دانلود گزارش کارآموزی رشته باغبانی شهربازی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی رشته باغبانی شهربازی

دانلود گزارش کارآموزی رشته باغبانی شهربازی گزارش کارآموزی رشته باغبانی کارورزی پروژه گزارش کارآموزی باغبانی گزارش کارآموزی شهربازی گزارش تصویری شهربازی دانلود گزارش کارآموزی رشته باغبانی شهر بازی دانلود کارآموزی باغبانی گزارش کار آموزی رشته باغبانی

Report trainee Garden City Games

 

موضوع : گزارش کارآموزی رشته باغبانی شهر بازی

مقدمه
ضرورت حضور فضای سبز در حیات انسانی و از آنجا که انسان موجودی است تنوع طلب، لذا در فضای سبز شهری علاوه بر ضرورت اهمیت و بهاء دادن به درختکاری، ایجاد تنوع هم از دیگر فاکتورهای مهم به نظر می رسد استفاده به جا و مناسب از پوشش گیاهی، احداث و نگهداری فضای سبز نیاز به تجربه و دانش، تحقیق و تفحص و شناخت نیازهای گونه های مختلف دارد، تا رابطه دیرین انسان و طبیعت تقویت شود و انسان بار دیگر با طبیعت فراموش شده آشتی نماید.در ایجاد تنوع گیاهی در فضای سبز شهری همواره محدودیت های هوا و اقلیم،خشکی باد ، تابش بیش از حد خورشید و غیره وجود دارد که همین امر باعث کاهش تنوع می گردد انتخاب گونه های جدید • در انتخاب و بررسی انواع گونه های جدید موارد ذیل ، بایستی مد نظر باشد: الف) سازگاری گونه معرفی شده با خصوصیات آب و هوائی منطقه این امر باعث بالا رفتن قدرت رشد، تکثیر و در نهایت بقای گونه می گردد.

اهمیت اقتصادی گلکاری در ایران
سرمایه گذاری مهم به منظور تولید گل ،که از نظر اقتصادی قابل اهمیت است ،از ۵۰ سال پیش درایران آغاز شده است . قبل از آن تاریخ نیز در بسیاری از منازل وباغها ،گل ودرختچه زینتی وچمن کشت وکار می شد ، لیکن این کار از نظر اقتصادی به وسعت واهمیت امروز نبود .
بخش عمده سرمایه گذاری گلکاری در بخش خصوصی است . لیکن دولت در یک سرمایه گذاری وسیع تر که از نظر اقتصادی به صورت غیر مستقیم به کشت وکار گل ، چمن درختچه زینتی ، گیاهان پوششی وغیره مربوط است ،شرکت دارد که سمایه گذاری در در پارک سازی ها ،محوطه سازی در شهرها ،در اطراف بیمارستانها وساختمانهای ادارات دولتی ، در کنار خیانها ومیادین ،در باغ های گیاه شناسی وغیره از آن جمله است . با این همه وسیع ترین ومهم ترین سرمایه گذاری در گلکاری وکشت وکار گیاهان زینتی توسط توسط مردم به صورت پراکنده در سرتاسر ایران تا کنون انجام گرفته است . میزان سرمایه گذاری ها چه در بخش خصوصی وچه در بخش دولتی در ۱۰ سال گذشته رشد سریعی داشته است، ودر سالهای۱۳۴۵ تا۱۳۵۵ حجم این سرمایه گذاری به چندین برابر نسبت به ۱۰ سال قبل از آن رسیده است ، چه بسیاری از پارکها ومحوطه سازیها در بخش دولتی وبسیاری از گلخانه ها در مراکز تولید گل در بخش خصوصی در این سالها به وجود آمده اند .

فهرست مطالب

گزارش کار آموزی رشته باغبانی شهر بازی کوثر شیروان
مقدمه………………………………………………………………………………………………۱
اهمیت اقتصادی گلکاری در ایران………………………………………..۳
گلهای یکساله………………………………………………………………………………..۶
گیاهان علفی یکساله ………………………………………………………………………………۷
تقویم کاشت گیاهان زینتی یکساله………………………………………………………………… ۸
زمان کاشت گیاهان یکساله برای گلکاریهای تابستانه وپاییزه ……………………………………..۸
کاشت مستقیم بذر در باغچه………………………………………………………………………۹
آماده کردن زمین برای گلکاری های فصلی………………………………………………………۹
روش کاشت بذر…………………………………………………………………………………۱۰
کشت بذر در جعبه یا گلدان………………………………………………………………………۱۱
انتقال نشاءسبز شده…………………………………………………………………………….. ۱۱
اطلسی…………………………………………………………………………………………. ۱۳
جعفری………………………………………………………………………………………… ۱۵
رعنا زیبا………………………………………………………………………………………. ۱۷
شاه پسند……………………………………………………………………………………….. ۱۸
بنفشه معمولی…………………………………………………………………………………. ۲۰
کوکب…………………………………………………………………………………………. ۲۲
کوکب کوهی …………………………………………………………………………………..۲۳
پیچ امین الدله…………………………………………………………………………………. ۲۴
تکمه ای……………………………………………………………………………………….. ۲۶
ابری……………………………………………………………………………………………۲۷
شب بو……………………………………………………………………………………….. ۲۸
میمون………………………………………………………………………………………… ۳۱
مینای پاییزه………………………………………………………………………………….. ۳۲
بومادران…………………………………………………………………………………….. ۳۳
تاج الملوک………………………………………………………………………………….. ۳۴
داوودی………………………………………………………………………………………. ۳۶
مارگریت…………………………………………………………………………………….. ۳۷
گل ناز……………………………………………………………………………………….. ۳۸
قرنفل………………………………………………………………………………………… ۴۰
تاج خروس………………………………………………………………………………….. ۴۱
کلم زینتی……………………………………………………………………………………. ۴۳
کروپسیس …………………………………………………………………………………….۴۴
همیشه بهار………………………………………………………………………………….. ۴۵
مینا چمنی……………………………………………………………………………………. ۴۶
گازانیا……………………………………………………………………………………….. ۴۶
زلف عروس………………………………………………………………………………….۴۸
مغربی……………………………………………………………………………………….. ۴۹
درخت ودرختچه ها………………………………………………………………………….. ۵۰
انتخاب درخت ودرختچه ها………………………………………………………………….. ۵۱
معرفی گونه های درختی ودرختچه ای………………………………………………………. ۵۲
درختچه توری………………………………………………………………………………. ۵۱
کوتوناستر…………………………………………………………………………………… ۵۴
بداغ………………………………………………………………………………………… ۵۵
ختمی………………………………………………………………………………………. ۵۶
درخت زبان گنجشک………………………………………………………………………. ۵۸
افرا………………………………………………………………………………………….۵۹
اقاقیا……………………………………………………………………………………….. ۶۰
بید مجنون………………………………………………………………………………….. ۶۱
کاج………………………………………………………………………………………… ۶۲
سرو…………………………………………………………………………………………۶۳
برگ نو……………………………………………………………………………………. ۶۴
چمن……………………………………………………………………………………….. ۶۵
منابع ……………………………………………………………………………………….۶۷


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات