گزارش کارآموزی کشاورزی و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کشاورزی و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی کارورزی دانلود گزارش کاراموزی کشاورزی شیب بندی زمین کشاورزی شیب زمین کشاورزی دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی دانلود رایگان گزارش کارآموزی کشاورزی دانلود گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی دانلود گزارش کارآموزی بانک کشاورزی دانلود گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی

According to agricultural training and the proper slope

 

موضوع : گزارش کاراموزی کشاورزی و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی
اکثر صفحات این گزارش کارآموزی را تصاویر مربوط به کاراموزی تشکیل داده است

فهرست مطالب

پروژه تسطیح…………………………………………………………………

پروژه آببندان گمیشان……………………………………………………….

گزارش کارآموزی کشاورزی و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی
کارآموزی تسطیح و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی
دانلود گزارش کاراموزی کشاورزی , تسطیح و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی

مختصری از گزارش کارآموزی :
هدف اصلی این پروژه تسطیح ودادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی است تا در موقع آبیاری زمین های کشاورزی و زراعی آب به طور یکنواخت به تمامی قسمت های زمین برسد.
این کار به این دلیل صورت میگیرد که بعد از کاشت محصول و برداشت آن پستی و بلندی هایی در زمین ایجاد میشودکه یکی از علل آن عبور و مرور ماشین های کشاورزی در حین انجام مراحل کاشت و برداشت محصول میباشد.
با توجه به مشکل ایجاد شده در برخی موارد در زمین های کشاورزی چاله هایی ایجاد میگردد که سبب تجمع آب در آن منطقه شده و مانع از رسیدن آب به سایر نواحی زمین میگردد.و در برخی دیگر از موارد در زمین های کشاورزی تپه هایی ایجاد میگردد که به دلیل استفاده بیشتر کشاورزان از آبیاری از طریق جوی ها و نهر ها و قادر نبودن این سیستم به آبیاری بخش های مرتفع تر در نتیجه سبب عدم رسیدن آب به این نواحی میگردد در حالی که این مشکل تا جایی در آبیاری بارانی و سیستم های مدرن تر آبیاری تا جایی رفع شده است.
با استفاده از تسطیح زمین های کشاورزی سعی بر برطرف کردن ناهمواری ها میگردد و به اراضی شیبی مناسب آبیاری میدهند.
روش انجام کار:
ابتدا نقشه های توپوگرافی منطقه رابرای آشنایی با منطقه وبدست آوردن شیب منطقه تهیه میکنیم.
در مرحله بعد نقشه برداری اولیه را انجام میدهیم و با در نظر گرفتن یک نقطه مبنا کد ارتفاعی دیگر نقاط را نسبت به آن  نقطه بدست می آوریم.و از این طریق مقدار خاک لازم برای خاکبرداری و یا خاکریزی را بدست می آوریم،که اگر در مجموع برای بدست آوردن شیب مناسب خاک اضافی در منطقه وجود داشته باشد آن را به نواحی دیگر منتقل میکنند و در صورت کم بودن خاک از محل های مناسب که توسط مهندسین مشاور باید تایید گردد خاک را به محل پروژه منتقل میکنیم.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات