گزارش کارآموزی شهرداری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی شهرداری

دانلود گزارش کارآموزی شهرداری حسابداری در شهرداری دانلود گزارش کارورزی پروژه شهرداری رشته حسابداری دانلود گزارش کارآموزی در شهرداری دانلود رایگان گزارش کارآموزی شهرداری دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در شهرداری دانلود گزارش کارآموزی معماری در شهرداری دانلود گزارش کارآموزی عمران در شهرداری دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شهرداری

Municipal Internship Report

 

موضوع : گزارش کارآموزی شهرداری منطقه ۱۱

«فهرست مطالب»
۱-فصل اول

۱-۱مقدمه    ۱

۲-فصل دوم

۱-۲-تاریخچه شهرداری    ۳

۲-۲-تاریخچه منطقه ۱۱    ۵

۳-۲-قواعد کلیه ۵

۴-۲-وظایف شهرداری    ۷

۵-۲-نمودار سازمانی شهرداری    ۱۳

۶-۲-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار    ۱۴

۷-۲-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار    ۱۵

۸-۲-مقررات استخدامی شهرداری    ۱۷

۹-۲-مقررات جزائی    ۱۷

۱۰-۲-تعداد پرسنل شهرداری منطقه ۱۱    ۱۸

۱۱-۲-فعالیت های جاری شهرداری    ۱۹

۱۲-۲-اهداف و فعالیت های آتی ۲۰

-مساحت منطقه ۱۱    ۲۰

-محدوده جغرافیایی منطقه ۱۱    ۲۱

-میادین منطقه    ۲۱

-مناطق همجوار    ۲۱

-جمعیت ساکن درمنطقه    ۲۱

-تعداد نواحی    ۲۲

-تعداد محله    ۲۲

-میانگین سنی جمعیت منطقه ۲۲

-تعداد خانوار ۲۲

-رشدجمعیت ۲۳

-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت    ۲۳

۳-فصل سوم

۱-۳-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری ۲۴

۲-۳-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری ۲۵

۳-۳-شرح وظایف اداره حسابداری ۲۶

۴-۳-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری ۲۹

۵-۳-سیستم حسابداری ۳۰

۶-۳-عملکرد اطلاعاتی ۳۱

۷-۳-عملکرد کنترلی ۳۱

۸-۳-عملکرد خدماتی    ۳۲

۹-۳-عوامل سیستم حسابداری ۳۲

۱۰-۳-طرز کار سیستم حسابداری ۳۴

۱۱-۳-ورودی سیستم حسابداری ۳۵

۱۲-۳-پردازش اطلاعات ۳۷

۱۳-۳-خروجی یا محصول سیستم حسابداری ۴۲

۱۴-۳-استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ۴۴

۱۵-۳-استفاده کنندگان برون سازمانی ۴۵

۱۶-۳-سایر استفاده کنندگان    ۴۹

۱۷-۳- استفاده کنندگان درون سازمانی ۵۲

۱۸-۳-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقدی۵۳

۱۹-۳-ثبت های هزینه، انبار و اموال ۵۴

۲۰-۳-ثبت های مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاری ها و مشارکت ۵۶

۲۱-۳-ثبت های درآمد با توضیحات ۵۷

۲۲-۳-نگرشی بر سیستم حسابداری کامپیوتری شهرداری ۶۶

-منوی اصلی وزیر مجموعه ها    ۶۷

-مشاهده دستور دریافت ۶۷

-مشاهده سند بهادار ۷۲

-تنظیم سند    ۷۳

-حدف سند    ۷۵

-دریافت اسناد از درآمد    ۷۷

-استرداد اسناد به مؤدی    ۷۸

فصل چهارم

۱-۴-شرح فعالیت های کارآموز ۸۰

طبقه بندی حسابها    ۸۳

حسابهای معین ۱۰۲

گروه و حسابهای تفضیلی ۱۰۶

حسابهای تفضیلی درآمدی ۱۱۱

حسابهای تفضیلی هزینه ای ۱۱۵

عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)    ۱۱۸

ترازنامه ۱۱۹

نتایج عملکرد (صورت درآمد و هزینه)    ۱۲۰

حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه ۱۲۱

پیوست و ضمائم


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات