دانلود گزارش کارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

دانلود گزارش کارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها اصول طراحی جیگ و فیکسچر دانلود کاررورزی ساخت و تولید دانلود رایگان اصول طراحی جیگ دانلود کتاب طراحی جیگ و فیکسچر اصول طراحی جیگ و فیکسچر دانلود پروژه طراحی جیگ و فیکسچر آموزش طراحی جیگ و فیکسچر دانلود طراحی جیگ و فیکسچر‎ نقشه طراحی جیگ و فیکسچر پروژه طراحی جیگ و فیکسچر

Design principles of jig and fixtures

 

موضوع : گزارش کارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول:تاریخچه ۲
خلاصه تاریخچه ۳
سالنامه ۴
آرشیو  ۶
توان تولید  ۱۰
شرکتهای تجاری ۱۱
انتقال تکنولوژی ۱۱
فصل دوم:آشنایی با قیدوبندها  ۲۵
مقدمه ۲۶
تعریف جیگ و فیکسچرها ۲۷
دسته بندی جیگ و فیکسچر ۲۸
تقسیم جیگ و فیکسچرها  ۲۸
فصل سوم:انواع روبندها ۳۰
بوستر  ۳۱
گوه های مخروطی  ۳۱
روبندهای زانویی ۳۱
روبندهای مکانیزه (هیدرولیکی و پنوماتیکی)  ۳۲
گیره ها و سه نظام ها ۳۲
روبندهای غیر مکانیکی  ۳۲
روبند مکشی ۳۲
روبندچرخشی  ۳۳
روبند ناخنی ۳۳
روبند بادامکی ۳۳
روبند دیسکی دایره ای لنگ ۳۳
روبند بادامکی اسپیرال ۳۳
روبند گوه ای ۳۴
گوه ای تخت ۳۴
فصل چهارم:طراحی جیگ و فیکسچرهای پنوماتیکی(در واحد نمونه سازی) ۳۵
مشاهدات ۳۶
۳۸shop demerit
تسترگان ها ۳۹
روبات ها  ۳۹
مدارات پنوماتیکی ۴۰
طراحی فیکسچرهای جوشکاری پنوماتیکی ۴۱
فصل پنجم :فیکسچرهای کن ۴۲
فیکسچرهای جوشکاری و فیکسچرهای کنترلی ۴۳
فیکسچرهای کنترل ۴۳
فیکسچرهای مدولار پین دار  ۴۵
گیره های ماشینی بر روی صفحات مغناطیسی ۴۵
ششم :بررسی جوانب طراحی ۴۷
طراحی ابزار  ۴۸
بررسی اقتصادی ۴۸
اصول اقتصادی بودن طرح  ۴۸
درجات آزادی ۴۸
۴۹ قاعده ۲،۳;۱
دستگاه مختصات مرجع ۴۹
۵۰body بدنه جیگ و فیکسچر
قطعات پیش ساخته  ۵۰
منابع ۵۱
جیگ modeling نقشه های


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات