دانلود پروژه سازه های بتنی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه سازه های بتنی

دانلود پروژه سازه های بتنی دانلود پروژه سازه های بتنی پیشرفته دانلود مقاله سازه های بتن آرمه دانلود رایگان پروژه سازه های بتنی دانلود پروژه کامل سازه های بتنی دانلود پروژه طراحی سازه های بتنی دانلود پروژه های کارآموزی سازه بتنی دانلود بیش از ۳۰ پروژه سازه های بتنی مراحل انجام پروژه سازه های بتنی دانلود پروژه سازه های بتنی پیشرفته پروژه سازه های بتنی دانشجویی

Concrete Structures projects

 

معرفی پروژه
در پروژه حاضر یک ساختمان بتنی چهار طبقه ، با کاربری مسکونی تحلیل و طراحی می شود . مشخصات ۲٫۴۰ و ارتفاع m 3.20 ، ارتفاع خرپشته m کامل ساختمان در شکل زیر نشان داده شده است . ارتفاع طبقات می باشد. I 3 است. ساختمان در مشهد واقع شده و نوع زمین محل ، نوع m طبقه اول ….

فهرست
معرفی پروژه…………………………………………………….. ۳
سیستم باربر ساختمان……………………………………………. ۴
مصالح مصرفی…………………………………………………… ۴
آیین نامه ها………………………………………………………… ۴
ترکیبات بار……………………………………………………….. ۴
تعیین ابعاد اولیه اعضاء سازه …………………………………… ۶
ستون ……………………………………………………………… ۶
دال ………………………………………………………………… ۷
تیر…………………………………………………………………. ۷
بارگذاری ثقلی ……………………………………………………. ۸
بارمرده……………………………………………………………. ۸
وزن واحد سطح اجزاء و مصالح مصرفی در طبقات…………… ۸
وزن واحد سطح اجزاء و مصالح مصرفی در پشت بام و خرپشته ….. ۸
وزن واحد سطح دیوار های جان پناه پشت بام………………………… ۹
وزن واحد سطح دیوارهای جداکننده داخلی……………………………. ۹
وزن واحد سطح دیوارهای محیطی (مجاور همسایه)……………….. ۱۰
وزن واحد سطح دیوارهای محیطی ( نمای ساختمان ) …………….. ۱۰
وزن واحد سطح دیوارهای پله……………………………………….. ۱۱
وزن واحد سطح دیوارهای خرپشته…………………………………. ۱۱
وزن واد سطح سرویس پله………………………………………….. ۱۲
بار برف……………………………………………………………… ۱۳
بار زنده ……………………………………………………………… ۱۳
خلاصه وزن اجزاء و مصالح مصرفی سازه………………………. ۱۳
کاهش بارهای زنده…………………………………………………… ۱۴
کاهش سربار تیرها…………………………………………………… ۱۴
کاهش سربار ستون ها………………………………………………… ۱۵
بارگذاری جانبی ……………………………………………………….. ۱۸
باد………………………………………………………………….. ۱۸
زلزله………………………………………………………. ۲۱
توزیع نیروی زلزله در ارتفاع ساختمان………………………………… ۲۳
لنگر پیچشی ناشی از نیروی جانبی………………………………………….. ۲۴
تعیین مختصات مرکز جرم …………………………………………………… ۲۴
تعیین مختصات مرکز سختی………………………………………. ۲۵
پروژه سازه های بتنی ۲
کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات……………………………………………… ۲۶
طراحی تیر………………………………………………………………. ۲۷
طراحی ستون……………………………………………………….. ۳۶
طراحی دال…………………………………………………………………………. ۴۵
تعیین مقادیر حداکثر لنگر خمشی ، در واحد عرض نوار میانی………………………….. ۴۶
تعیین مقادیر حداکثر لنگر خمشی ، در واحد عرض نوار کناری………………………… ۵۱
کنترل برش در دال………………………………………………………………………… ۵۲
کنترل تغییر شکل دال………………………………………………………………….. ۵۲
آرماتورگذاری ویژه در دا لهای با تیر………………………………………………….. ۵۴
طراحی تیر پله …………………………………………………………………………… ۵۶
۵۸ ……………………………………………………………. طراحی فنداسیون نواری محور ۱
طرح هندسی فنداسیون………………………………………… ۵۸
طرح سازه ای فنداسیون ……………………………………………………………. ۵۹
کنترل برش در حالت حدی نهایی مقاومت برای عملکرد یک طرفه (برش ساده) …………. ۶۰
کنترل برش در حالت حدی نهایی مقاومت برای عملکرد دو طرفه (برش پانچینگ) ……….. ۶۱
تعیین آرماتور های خمشی فنداسیون………………………. ۶۳

نمایش نسبت تنس ستون های قاب…..
نمایش دیاگرا م خمشی فنداسیون ………………
نقشه های معماری و سازه …..

منابع ………………


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات