گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشتی حرفه ای در کارخانه داروپخش

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشتی حرفه ای در کارخانه داروپخش

گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشتی حرفه ای در کارخانه دارو پخش گزارش کارآموزی بهداشت محیط گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای گزارش کارآموزی بهداشت محیط در بیمارستان گزارش کارآموزی بهداشت مدارس گزارش کارآموزی بهداشت محیط بیمارستان گزارش کارآموزی بهداشت عمومی گزارش کارآموزی بهداشت مبارزه گزارش کارآموزی چینی بهداشتی گزارش کارآموزی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گزارش کار کارآموزی بهداشت حرفه ای چکیده گزارش کار کارآموزی بهداشت حرفه ای گزارش کارآموزی داروخانه گزارش کارآموزی داروسازی

Health medicine factory

 

موضوع : گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشتی حرفه ای در کارخانه داروپخش

بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در کارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف کنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط کارخانه امری است ضروری که کنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظیف به نظارت مستقیم بهداشت محیط کار می باشند.
برای درک صحیح از مفهوم بهداشت حرفه ای در کارخانجات داروسازی بهتر است به تعریف بهداشت حرفه ای توجه کافی داشته باشیم در واقع بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیشگیری از اثرات سوئی که در طرز کار، محیط کار و خصلت کار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ایجاد بیماری های حرفه ای، مسمومیت های شغلی و حوادث ناشی از کار می شود ( براساس تعریف ALHA (انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای آمریکا) همانطور که می دانیم مواد اولیه مصرفی در کارخانجات دارویی بیشتر از مواد شیمیایی تشکیل می یابد. بنابراین در صورت عدم استفاده صحیح از موارد مزبور عوامل شیمیایی مورد مصرف ممکن است در اثر تماس با اعضای بدن کارگران و با ورود به دستگاه تنفسی و گوارشی و همینطور از طریق پوست موجبات ناراحتی آنان را فراهم بسازد و با مواد شیمیایی ممکن است باعث تحریک و سایر عوارض دیگر گردد.
از جمله عوراض زیان آور فیزیکی که در کارخانجات داروسازی ممکن است روی سلامتی کارگران اثر منفی داشته باشد می توان سروصدا، روشنایی، حرارت و امثال آنها را ذکر کردکه در بخشهای مختلف به نحوی موجبات ناراحتی کارگران را سبب می شوند  و می بایست راههای کنترل صحیح آنها را شناسایی نمود و در صورتیکه راه کنترل به نحوی وجود داشته باشد با وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام به جلوگیری از عوارض نامطلوب آنها نمود.
سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای در ایران
این سازمانها عبارتند از سازمانهای دولتی مسئول در امر بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی وسازمانهای اختصاصی که از طرف صنایع ایجاد می گردند.
سازمانهای دولتی یا مستقیماً مجری برنامه های بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی بوده و یا موظف در نظارت بر انجام امور و یا اینکه مسئول آموزش کادر فنی مورد لزوم می باشند. وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت مستقیم در مقابل مسائل کار و کارگری داشته و فعالیت گسترده ای در این زمینه دارد.
سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور فعالیت های جنبی در زمینه بهداشت حرفه ای دارند. اینک به ذکر قانون کار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و آیین نامه های کمیته حفاظت و بهداشت حرفه ای می پردازیم.

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسایل بهداشتی حرفه ای در کارخانه داروپخش
بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه شرکت داروپخش پروژه کارآموزی

فهرست مطالب

مقدمه
بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی :
سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران
تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش :

فصل اول
صدا
مقدمه
صوت چیست؟
امواج صوتی :
سروصدا : (Noise)
اثرات زیاد آور سروصدا:
روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار:
استانداردهای سروصدا :
بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش:
کنترل سروصدا
بررسی نتایج بدست آمده:
پیشنهادات

فصل دوم
روشنایی
مقدمه :
نور :
واحدهای روشنایی:
انواع روشنایی های محیط کار:
منابع نور
مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی :
منابع روشنایی مصنوعی:
تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده
پیشنهادات:

فصل سوم
شرایط جوی
مقدمه
منابع عمده تولید گرما:
راههای تبادل گرمایی بدن با محیط اطراف :
انواع کار:
روشهای اندازه گیری شرایط جوی:
بررسی شرایط جوی در کارخانه داروپخش

فصل چهارم
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
مقدمه
راه‌های ورود مواد شیمیایی به بدن:
راههای دفع مواد شیمیایی:
فنول (Phenol) : (Merck Manual)
پیشنهادات

فصل پنجم
ارگونومی
مقدمه:
ارگونومی:
کار ایستاده و تاثیرات آن:
کار بصورت نشسته و تاثیرات آن:
ارتفاع میزکار: (Mc convill et al)
آنتروپومتری:
پارامترهای اندازه گیری شده در کارخانه داروپخش:
نحوه انجام کار
طراحی صندلی:
حمل دستی بار و دردهای کمر:
طراحی ابزار:
اصول طراحی ابزار :
بررسی مسائل ارگونومیک در کارخانه داروپخش

فصل ششم
اصول ایمنی در محیط کار
ایمنی در صنعت
پیشنهادات :
ایمنی ماشین آلات :
دستگاه پرس قرص:
بررسی ایمنی پرس قرص :
دستگاه بسته بندی :
بررسی ایمنی دستگاه بسته بندی:
منابع و مأخذها


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات