دانلود پروژه سرمازدگی درختان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » کشاورزی و دامپروری  »  دانلود پروژه سرمازدگی درختان

دانلود پروژه سرمازدگی درختان جلوگیری از سرمازدگی درختان میوه مقاله تحقیق جلوگیری از سرمازدگی درختان مبارزه با سرمازدگی درختان روشهای جلوگیری از سرمازدگی درختان راههای جلوگیری از سرمازدگی درختان سرمازدگی درختان مرکبات سرمازدگی درختان بادام سرمازدگی درختان سیب مقاله سرمازدگی درختان تحقیق سرمازدگی درختان سرمازدگی درختان انگور سرمازدگی درختان گردو

Frost Trees

 

سرمازدگی درختان
فهرست مطالب
پیش گفتار
فصل اول
سرما زدگی درختان
مقدمه
۱-۱) دما و آثار حیاتی آن روی گیاه
۱-۲) وارونگی دمایی
۱-۳) وضعیت گرمایی گیاه و بیلان انرژی تشعشعی
۱-۴) بیلان انرژی در یک شب یخبندان
۱-۲) پیش بینی تاریخ وقوع یخبندان
فصل دوم:
راههای موجود مقابله با سرمازدگی درختان
مقدمه
۲-۱) روش های کوتاه مدت
۲-۱-۱) بخاری ها:
۲-۱-۲) روش غرقاب کردن خاک
۲-۱-۳) آبیاری بارانی
۲-۱-۴) سیستم SIS
۲-۱-۵) ماشین های مولد باد
۲-۱-۶) دستگاههای مولد مه
۲-۱-۷) بال گردها
۲-۲) روش های کاهش هدر رفت گرما
فصل سوم:
طراحی دستگاه جدید
مقدمه
۳-۱) روش استفاه از بخاری:
۳-۲) استفاده از ماشین باد
۳-۳) روش های غرقاب کردن و آب پاشی
روش های کاهش هدر رفت گرما
۳-۵)طراحی دستگاه جدید
۳-۵-۱) طراحی بدنه اصلی
۳-۵-۲) انتخاب فن
۳-۵-۳) انتخاب المنت برقی
۳-۵-۴) طراحی سر چرخان
فصل چهارم
روش های اندازه گیری دما در باغ یا مزرعه
مقدمه
فصل پنجم
ورق کاری
مقدمه
۵-۱) دستگاه ها ، نگهدارنده ها ، ثابت کننده ها و ابزار مورد استفاده در کار با ورق
۵-۱-۱) دستگاه ها و تجهیزات
۵-۱-۲ ) نگهدارنده ها و ثابت کننده ها
۵-۱-۳) ابزار کار
۵-۱-۴) ابزار و دستگاههای اندازه گیری
۵-۱-۵ ) شابلون ها و بلوک های آزمایش
۵-۲) صاف و هموار کردن ورق
۵-۲-۱) صاف و هموار کردن صفحات فلزی بروش دستی بر روی یک سطح تخت با استفاده از یک لبه مستقیم برای کنترل.
۵-۲-۲) صافکاری صفحات فلزی دارای انحنا و موج در لبه ها به روش دستی با استفاده از یک سطح تخت
۵-۲-۳) صافکاری صفحات فلزی دارای برآمدگی و شکم دادگی به روش دستی با استفاده از یک سطح تخت
۵-۲-۴) صاف و هموار کردن ورق فلز با استفاده از ماشین سه نوردی
۵-۲-۵ ) صاف و هموار کردن ورق های فلز با استفاده از پتک های بادی
۵-۳) رسم و پیاده کردن نقشه بر روی کار
۵-۳-۱ ) رسم و پیاده کردن نقشه به روش انتقال جزء به جزء
۵-۳-۲) رسم و پیاده کردن نقشه بر روی کار با استفاده از شابلون ها، مدل های پیش ساخته و توسط قطعات جفت (مکمل)
۵-۳-۳ ) روش بسط و گسترش دادن
۵-۴) برش ورق های فلزی
۵-۴-۱) روش های برش
۵-۴-۲- قیچی های دستی
۵-۵- روش های سوراخ کردن فلز
۵-۵-۱) ایجاد سوراخ بوسیله ماشین های مته کاری
در مته کاری دستوالعمل های زیر را باید رعایت نمود:
جابجایی مرکز سوراخهای مته شده ممکن است ناشی از موارد زیر باشد:
۵-۶) پرچ کاری سرد
۵-۶-۱- روش های پرچ کاری
۵-۶-۲) اتصالات پرچ
۵-۶-۳- نواقص پرچ کاری
۵-۷) گرد خم کنی ورق های فلزی
۵-۸) درز کاری
۵-۹) لب برگردان به خارج (فلانج کردن به خارج)
۵-۱) لحیم کاری
۵-۱۰-۱) لحیم های نرم
۵-۱۰-۲) لحیم های سخت
منابع ومآخذ
پیش گفتار
سرمازدگی یکی از پدیده های جوی است که علی رغم پیش بینی بودن، در ردیف حوادث غیر مترقبه تعریف می شود.
افت شدید و ناگهانی دما بویژه در اوایل فصل بهار، سرما و یخ زدگی محصولات کشاورزی را به دنبال دارد. حادثه ای که متأسفانه در اکثر سال ها باعث بروز خسارت های سنگین به محصولات زراعی و باغی کشور می گردد. این خسارت ها در مناطق حاشیه کویر دارای فراوانی و شدت بیشتر می باشد. سرمازدگی علاوه بر ایجاد ضرر و زیان اقتصادی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، موجب توسعه فقر در سطح خانوارهای روستایی می گردد.
این در حالی است که علاوه بر وجود دانش بومی و شیوه های سنتی برای کاهش آثار سوء سرمازدگی و یخبندان، دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پژوهشگران داخلی و خارجی نیز فرا روی ماست و می توان با شناسایی، بومی سازی و فرهنگ سازی، شیوه های موثر و عملی را در مناطق حادثه خیز ترویج و مانع از بروز خسارت های سنگین و جبران نا پذیر سرمازدگی گردید.
فصل اول
سرما زدگی درختان
مقدمه
رشد و عملکرد گیاهان زراعی، تابعی از کلیه ی عوامل محیطی و آثار متقابل آنهاست. این عوامل شامل عوامل آب و هوایی، رطوبت خاک، مواد غذایی و گازها می باشند که بسته به مقدار آنها در محیط، رشد و نمو گیاه را افزایش یا کاهش می دهند.
از میان این عوامل از عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، دوری و تردیکی به دریا و شیب به عنوان مهمترین فاکتورهای اقلیمی و از بارندگی، تابش خورشیدی (شامل طول دوره روشنایی)، دمای هوا، رطوبت هوا، رطوبت خاک، دمای خاک و باد می توان به عنوان مهمترین متغیرهای هوا شناسی که بیشترین تأثیر را بر کشاورزی دارند نام برد.
۱-۱) دما و آثار حیاتی آن روی گیاه
دمای گیاهان ثابت نبوده و تحت تأثیر تغییرات دمای محیط اطراف تغییر می کند. در فصل پاییز و بهار دمای محیط تغییرات زیادی دارد به گونه ای که گاهی دما حتی به کمتر از صفر درجه نیز کاهش می یابد.
در این شرایط بیشتر واکنش های حیاتی گیاهان که مستلزم انجام فرایندهای فیزیکی و شیمیایی هستند و به وسیله دما کنترل می گردند، دچار مشکل می شوند.
کلیه ی فعالیت های حیاتی گیاهان در محدوده دمای صفر تا ۵۰ درجه سانتی گراد که نقطه انعقاد پروتئین ها است، انجام می شود. در ورای این دماها ساختمان شیمیایی پروتئین ها (آنزیم ها) دچار تغییر می شود و در نتیجه فعالیت های بیولوژیکی گیاهان متوقف، یا شروع به توقف می کند.
دمای که در آن رشد مطلوب گیاه انجام می شود به گونه گیاه، مرحله نموی و مرحله فیزیولوژیکی ویژه فرآیند رشد آن گیاه بستگی دارد و در گیاهان مختلف متفاوت است. دمای متوسط ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد برای اکثر گیاهان زراعی، دمای مناسب می باشد.
بعنوان مثال رشد گیاهان سرما دوست (مانند گندم، جو، سیب زمینی، نخود، باقلا، چغندر قند، بزرک و …) در هوای خنک بهتر می باشد و در دمای بالا آسیب می بینند. این گیاهان بطور طبیعی روز بلند هستند و قادرند دمای ۲- درجه سانتی گراد یا کمتر را تحمل کنند.
۱-۲) وارونگی دمایی
در روز هوای سطح زمین در اثر عمل هدایت گرم می شود و به دلیل سبک بودنش به بالا صعود می کند. هوای گرم صعود کرده با هوای سردتر طبقات فوقانی هوا مخلوط می شود، به طوری که ابتدا دمای هوا در چندین متری بالای سطح زمین سریعاً کاهش یافته و سپس با افزایش ارتفاع با یک آهنگ کندتری کاهش می یابد و یک نمایه دمایی وابسته به ارتفاع در طول روز تشکیل می شود، در حالی که در شب، همواره تشعشعات طول موج بلند از سطح زمین به آسمان می روند.
هوای بالای زمین در اثر تماس با هوای سرد سطح زمین، سرد می شود و چون از هوای گرم صعود کرده در طول روز، سنگین تر می باشد در نزدیکی سطح زمین باقی می ماند. این مسئله باعث می شود که در شب دمای زمین در مقایسه با دمای هوای بالای آن کمتر باشد. به این حالت که با افزایش ارتفاع از سطح زمین دما بیشتر می شود وارونگی دمایی در نزدیکی زمین اطلاق می شود. در چنین شرایطی هوای سردتر در زیر هوای گرم تر قرار می گیرد.
در نتیجه ایجاد وارونگی دمایی، دمای هوا در چند متری بالای سطح زمین برعکس قاعده کلی (افزایش ارتفاع سبب کاهش دما می گردد) افزایش یافته و در بالاتر از این ارتفاع ویژه، دمای هوا مانند نمایه (پروفیل) روزانه به کندی کاهش می یابد که به نمایه شبانه یا نمایه اینورژن (inversion) معروف است.
بطور کلی ارتفاع اینورژن در مرازع حدود ۸ تا ۱۵ متر می باشد.
۱-۳) وضعیت گرمایی گیاه و بیلان انرژی تشعشعی
زمین در نتیجه وجود بیلان انرژی مثبت در طول روز (گرمای گرفته شده بیش از گرمای از دست رفته می باشد.) و توسط قسمتی از انرژی خورشیدی که به سطح خاک می رسد، گرم می شود و مقداری گرما نیز از این طریق به اعماق خاک هدایت می شود. اما در موقع غروب خورشید و نزدیک شدن شب، انتشار تشعشع گرمایی یا از دست رفتن گرما از سطح زمین (از سطح خاک، آب، پوشش گیاهی و …) از طریق تشعشع (موج بلند) سبب سرد شدن آن و باعث سرد شدن لایه هوای مجاور خود و لایه های بالاتر از خود می شود و موجب تولید لایه های سرد و وقوع سرد شدن تشعشعی می شود و حتی ممکن است منجر به وقوع یخ زدگی شود.
دلیل این امر این است دمای خاک کمتر از هوای مجاور آن بوده، انرژی از طریق جابجایی از خاک گرم به هوای نسبتاً سرد مجاور آن منتقل می شود. بدین ترتیب هوای مجاور سطح زمین گرم شده و همزمان به لایه های بالاتر صعود می کند و هوای سرد جای آن را می گیرد. این فرآیند به طور مداوم در سطوح پایینی جو زمین تکرار می شود.
به هنگام شب، گرما به صورت تشعشع طول موج بلند از زمین به فضا منعکس می شود و کسری از انرژی دریافتی از خورشید به صورت طول موج بلند (مادون قرمز) از آن خارج می شود. از طرفی در هنگام شب، میزان تابش ورودی به سطح زمین کم است، بنابراین به دلیل بیشتر بودن میزان هدر رفت گرما و ادامه این وضعیت تا طلوع آفتاب، در شب به تدریج زمین سرد شده و در نزدیکی های صبح با وقوع حداکثر کاهش دما، حداقل دمای لازم برای بروز تنش سرما، ایجاد می شود. به همین دلیل است که دماهای حداقل، معمولاً صبح اتفاق می افتد.
وجود پوشش ابر باعث کاهش سرد شدن در شب می شود، زیرا ابرها قسمتی از تشعشعات نامرئی باز تابیده شده از سطح زمین را جذب می کنند و بخشی از آن را مجدداً به زمین باز می گردانند.
بروز سرمای تشعشعی به ویژه در فصل سرد، سبب وقوع دمای بحرانی و بروز یخ بندان در منطقه می شود که از آن به یخ بندان تشعشعی یاد می کنند.  ………….


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات