دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی کارورزی دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمه تامین اجتماعی گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر تامین اجتماعی گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی رشته کامپیوتر دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر تامین اجتماعی کارآموزی تامین اجتماعی گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی

Computer Training Report of Social Security

موضوع : گزارش کارآموزی تامین اجتماعی

فهرست مطالب

مقدمه و تشکر
آشنایی با مکان کارآموزی
تاریخچه تامین اجتماعی و ساختار آن:
نمودار سازمانی وتشکیلات:
فصل اول
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
امور بیمه شدگان:
بایگانی فنی:
کارکرد و ریز دستمزد بیمه شدگان:
بیمه شدگان خاص:
کمک های کوتاه مدت:
کمکهای بلند مدت:
نام نویسی و حسابهای انفرادی:
نامنویسی و دفترچه:
حسابهای انفرادی:
وصول حق بیمه ومطالبات:
باجه دریافت:
بانک در آمد:
مطالبات:
بازرسی:
محاسبه پرونده:
محاسبه پیمان:
پیگیری مطالبات:
هیت های تشخیص:
اجرائیات:
سیستم های پشتیبانی:
حسابداری:
انبار:
اموال:
حقوق و دستمزد:
دبیرخانه:
قوانین و مقررات:
بودجه:
حضورو غیاب:
پرسنلی:

فصل دوم
ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز
: Osi مد ل
(Instiute of electricaland electronic engineers)IEEE
انواع سیستم عامل های شبکه:
شبکه تعریف شده:
روشهای اتصال و هم بندی شبکه:
هم بندی:
LOBASETمشخصات مشهور اترنت
فرمت های فریم اترنت
هم بندی سیم کشی ساخت یافته:
هاب ها:
هاب های سوئیچینگ:
کارت های رابط شبکه:
های نت ورVolume
SYS
اتصال به سرویس دهنده نت ور
Lanنرم افزار راه اندازی
NIM
مشاهده کاربران فعال:
قطع ارتباطها
NCopyفرمان
ADMINآشنایی با کاربری به نام
مطالبی در مورد بانک اطلاعاتی
مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی
معایب استفاده از بانک اطلاعاتی

فصل سوم
آزمون آموخته ها،نتایج و پیشنهادات
چرا فاکس پرو انتخاب شده است؟
استفاده آسان
رواج فاکس پرو
Dos با استفاده از فاکس پرو و سیستم عامل
وظایف ناظر شبکه:
فایل Config.Sys
سخن پایانی
گزارش کارآموزی تامین اجتماعی کامپیوتر
کار آموزی کامپیوتر شعبه تامین اجتماعی میانه
دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی

مختصری از گزارش کارآموزی :
شبکه های محلی و کابل بندی:
شبکه یک سیستم ارتباطی و قابل تغییر است و می توان آن را طوری ساخت که نیازهای سایتهای مختلف را برآورده سازد.
پیمانه ای بودن آن اضافه کردن اجزای جدید یا اتصال اجزای موجود را اسان می نماید.قابل تغییر بودن شبکه ایجاد تغییرات و افزودن امکانات جدید را ساده می کند.
: Osi مد ل
استانداردی برای پروتکلهای ارتباطات است.این مدل تولید کنندگان را در ایجاد سیستم Osiهای شبکه ای که قادر به همکاری و کار با یکدیگر باشندیاری می کند.مدل
یک معماری لایه ای برای تمایز فراینده های ارتباطاتی لازم برای انتقال داده ها در بین شبکه های متصل به هم و برنامه های کاربردی تعریف کرده است.
لایه پاینی این پشته ،اجزای فیزیکی واقعی را از جمله رابطها،کابلها و سیگنالهای الکتریکی لازم برای انتقال بیتهای داده ها مشخص می کند.
لایه پیوند داده ها که بالای این لایه است،نحوه بسته بندی داده ها برای انتقال در شبکه فیزیکی را مشخص می کند.
(برای ایجاد شبکه به کار می رود)در بالای لایه فیزیکی قرار دارد.Date-link چون لایه
پروتکلهایی برای تماس مستقیم با اجزای فیزیکی شبکه تعریف می کند.این لایه جریان اطلاعات در اتصال را کنترل کرده و روتینهای بررسی خطای خود را به بسته هایی که از طریق اتصالها فرستاده می شوند اضافه می کند.
(Instiute of electricaland electronic engineers)IEEE
تعریف کرده که عبارتنداز:Data-link دو زیر لایه مهم در لایه
:دراین لایه همبندی های مختلف شبکه(Media access control)MAC زیر لایه
تعریف می شود.تمامی مشخصات نحوه دسترسی کارت Tokenfing از جمله اترنت و
رابط شبکه به کابل در این لایه کنترل میشود.
Nie موارد یک کامپیوتر یا سرویس دهنده چند (Logikal link control)LLCزیر لایه
دارد و ممکن است اینها برای هم بندی های مختلف باشند.برای مثال ممکن است در یک نصب شده باشد.Tokenfing سرویس دهنده دو کارت اترنتو یک کارت
برخورد نمودهLLCوقتی یک بسته ارسال وبه طرف پایین پشته پروتکلها می رود.به زیر لایه
و به کارت رابط صحیح شبکه فرستاده می شود.
network driver Interfaceناول
(Open Data-link Interface)ODI استاندارد
هستند.Data-link میکرو سافت دو استاندارد جالب در لایه

:این استاندارد ناول روشی برای اجرای دو یا چند پروتکل ارتباطاتی در یک کامپیوترODI
بر روی یک یا چند آداپتور شبکه فراهم می کند.
ازطریق یک کارت شبکه امکان پذیراست Ipx.Tu/Ip برای مثال،انتقال هردو پروتکل
این استاندارد میکروسافت مانند: (Networkdriver Interface standard)NDIS
ناول چند پروتکل را پشتیبانی می کند.ODI
_چرا یک شبکه کامپیوتری ایجاد می شود؟
بسیاری از دلایل می تواند در درک مفهوم شبکه و اینکه چه کاری برای سازمان انجام دهد مفید باشد.
سیستم عملهای شبکه نتور ناول برای قابلیت های زیر طراحی شده اند:
اشتراک فایل و برنامه:چاپگرها،رسام و دستگاههای ذخیره سازی منابع راتشکیل می دهند.وقتی اشخاص بیشماری از طریق شبکه به چاپگرهای پیشرفته دسترسی پیدا می کنند
توجیه اقتصادی خرید این گونه تجهیزات آسانتر می شود.
ایده آلی برای برنامه های (plat from) اشتراک بانکهای اطلاعاتی:شبکه محیطهای
کاربردی بانکهای اطلاعاتی و اشتراک اطلاعات هستند.وقتی ویژگیهای قفل کردن رکوردها پیاده سازی می شودچندین کاربر می توانند همزمان به فایلهای بانک اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند.
قفل کردن رکوردها تضمین می کند که هیچ دو کاربرد همزمان یک رکورد را تغییر نمی دهند و یا تغییرات انجام شده یک شخص دیگر را بازنویسی نمی کنند.
گسترش اقتصادی کامپیوترهای شخصی:کامپیوترهای ارزان یا ایستگاههای کاری بدون دیسکت را می توانید برای کاربرانی نصب کنید که به سرویس دهنده های قدرتمند دسترسی داشته و سایر دستگاههای جانبی را به اشتراک می گذارند.
برای کار (grouoware) قابلیتهای گروه کاری:نرم افزار شبکه خاص به نام نرم افزار
در شبکه ها طراحی شده است.با وجود این نرم افزار به آسانی می توانید اشخاص را که در نواحی مختلف جغرافیایی قرار دارند ، مثلا اشخاصی که در گروههای فروشی قسمتهای مختلف کشور قرار داشته و از فایلها به طور مشترک استفاده می کنند در یک گروه قرار دهید.ارسال پیامها و نامه های الکترونیکی به گروهی از کاربران نیز آسانتر است.
مدیریت متمرکز:شبکه ها می توانند سازمانی را در تقویت مدیریت شبکه یاری کنند.سرویس دهنده هایی که قبلا در چندین دپارتمان توزیع می شدند را اینک می توان دریک محل مجتمع نمودانجام این کار مدیریت روند ارتقای سختافزار،پشتیبان گیری
از نر م افزارها و محافظت سیستم را بسیار آسانتر می کند.
این ویژگی به مدیران امکان می دهد که سیاستهای دستیابی اشخاص تحت مدیریت خود را ، و یا اشخاص خارجی(بیرون از دپارتمانها)که می خواهند وجود دستیابی به سرویس دهنده را دریافت کنند مدیریت کنند.
به زمان یاaccount امنیت:فقط افراد مجاز می توانند به سیستم عامل ها دست یابند و
سیستم های خاص محدود شود.نت ور تکنیکهای رمز گزاری را طوری پیاده سازی می کند تا امکان کشف کلمه رمز هنگام ورود غیر مجاز از بین برود.
در سرویس Ipx.Tu/Ip ارتباطات داخلی: نت ور از پروتکل های بین شبکه ای استاندارد
دهنده پشتیبانی نموده و چون این پروتکلها در سرویس دهنده های نت ور قابل استفاده هستند از این رو نت ور می تواند شما را در ایجاد شبکه های مستقیم دپارتمانها یاری کند.
به این معناست که نت ور می تواند تقریبا با هرسیستمIpx.Tu/Ipپشتیبانی از پروتکل
عامل سرویس دهنده و سرویس گیرنده دیگر از جمله سیستمهای یونیکس ،سرویس سرویس گیرنده های ویندوز ۹۸ کار کند.NT دهنده و سرویس گیرنده های ویندوز

انواع سیستم عامل های شبکه:
پس از مرتبط کردن تمامی اجزا لازم است سیستم عامل مناسبی نیز نصب کنید این سیستم عامل باید امکان استفاده مشترک از فایل ها و منابع را فراهم سازد.دو نوع سیستم عامل وجود دارد:
این سیستم عامل شبکه در کامپیوتر هر یک از کاربران اجرا می شود.: Peer-to-peer
کاربران شبکه می توانند آزادانه منابع را در کامپیوترهای خویش به اشتراک بگذارند و یا بر منابع به اشتراک گذاشته شده در کامپیوترهای دیگر دست یابند.در این آرایش کاربران منابع موجود در شبکه را کنترل می کنند گرچه یک سرپرست نیز ممکن است برای مسائل و ویندوز ۹۵ مایکروسافتwork groupsمدیریتی و امنیتی درنظر گرفته شودویندوز
از این سیستم ها هستند.
این آرایش سیستم عامل در یک کامپیوتر اختصاصی اجرا شده و تنها برای کارهایی چون اشتراک فایل،اطلاعات درسرویس دهنده متمرکز شده و به وسیله سرپرستی که سیاستهای مختلف دستیابی،امنیت،حفاظت داده ها و سایر نیاز ها را تعیین می کند مدیریت می شوند.
شبکه تعریف شده:
ساده ترین نوع شبکه ها ، یک جعبه سوئیچ و یک کابل است امکان استفاده افراد مختلف از یک چاپگر را می دهد.که در این آرایش در هر لحظه تنها یک فرد می تواند کارهایش را برای چاپ برساند.
اتصال دهنده های درگاه سریال یا موازی ارزان قیمت روش دیگری برای ساختن یک شبکه فراهم می کنند.اما قابلیتهای آنها در انتقال فایل ها و ایجاد ارتباط محدود است.
برای ساختن یک شبکه چند کاربره سودمند،به کارتهای رابط شبکه و سیستم های کابل بندی نیاز خواهیم داشت.
یک شبکه کاری باید کارهای ارتباطی چند کاربر را با سرعت معتولی مدیریت کند.شبکه و غیره قادرند بخشی از پهنای باند شبکه را به کاربران اختصاصToken ring های اینترنت
دهند تا دستیابی به فایل ها و فعالیت های شبکه نسبتا فوری باشد حتی وقتی افراد دیگر به شبکه دسترسی دارند البته زمان پاسخگویی یک شبکه به سرعت انتقال آن و تعداد افرادی که به شبکه دسترسی دارند بستگی دارد.


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات