دانلود گزارش کارآموزی در اداره مخابرات

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی در اداره مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی در اداره مخابرات دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره مخابرات دانلود گزارش کارآموزی شرکت مخابرات پروژه کارورزی دانلود گزارش کارآموزی در مخابرات دانلود رایگان گزارش کارآموزی شرکت مخابرات دانلود گزارش کارآموزی مخابرات کاردانی دانلود رایگان گزارش کارآموزی در اداره مخابرات دانلود گزارش کارآموزی اداره مخابرات دانلود رایگان گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات

Internship report on Telecommunication Authority

 

موضوع : گزارش کارآموزی در اداره مخابرات

فهرست  مطالب
کارآموزی مخابرات
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………۱

نمودار سازمانی ………………………………………………………………………………………….۲

انواع انتقال ………………………………………………………………………………………………۳

انواع مراکز ……………………………………………………………………………………………..۴

انواع سو ئیچینگ ……………………………………………………………………………………….۶

سیگنالینگ ………………………………………………………………………………………………۶

مراکز تلفن………………………………………………………………………………………………..۷

مکانیزم مخابرات ………………………………………………………………………………………۱۰

واحد سوئیچ ……………………………………………………………………………………………۱۱

کارتهای موجود در سوئیچ …………………………………………………………………………….۱۱

چک سوئیچ…………………………………………………………………………………………….۱۲

راه اندازی یک  مرکز…………………………………………………………………………………..۱۳

شبکه های خصوصی مجازی (VPN)………………………………………………………………….16

دسته بندی VPN بر اساس رمز نگاری ……………………………………………………………….۱۷

دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی ………………………………………………………….۱۷

دسته بندی VPN بر اساس کارکرد تجاری……………………………………………………………..۱۹

مختصری درباره تئوری VPN…………………………………………………………………………19

پیاده سازی VPN………………………………………………………………………………………20

پرتکل های مورد استفاده……………………………………………………………………………….۲۱


قیمت : 2700 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات