دانلود گزارش کارآموزی رایانه و کامپیوتر در شرکت داده پردازی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی رایانه و کامپیوتر در شرکت داده پردازی

دانلود گزارش کارآموزی رایانه و کامپیوتر در شرکت داده پردازی دانلود گزارش کارآموزی رایانه دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر doc پروژه کارورزی دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در شهرداری دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر شبکه دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر دانلود رایگان گزارش کارآموزی کامپیوتر دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دانشگاه دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر

Report of computers and Computer training

 

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری

فهرست مطالب

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا ISP
فصل اول : گروه فن آوا    ۱۵
۱-۱- معرفی گروه فن آوا:    ۱۵
۱-۱-۱-  شرکت توسعه سازه پای:    ۱۷
۱-۱-۲-  شرکت فن آوا کارت:    ۱۸
۱-۱-۳-  شرکت ارتباطات فن آوا :    ۱۹
۱-۱-۴-  شرکت ارتباطات کوه نور:    ۱۹
۱-۱-۵-  شرکت داده سامانه فن آوا:    ۲۰
۱-۱-۶-  شرکت گسترش صنایع  فن آوا:    ۲۲
۱-۱-۷ –  شرکت مشاوره فن آوا:    ۲۳
۱-۱-۸-  شرکت فن آوا موج:    ۲۳
۱-۱-۹-  شرکت داده پردازی فن آوا:    ۲۵
۱-۱-۱۰- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص):    ۲۸
۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص):    ۲۸
۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا:    ۲۹
۱-۲-۱- سرویس V-Sat گروه فن آوا:    ۲۹
۱-۲-۲- سرویس(ISP)   Internet Service Provider گروه فن آوا:    ۳۱
۱-۲-۳- سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا:    ۳۲
۱-۲-۴- سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا:    ۳۳
۱-۲-۵- سرویس پهنای باند گروه فن آوا:    ۳۴
۱-۲-۶- سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا:    ۳۴
۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا:    ۳۴
فصل دوم : خانواده XDSL    ۳۶
۲-۱- تکنولوژی DSL :    ۳۶
۲-۱-۱- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL :    ۳۷
۲-۱-۲- تجهیزات DSL :    ۳۹
۲-۲- معرفی تکنیک : ADSL    ۴۰
۲-۲-۱-  مدولاسیون‌های سیستم ADSL :    ۴۱
۲-۲-۱-۱- روش CAP :    ۴۲
۲-۲-۱-۲ – روش DMT :    ۴۲
۲-۳- معرفی تکنیک VDSL :    ۴۳
۲-۳-۱- سرعت VDSL :    ۴۴
۲-۳-۲- تجهیزات VDSL :    ۴۴
۲-۳-۳- آینده VDSL :    ۴۵
۲-۴- نصب مودم ADSL :    ۴۷
۲-۴-۱- نصب تجهیزات :    ۴۷
۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات :    ۴۸
۲-۴-۳- تست اولیه :    ۴۹
۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم :    ۴۹
۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP :    ۵۲
۲-۵- چک لیست مشکلات رایج کاربران:    ۶۲
۲-۵-۱- تست کردن POWER :    ۶۲
۲-۵-۲- تست کردنDSL  Link  :    ۶۲
۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet :    ۶۴
۲-۵-۴- چک کردن تنظیمات PPPoE :    ۶۵
۲-۵-۵- چک کردن تنظیمات TCP/IP :    ۶۵
۲-۵-۶- تست DNS :    ۶۹
۲-۵-۷- تنظیمات Browser :    ۷۰
۲-۵-۸- تست و تحویل کیفیت خط :    ۷۱
فصل سوم :PPPOE    ۷۳
۳-۱- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ):    ۷۵
۳-۲ – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE :    ۷۵
فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM    ۸۰
۴-۱- فرمت هدر سلول ATM :    ۸۰
۴-۲- اجزاء هدر سلول ATM :    ۸۱
۴-۳- ساختار مدل ATM :    ۸۲
۴-۴- لایه‌های تنظیم ATM :    ۸۴
فصل پنجم : پروتکل TCP/IP    ۸۷
۵-۱- معرفی پروتکل TCP/IP:    ۸۷
۵-۲- لایه‌های پروتکل TCP/IP:    ۸۸
۵-۲-۱- لایه Application :    ۸۹
۵-۲-۲- لایه Transport :    ۹۰
۵-۲-۳- لایه اینترنت :    ۹۰
۵-۲-۴- لایه Network Interface :    ۹۱
۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها:    ۹۱
۵-۴- آدرس IP :    ۹۲
۵-۵- پورت TCP/UDP  :    ۹۲
۵-۶- سوکت ( Socket ):    ۹۳
۵-۷- پروتکل‌های اساسی TCP/IP :    ۹۳
۵-۸- پروتکل TCP : لایه Transport    ۹۳
۵-۹- پروتکل UDP : لایه Transport    ۹۴
۵-۱۰- پروتکل IP : لایه Internet    ۹۵
۵-۱۱- پروتکل ICMP : لایه Internet    ۹۶
۵-۱۲- پروتکل IGMP : لایه Internet    ۹۷
۵-۱۳- پروتکل ARP : لایه Internet    ۹۷
فصل ششم : خطوط E1    ۹۹
فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN    ۱۰۲
فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy )    ۱۰۸
۸-۱- Speedy چگونه کار می کند؟    ۱۰۸
۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟    ۱۰۹
۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟    ۱۰۹
۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟    ۱۱۱
۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟    ۱۱۱
۸-۶- آیا   Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟    ۱۱۱
۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟    ۱۱۱
۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail  را نیز بالا می برد ؟    ۱۱۲
۸-۹-  آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟    ۱۱۲
۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها:    ۱۱۲
فصل نهم : HTML    ۱۱۴
۹-۱- شکل کلی دستورات HTML :    ۱۱۴
۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی:    ۱۱۵
۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی:    ۱۱۵
۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب :    ۱۱۶
۹-۲- لیست‌ها درHTML  :    ۱۱۷
۹-۲-۱- لیست مرتب :    ۱۱۷
۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب:    ۱۱۸
۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی:    ۱۱۹
۹-۳- تعریف جدول:    ۱۲۰
۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan :    ۱۲۱
۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی :    ۱۲۱
۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها:    ۱۲۲
۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML :    ۱۲۲
۹-۴-۲- دستور <form> :    ۱۲۳
۹-۴-۳- صفت action :    ۱۲۴
۹-۴-۴- صفت method :    ۱۲۴
۹-۴-۵- نحوه کاربرد form:    ۱۲۵
۹-۴-۶- کنترل‌های فرم:    ۱۲۶
۹-۴-۷- کنترل‌های متنی:    ۱۲۶
۹-۴-۸- فیلد رمز در form:    ۱۲۷
۹-۴-۹- فیلد متنی چند خطی:    ۱۲۸
۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده :    ۱۲۸
۹-۴-۱۱- لیست لغزنده:    ۱۲۹
۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی :    ۱۳۰
۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی:    ۱۳۰
۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit :    ۱۳۱
۹-۴-۱۵- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit :    ۱۳۱
۹-۵- ادامه مراحل کارآموزی :    ۱۳۲
فهرست مآخذ    ۱۳۴

فهرست جداول

جدول ۲-۱- مقایسه تکنیک‌های مختلف DSL      ۴۶

فهرست اشکال

شکل ۲-۱- تجهیزات داخل Rack 40
شکل ۲-۲- متعلقات جعبه مودم ۴۷
شکل ۲-۳- اتصال مودم ازطریق کابل USB    ۴۸
شکل ۲-۴- اتصال مودم از طریق کابل شبکه    ۴۹
شکل ۲-۵- مرحله اول نصب درایور مودم ۵۰
شکل ۲-۶- مرحله دوم نصب درایور مودم ۵۰
شکل ۲-۷- مرحله سوم نصب درایور مودم ۵۱
شکل ۲- ۸- مرحله چهارم نصب درایور مودم ۵۱
شکل ۲- ۹- مرحله اول ساخت ADSL Connection    ۵۲
شکل ۲-۱۰- مرحله دوم ساخت ADSL Connection      ۵۳
شکل ۲-۱۱- مرحله سوم ساخت ADSL Connection    ۵۳
شکل ۲-۱۲- مرحله چهارم ساخت ADSL Connection    ۵۴
شکل ۲-۱۳- مرحله پنجم ساخت ADSL Connection    ۵۵
شکل ۲-۱۴- مرحله ششم ساخت ADSL Connection    ۵۵
شکل ۲-۱۵- مرحله هفتم ساخت ADSL Connection    ۵۶
شکل ۲-۱۶- مرحله هشتم ساخت ADSL Connection    ۵۷
شکل ۲-۱۷- مرحله نهم ساخت ADSL Connection    ۵۸
شکل ۲-۱۸- مرحله دهم ساخت ADSL Connection    ۵۸
شکل ۲-۱۹- مرحله یازدهم ساخت ADSL Connection    ۵۹
شکل ۲-۲۰- مرحله دوازدهم ساخت ADSL Connection    ۶۰
شکل ۲-۲۱- مرحله سیزدهم ساخت ADSL Connection    ۶۱
شکل ۲-۲۲- مرحله چهاردهم ساخت ADSL Connection    ۶۱
شکل ۳-۱- Password Autthentication Protocol 77
شکل ۳-۲- Phas Sequence      ۷۸
شکل ۳-۳- ساختار فیزیکی ۷۹
شکل ۴-۱- مقایسه فرمت UNI , NNI 81
شکل ۵-۱- لایه‌های پروتکل TCP/IP 89
شکل ۵-۲- نحوه تمایز دو برنامه درTCP/IP    ۹۲
شکل ۵-۳- لایه Transport 94
شکل ۵-۴- پروتکل ICMP : لایه Internet 96
شکل ۵-۵- الف) پروتکلICMP :لایه Internet ب)پروتکلARP  لایهInternet 98
شکل ۷-۱- نمایی از اتاق کانکس واقع درمرکزمخابرات    ۱۰۵
شکل ۷-۲- طرح شماتیک نصب تجهیزات پروژهPAP فن آوا    ۱۰۵
شکل ۷-۳- ساختار بلوکی سمت Dslam    ۱۰۶
شکل ۷-۴- ساختار بلوکی سمت User    ۱۰۷


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات