دانلود گزارش کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری شرکت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری شرکت

دانلود گزارش کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری شرکت دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری پروژه کارورزی دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری رایگان دانلود گزارش کارآموزی رشته جوشکاری دانلود گزارش کار کارآموزی جوشکاری دانلود گزارش کارآموزی بازرسی جوش دانلود رایگان گزارش کارآموزی جوشکاری گزارش کارآموزی جوشکاری گزارش کارآموزی جوشکاری لوله گزارش کارآموزی رشته جوشکاری

Welding time now Pvshndgan Thought

 

موضوع : گزارش کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری شرکت عصر پوشندگان اندیشه

فهرست مطالب

رشته مهندسی تکنولوژی جوشکاری

فصل اول

۱- معرفی شرکت

واحدهای اصلی شرکت

۱-۱-۱- واحد فنی و مهندسی

۱-۱-۲- واحد اجرائیات و بازرسی پروژه

۱-۱-۳- واحد نظارت و تفسیر بازرسی

۱-۲- پروژه های در حال انجام شرکت

بازرسی سازه فلزی به روش PT و MT

فصل دوم

۲-۱- بازرسی به روش مایعات نافذ

۲-۱-۳- مزایای روش P.T. نسبت به سایر روشهای NDT

۲-۱-۴- محدودیت روش P.T نسبت به سایر روشهای NDT

۲-۱-۵- مراحل اصلی بکارگیری آزمون مایع نافذ

۲-۱-۶- دلایل تمیز کردن سطحی

۲-۲-۱- روشهای اعمال مایع نافذ

۲-۲-۲- عوامل مؤثر بر زمان نفوذ

۲-۲-۳- انواع مایعات نافذ بر اساس نوع حذف شدن ازسطح

۲-۲-۳-۱- مایعات نافذ قابل شستشو با آب

۲-۳-۳-۲- مایعات نافذ سپس معلق شونده

۲-۳-۳-۳- مایعات نافذ قابل زدودن با حلال

۲-۴-۱- آشکارسازی علائم

۲-۴-۱-۱- زمان آشکارسازی

۲-۴-۱-۲- عوامل موثر در بررسی سطح برای مشاهده و ثبت

تایج بدست آمده

۲-۴-۲- عملیات اساسی روش سپس معلق شونده چربی دوست

۲-۴-۳- عملیات اساسی روش سپس معلق شونده آب دوست

۲-۵- معلق کننده ها

۲-۶- آشکارسازها

فصل سوم

۳-۱- بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

۳-۱-۱- روش بازرسی ذرات مغناطیسی یک روش غیر مخرب

۳-۱-۲- سه شرط برای انجام روش ذرات مغناطیسی

۳-۲- مزایای روش ذرات مغناطیسی

۳-۳- محدودیت های روش ذرات مغناطیسی

۳-۴- مراحل مختلف یک تست مغناطیسی

۳-۴-۱- میدان مغناطیسی ایجاد شده به دو صورت می باشد.

۳-۴-۲- جهت تشخیص عیب در بازرسی ذرات مغناطیسی

۳-۴-۳- هر دو نوع جریان مستقیم و متناوب برای مغناطیسی کردن

قطعات به کار برده می شود

۳-۴-۴- مشخصات ذرات پودر خشک

۳-۴-۵- مشخصات ذرات پودر تر

۳-۵- دلایل مغناطیس زدایی

۳-۵-۱- دلایل عدم مغناطیس زدایی

۳-۶- دو نوع روش مغناطیس کردن وجود دارد

۳-۶-۱- مغناطیسی کردن پیوسته

۳-۶-۲- مغناطیسی کردن پسماند

۳-۷- یوک ها

۳-۷-۱-یو کهای آهنربائی دائمی

۳-۷-۲- یوک های مغناطیسی

۳-۸- سیم پیچ ها

۳-۹- هادی های مرکزی

۳-۱۰- روش تماس مستقیم

۳-۱۱- پرادهای تماسی


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات