دانلود پروژه جایگزین زندان در جهان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود پروژه جایگزین زندان در جهان

دانلود پروژه جایگزین زندان در جهان مقاله تحقیق مجازاتهای جایگزین زندان جایگزین های زندان مجازات های جایگزین زندان لایحه مجازاتهای جایگزین زندان مجازات جایگزین زندان کتاب جایگزین زندان لایحه مجازاتهای جایگزین زندان مقاله در مورد زندان مقاله درباره زندان مقاله آسیب شناسی زندان مقاله زندانبانی مقاله زندان زنان مقاله حقوق زندانیان مقاله در مورد زندان زنان مقاله مددکاری زندان

Replacement project in the prison

 

جایگزین زندان در جهان
فهرست مطالب
پیشینه. ۱
جایگزینی، همزاد با آغاز حبس گرایی.. ۱
اثباتیون و تأثیر بر حبس گرایی.. ۲
مارک آنسل و زندان زدایی.. ۲
پست مدرنیزم و زندان زدایی.. ۳
حبس زدائی به مثابه یک سیاست کیفری… ۳
آغاز حبس زدایی.. ۴
الزامات لازم برای جایگزین های مجازات… ۶
روش های سنتی جایگزینی زندان در جهان.. ۱۱
آزادی مشروط.. ۱۱
دو کشور موفق در آزادی مشروط.. ۱۳
ایالات متحده. ۱۳
انگلستان.. ۱۴
تعلیق مراقبتی.. ۱۵
کاهش هزینه ها ۱۶
نتایج عملی.. ۱۶
جزای نقدی… ۱۷
جانشین های حبس یا زندان در فرانسه. ۱۸
مراقبت الکترونیکی چیست؟. ۱۹
مراقبت الکترونیکی (EM)، جایگزین زندان.. ۲۰
مشکلات سیستم EM…. ۲۱
آیا EM جانشین زندان است؟. ۲۵
EM در آغاز مجازات… ۲۶
مجازات های نوین جایگزین حبس….. ۲۸
تعویق تعقیب…. ۲۸
میانجی گری… ۲۸
تعلیق مراقبتی فشرده. ۲۸
خدمات اجتماعی.. ۲۹
حبس در منزل.. ۳۰
نظارت الکترونیکی.. ۳۰
منابع: ۳۲
جایگزین زندان در جهان (نمونه موردی در فرانسه)
پیشینه
در خصوص سابقه جانشین های حبس اظهار نظرهای متفاوتی وجود دارد. این اختلاف نظرها ناشی از آن است که برخی آغازگر جایگزین های حبس را کسانی می دانند که مشخصا” این واژه را به کار برده و آن را صورتی تئوریک و علمی داده اند و بعضی دیگر اولین بارقه های شک و تردید در حبس را آغاز تاریخ جایگزینی حبس می دانند. ما با گروه دوم همداستان می شویم و این پیشینه رابه قدیم تر خواهیم برد.
جایگزینی، همزاد با آغاز حبس گرایی
در یک نگاه ژرف می توان تاریخ اصلاح در زندان زدائی را به سالهائی که این مجازات به عنوان کیفر اصلی در اروپا و سپس سراسر جهان بسط یافت مربوط ساخت. حقوقدانان و فیلسوفان از این که پس از انقلاب فرانسه زندان به گفتمان سیاست کیفری مبدل شد متعجب شدند. زیرا حبس مجازاتی نبود که در سلسله مراتب مجازات ها بلافاصله پس از تعذیب قرار گیرد تا به بهانه حفظ حقوق انسانها جایگزین آن شود.
هم چنین زندان، کیفری معمولی و متداول نبود که بتواند جای خالی تعذیب را پرکند. اما قانون جزای ۱۸۱۰ ناپلئون به رغم تصور برخی حقوقدانان که منتظر بودند زندان هم به همراه سایر شکنجه ها از لیست کیفرها پاک شود سلسله مراتبی مملو از زندان را ارائه کرد. برخی نیزتحت تأثیر سیاهچاله های قدیم و از بیم رواج دوباره شکنجه های بدنی، زندان را ترویج نمودند. منتسکیو و ولتر از آن جمله بودند
اثباتیون و تأثیر بر حبس گرایی
وقتی حامیان مکتب اثباتی آزادی اراده مجرم را در ارتکاب جرم مورد تردید قرار دادند ، این اندیشه که مجازات باید بر مبنای حالت خطرناک مجرم و مسئولیت اجتماعی اوتعیین شود به زندان زدایی در ساحت تئوری کمک کرد. آنها با پیشنهاد “اقدام تأمینی” به جای مجازات ،حبس به عنوان کیفر را به باد انتقاد گرفتند. اما در عمل توفیق زیادی حاصل نشد . اما این گروهها به نوبه خود تأثیر زیادی بر ایجاد نهادهایی چون تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط در فرانسه و بلژیک داشتند. این نهادها در اواخر قرن ۱۹ از مهم ترین دستاورهای تحول علم حقوق محسوب می شدند


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات