دانلود پروژه تجزیه و تحلیل شرکت تعمیرات نیروگاهی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود پروژه تجزیه و تحلیل شرکت تعمیرات نیروگاهی

 

 

slide-1

 

 

تجزیه و تحلیل شرکت تعمیرات نیروگاهی
فهرست مطالب
اهداف شرکت                                
کار هر یک از واحدهای شرکت                
فلوچارت سازمانی                         
نمودار جریان داده سطح صفر                
نمودار جریان داده سطح یک                 
نمودار جریان داده سطح دو واحد بازرگانی   
نمودار جریان داده سطح دو واحد تعمیر تجهیزات سنگین                                   
نمودار جریان داده سطح دو واحد برنامه ریزی و بودجه                                   
نمودار جریان داده سطح دو واحد حسابداری   
نمودار جریان داده سطح دو واحد پشتیبانی فنی
نمودار جریان داده سطح دو واحد تضمین کیفیت
نمودار جریان داده سطح سه دفتر فنی         
نمودار جریان داده سطح سه واحد ایزو       
نمودار جریان داده سطح سه واحد آموزش      
شرح پردازشها                            
ذخیره داده ها                           
ساختار داده ها                          
داده های جزء                            
جریان داده ها                           
اهداف شرکت:
 ساخت و باز سازی تجهیزات و قطعات تأسیسات  نیروگاهی
 نصب و تعمیر تجهیزات و قطعات مربوط به      تأسیسات نیروگاهی
طراحی و تحقیقات در ارتباط با تجهیزات و قطعات تأسیسات نیروگاهی
مهندسی، نظارت و بازرسی در رابطه با ساخت، نصب، تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و قطعات نیروگاهها
بررسی و انجام آزمایشات بر روی تجهیزات و قطعات نیروگاهها به منظور عیب یابی و تعیین وضعیت آنها
خرید ماشین آلات و ابزار کار مورد نیاز و لوازم یدکی آنها، همچنین خرید لوازم یدکی و ابزار کار مورد نیاز تعمیرات نیروگاهها و پستها در حدود قرارداد های منعقده از داخل و خارج کشور
خرید مواد و مصالح عمومی مورد نیاز شرکت و سایر واحدهای تولید و انتقال نیرو
تحصیل و ثبت و تملک پروانه و حق اختراع و اکتشاف شیوه های علمی و سایر حقوق محفوظ در حدود قوانین و مقررات مربوط
سرمایه گذاری، مشارکت و یا همکاری با اشخاص حقوقی و یا حقیقی از داخل و یا خارج کشور
مبادرت یا اشتغال به سایر فعالیتهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط دارد
انجام هرگونه عملیات و معاملات مرتبط با موضوع شرکت طبق اصول بازرگانی و انجام هزینه هر گونه خدمات کارشناسی جهت افزایش کارآیی نیروی انسانی 
کار هر یک از واحدهای شرکت:
 واحد بازرگانی: برآورد حجم کار از نظر ریالی .بستن قرارداد. ارجاع کار به واحد اجرایی. اخذ پول بر مبنای صورتحساب.
انبار: دریافت درخواست کالا. چک کردن موجودی .تحویل به واحد اجرایی. درخواست خرید به واحد بازرگانی . تحویل کالای خریداری شده
واحد معاونت و تعمیر تجهیزات سنگین: اخذ کار از واحد بازرگانی . انجام کار طبق برنامه زمانبندی.
درخواست مواد از انبار . اعلام درصد پیشرفت کار طبق قرارداد به واحد بازرگانی .
درخواست تعمیرات ماشین آلات به پشتیبانی فنی .ارائه گزارشات مالی به حسابداری
امور تضمین کیفیت : مستند سازی فرآیندها و روش های اجرایی شرکت و ارائه این مستندات به واحد مربوط.  پی گیری جهت اجرایی دستور العملها. بررسی و درون یابی
واحد حسابداری: اخذ اسناد هزینه . ثبت اسناد هزینه در حسابها. تهیه قیمت تمام شده پروژه ها. محاسبه سود و زیان پروژه ها. محاسبه حقوق و دستمزد.
واحد بازرگانی خارجی :اخذ درخواست خرید از انبار . اقدام جهت خرید. برگزاری کمیسیون معاملات. برنامه ریزی واحد اجرایی. برنامه زمانبندی پروژه. بررسی روند پیشرفت کار. تهیه اسناد مناقصات خارجی. تهیه پیشنویسی از قراردادهای خارجی. ترخیص گمرکی.
واحد بازرگانی داخلی: تهیه اسناد مناقصات داخلی. تهیه پیشنویس قراردادهای داخلی. خرید داخلی.   
واحد پشتیبانی فنی: اخذ درخواست تعمیرات و انجام تعمیرات. ارائه گزارش به واحد اجرایی  و سرکشی دوره ای ماشین آلات. درخواست خرید داخلی یا خارجی جهت تعمیرات دورهای ماشین آلات کارگاهی. انتخاب پیمانکاران تعمیراتی.
امور برنامه ریزی و بودجه: ارسال فرمهای بودجه به واحد اجرایی. اخذ فرمهای تکمیل شده بودجه. طراحی و تهیه گزارش بودجه برای یک سال .ارائه گزارش روند فعالیت شرکت و مقایسه آن با بودجه
واحد کنترل تولید :بررسی کار طبق برنامه زمانبندی ارائه شده از واحد برنامه ریزی و ارائه گزارشات لازم
دفتر فنی و مهندسی :تهیه نقشه های اجرایی و کنترل کیفی. کنترل محصول منطبق یا نا منطبق با نقشه اجرایی اخذ شده از دفتر مهندسی
واحد دریافت ها و پرداخت ها: پرداخت حقوق دستمزد و هزینه خرید مواد .دریافت چکها از مشتریان. اخذ هزینه انجام شده در مورد هر پروژه. تهیه سود و زیان و قیمت تمام شده. هر پروژه و ارائه گزارشات به مدیریت.
برنامه ریزی واحد اجرایی: تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها. بررسی اینکه کارها طبق برنامه و
منابع طراحی شده به پیش میرود یا خیر.
واحد کنترل کیفی: کنترل محصول منطبق یا نا منطبق با نقشه اجرایی اخذ شده از دفتر مهندسی
واحد قیمت تمام شده: اخذ هزینه های انجام گرفته در مورد هر پروژه. ثبت در حسابهای مربوط. تهیه سود و زیان هر پروژه. تهیه قیمت تمام شده هر پروژه. ارائه گزارشات مربوط به مدیریت


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات