه امید مرکز نگهداری کودکان خیابانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  دانلود پروژه خانه امید مرکز نگهداری کودکان خیابانی

مرکز نگهداری کودکان خیابانی یاسر دانلود پروژه خانه امید تحقیق پایان نامه مرکز نگهداری کودکان خیابانی مرکز نگهداری از کودکان خیابانی مقاله درباره کودکان خیابانی مقاله در مورد کودکان خیابانی مقاله ای درباره ی کودکان خیابانی مقاله در رابطه با کودکان خیابانی تحقیق در مورد کودکان خیابانی تحقیق راجع به کودکان خیابانی تحقیق در خصوص کودکان خیابانی

 

Street Child Care Centre

دانشکده معماری و شهرسازی (علم و صنعت) کارشناسی ارشد
موضوع: خانه امید (مرکز نگهداری کودکان خیابانی)
دانلود پروژه خانه امید مرکز نگهداری کودکان خیابانی

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه
۱-۱- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:
۱-۱-۱- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
۲-۱-۱- ساختار جمعیتی شهر تهران
۲-۱- موقعیت جغرافیائی
۳-۱- موقعیت طبیعی
۴-۱- بهینه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران
۵-۱- ویژگیهای اقلیمی
۱-۵-۱- دما
۲-۵-۱- میزان بارش.
۳-۵-۱- رطوبت نسبی
۴-۵-۱- روزهای یخبندان
۵-۵-۱- روزهای بارانی
۶-۵-۱- باد
۷-۵-۱- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان
۸-۵-۱- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
۹-۵-۱- ارتفاع بناها
۱۰-۵-۱- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
۶-۱- احکام و ضوابط طراحی معماری
فهرست منابع و ماخذ فصل اول
فصل دوم:
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع:
۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
۲-۲- تعریف کودک
۱-۲-۲- تعریف کودکان خیابانی
۳-۲- تاریخچه کودکان خیابانی
۴-۲- وضعیت کودکان خیابانی در جهان
۱-۴-۲- وضعیت کودکان خیابانی در ایران
۵-۲- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»
۶-۲- عوامل موثر بر خیابانی شدن کودکان
۷-۲- بزهکاری و بزهدیدگی کودکان خیابانی
۸-۲- وضعیت بهداشتی کودکان خیابانی …
۹-۲- وضعیت روانی- اجتماعی کودکان خیابانی
۱-۹-۲- مدرسه (اجتماع)
۲-۹-۲- وضعیت روانی
۳-۹-۲- مشکلات رفتاری
۱۰-۲- اقدامات ملی انجام شده در مورد این کودکان
۱-۱۰-۲- سازمان بهزیستی
۲-۱۰-۲- شهرداری
۳-۱۰-۲- سازمان بین‌المللی
۱۱-۲- آمار کودکان خیابانی
۱۲-۲- نتایج بدست آمده از تحقیق دکتر رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان خیابانی ایران
۱۳-۲- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان کودکان خیابانی
۱۴-۲- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق
فهرست منابع و ماخذ فصل دوم .
فصل سوم:
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات