دانلود پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه

دانلود پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه طراحی وب سایت اساتید طراحی وب سایت اساتید دانشگاه طراحی وب سایت شخصی استاد اساتید طراحی شهری دانشگاه تهران طراحی سایت اساتید دانشگاه اساتید طراحی صنعتی دانشگاه تهران اساتید طراحی لباس دانشگاه الزهرا

Website Design faculty

 

طراحی وب سایت اساتید دانشگاه
فهرست موضوعی
فصل اول
۱-۱ هدف
۱-۲ انگیزه
۱-۳ مروری بر مطالب
فصل دوم
۲-۱  مقدمه
۲-۳  تشریح موضوع
۲-۴ دانش فنی مورد نیاز برای پیاده سازی
۲-۵  نتیجه گیری
فصل سوم
۳-۱          مقدمه
۳-۲          اجزای سازنده صفحه
۳-۳          ایجاد صفحه وب
۳-۴          ذخیره صفحه وب
۳-۵           ویرایش صفحه وب
۳-۶          آغاز صفحه وب
۳-۷           ایجاد زیربنا
۳-۸          ایجاد عنوان برای صفحه
۳-۹          تقسیم صفحه به بخشها
۳-۱۰    متن
۳-۱۰-۱ اندازه متن
۳-۱۰-۲ ایجاد تیتردر صفحه
۳-۱۰-۳ ایجاد شکست خط در متن(enter)
۳-۱۰-۴ ایجاد برچسب برای عناصر در صفحه
۳-۱۰-۵ برجسته کردن متن
۳-۱۰-۶ ایجادمتن متحرک درصفحه
۳-۱۱       پیوندها
۳-۱۱-۱ایجاد پیوند به صفحه وب دیگر
۳-۱۱-۲ ایجادمیانبرصفحه کلید برای پیوندها
۳-۱۱-۳  ایجاد لنگرها
۳-۱۲    تصاویر
۳-۱۲-۱ قالب تصاویر برای وب
۳-۱۲-۲ جایگذاری تصاویر روی صفحه
۳-۱۲-۳  ارائه متن جایگزین تصویر
۳-۱۲-۴ مشخص کردن اندازه برای مشاهده
سریع تصاویر
۳-۱۲-۵ شناور کردن تصاویر
۳-۱۲-۶ اضافه کردن فضای خالی به دور تصاویر
۳-۱۲-۷ جلوگیری از پیچیده شدن عناصر به دور تصاویر
۳-۱۲-۸ استفاده از تصاویر به جای برچسب پیوندها
۳-۱۲-۹ انیمیشن تصویرها
۳-۱۳ صفحه بندی بااستفاده از سبکها
۳-۱۳-۱ ایجاد صفحه سبک داخلی
۳-۱۳-۲ ایجاد صفحه سبک خارجی
۳-۱۳-۳ تعریف انتخاب کننده ها
۳-۱۳-۴ انتخاب کردن عناصر توسط  id و class
۳-۱۳-۵ انتخاب عناصر پیوند بر پایه حالتشان
۳-۱۳-۶ اضافه کردن فضای خالی به دور مطالب یک عنصر
۳-۱۳-۷ ایجاد دکمه های تغییر شکل دهنده
۳-۱۳-۸ ایجاد فهرست ها
۳-۱۳-۹ ایجاد منوهای کرکره ای
۳-۱۴ جدول ها
۳-۱۶-۱ ایجاد جدول
۳-۱۶-۲  اضافه کردن مرز درجدول
۳-۱۶-۳ تعیین خصوصیات یک جدول با استفاده از سبکها
۳-۱۶-۴ ترکیب کردن جدول ها
۳-۱۶-۵ تغییر رنگ پس زمینه جدول
۳-۱۶-۶ کنترل فضای خالی بین خانه های جدول
۳-۱۶-۷ کنترل فضای خالی دور مطالب موجود در جدول
۳-۱۶-۸ توسعه تعدادستون های جدول
۳-۱۶-۹ تقسیم جدول به بخش های افقی
۳-۱۶-۱۰ انتخاب نمایش مرز ها
۳-۱۶-۱۱ سرعت دادن به نمایش جدول
۳-۱۷ فرم ها
۳-۱۷-۱ ایجاد فرم ها
۳-۱۷-۲ سازماندهی عناصرفرم
۳-۱۷-۳ ایجادکادرهای متنی
۳-۱۷-۴ ایجادکادرمخصوص رمزعبور
۳-۱۷-۵ ایجاد دکمه رادیویی
۳-۱۷-۶ ایجادمنوها
۳-۱۷-۷ ناحیه متنی
۳-۱۷-۸ ایجاد دکمه submit
۳-۱۷-۹ ایجاددکمه reset
۳-۱۷-۱۰ پردازش فرم ها
۳-۱۷-۱۱ دربارهء php
۳-۱۸ اسکریپت ها
۳-۱۸-۱ استفاده از اسکریپهای داخلی وخارجی
۳-۱۸-۲ تعیین زبان اسکریپت نویسی
۳-۱۸-۳ استفاده ازjava script برای تعیین
تاریخ ووزمان فعلی
۳-۱۹ نتیجه گیری
فصل چهارم
۴ -۱ مقدمه
۴-۲ تئوری هدایت
۴-۳ نتیجه گیری
فصل پنجم
نتیجه گیری وجمع بندی مطالب
فهرست شکلها
شکل۳-۱
شکل۳-۲
شکل۳-۳
شکل۳-۴
شکل ۴-۱ مؤلفه بلوکی ازنخستین صفحه
شکل۴-۲ مؤلفه بلوکی ازصفحه لیست اساتید
شکل۴-۳ مؤلفه بلوکی ازصفحه دانشکده ها
شکل۴-۴ مؤلفه بلوکی ازصفحه اعضای هیآت علمی
شکل۴-۵  مؤلفه بلوکی از صفحه درباره دانشگاه
شکل۴-۶ مؤلفه بلوکی از صفحه لیست دروس دانشگاه
شکل۴-۷ بیان فعالیت های قابل انجام توسط کاربر
فهرست جداول
جدول ۵-ب-۱ مرجع xhtml
جدول ۵-ج-۲ مرجع css
واژگان
واژه نامه اصطلاحات
فصل اول
۱- ۱    هدف
دلیل وجودی یک سایت که مهمترین بخش طراحی وب میباشد، این عنصر باید درتمامی تصمیماتی که شامل بخشهای دیگر میشود در نظر گرفته شود.به طور کلی هدف از ایجاد سایت های وب گرفتن اصل مطلب و پخش کردن آن بین چندین صفحه مرتبط است برای اینکه درک آن توسط کاربر آسان شود(ارائه این صفحات در فصل دوم انجام میگیرد.)
صرفنظرازپروژه اولین قدم همیشه یکسان است:هدف کلی پروژه راتعیین کنید.پس درابتدا لازم است که هدف خود را درطراحی این سایت بیان کنم:
سایتی که توسط اینجانب در دست طراحی است یک سایت اطلاعات گرا یا سندگرا است.این گونه سایت های متن گرا با تأکید روی محتویات متنی طراحی میشوند پس نسبتآسبک،قابل دریافت از اینترنت وتا حدودی دارای کوچکترین طراحی هستند.البته ناگفته نماند که در کنار متن از سبکهای گرافیکی (GUI)مثل آیکون ها وپنجره های گشودنی و…  نیز استفاده شده است.
هدف این است که کاربران بتوانند با مراجعه به این سایت به اطلاعات زیر دست پیداکنند:
دانشکده های دانشگاه مورد نظر،
لیست اساتید هر دانشکده،
لیست دروس دانشکده،
اعضای هیأ ت های علمی دانشگاه،
مقاطع تحصیلی اعضای هیأت های علمی،
گروههای آموزشی موجود در دانشگاه،
وتوضیح مختصری راجع به خود دانشگاه .همچنین کاربران میتوانند ازاین سایت به سایت دانشگاه دسترسی پیدا کنند.
دراین طراحی سعی کرده ام این نکته رادرنظر داشته باشم که تأکید اساسی درطراحی سایت باید همیشه روی کاربر باشد یک سایت باید با در نظر گرفتن توانایی های مشترک کاربران ساخته شود نه برای کاربر فوق العاده ابتدایی یا حرفه ای سایت ها.
۱-۲   انگیزه
انگیزه من درطراحی سایت کار با زبان HTML (البته کاملتر از آن XHTML ) است.چون وب جهانی که متشکل از میلیونها صفحه وب میباشد وهر کدام از جایی روی اینترنت قرار گرفته اند وهمه این صفحات به شکلی از html  نوشته شده اندواز طرفی با توجه به اینکه من هیچ اشنایی قبلی با طراحی وب سایت نداشتم ویادگیری وکسب مهارت در html نسبت به زبان های دیگر دشوار نمی باشد تصمیم گرفتم که این زبان را  برای اولین طراحی خود انتخاب کنم.
وبااستفاده ازامکانات زبان html وزبان های برنامه نویسی دیگری که مکمل این زبان درطراحی وب سایت هستندطراحی خودراانجام دهم.
۱-۳    مروری بر مطالب
این گزارش در ۵ فصل گنجانده شده است در فصل دوم این گزارش به طورمفصل درباره پروژه وساختارتمام صفحات آن صحبت می شود.
در فصل سوم تشریح کامل زبان html   وامکانات آن انجام میگیرد و ایجادسایت مورد نظر در این مرحله انجام میگیرد.
بعد از ایجاد سایت در فصل چهارم درمورد چگونگی کار با سایت ودریافت اطلاعات صحبت میشود.
و در نهایت فصل پنجم نتیجه گیری وتحویل سایت میباشد.
فصل دوم
۲-۱  مقدمه
طراحی وب چیست؟
یک حرفه چند جنبه ای که به تصمیم گیری وتولیدسایت های وب مربوط می شود.سایت های وب به عنوان یک مکانیزم ارتباطی بین صاحبان سایت وکاربرانش وهمچنین بین خودکاربران استفاده می شوند.
ابعاد اصلی طراحی وب عبارتند از:
محتوا: content
این بخش شامل شکل ودسته بندی محتویات سایت است.محدوده این بعدازروش نوشتن متن تانحوه دسته بندی،نمایش وساختاربندی آن توسط HTML گسترش می یابد.
فناوری:technology
منظور از فناوری عناصرمختلفی از سایت است که مشخصآ توسط فناوری های برنامه نویسی تولید میشوند .
دید بصری:visuals
این بعد به طرح صفحه نمایش استفاده شده در سایت اشاره دارداین طرح معمولآ توسط HTMLوCSS یافلش یاعناصرگرافیکی دیگر ایجادمی شود.این جنبه بصری سایت آشکارترین جنبه طراحی سایت می باشد…………


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات