دانلود مقاله شرح كامل فرآيند توليد متانول

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  مقاله شرح کامل فرآیند تولید متانول

دانلود مقاله شرح کامل فرآیند تولید متانول
کلیات:
متانول از واکنش بین هیدروژن ، منواکسیدکربن و دی اکسیدکربن تولید     می شود . نسبت هریک از اجزاء در مخلوط خوراک بر اساس فرمول ذیل تعیین گردیده است :
درگازهای خوراک علاوه بر اجزاء فوق ، مواد دیگری نیز مانند متان و نیتروژن وجود دارند که در واکنش شرکت نمی کنند . این مواد ممکن است همراه خوراک ویا ازطریق گاز CO2 ورودی به کارخانه ، وارد سیستم شوند . منبع تولید هیدروژن ، هیدروکربن های موجود در گاز طبیعی و بخار آب ورودی به فرایندبوده و منبع گازهای منواکسیدکربن و دی اکسیدکربن مورد نیاز ، هیدروکربن های موجود در گاز طبیعی و CO2 ورودی می باشند .

فهرست مطالب
کلیات
واحد متانول
بخشهای فرایندی واحد متانول
افزایش فشار گاز طبیعی
سولفورزدایی
کلیات
هیدروژناسیون
جداسازی و جذب سولفید هیدروژن (H2S)
ریفرمر دو مرحله ای
کلیات
گرمای واکنش
فشار عملیاتی
آدیاباتیک Per-Reformer
ریفرمر بخار Steam-Reformer
بخش بازیافت انرژی گرمایی از گازهای حاصل از سوختن
بازیافت انرژی گرمایی از گاز فرایندی
افزایش فشار گاز فرایندی
لوپ سنتز
شرح کلی فرایند
راکتورهای متانول –  R-4001 1/2/3
دمای عملیاتی
فشار عملیاتی / میزان گاز دور ریز
میزان جریان گاز برگشتی
کاتالیست
بخش تقطیر
کلیات
شرح خوراک
مبانی تقطیر
شرح مراحل فرایند در بخش تقطیر
ذخیره سازی متانول خام
جداسازی ترکیبات سبک
خالص سازی محصول
کلیات
برج خالص سازی T-5002,HP
برج خالص سازی T-5003,LP
مایعات Off-Stream
جداسازی کندانس فرایند
سرویس های جانبی
سیستم تصفیه کندانس
سیستمهای بخار ، کندانس و آب خوراک مولد بخار
سیستم گازهای طبیعی و سوختنی
سیستم Flare
سیستم های جمع آوری متانول ، جمع آوری پسابها و جمع آوری روغن
سیستم ذخیره سازی و بارگیری متانول
کمپرسور گاز CO2 و انتقال آن
:


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات