دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات دانلود کارآموزی کشاورزی پروژه کارورزی زراعت و کشاورزی مجله زراعت و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات ایران زراعت و اصلاح نباتات تهران زراعت و اصلاح نباتات لرستان زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران گزارش کارآموزی اصلاح نباتات دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی

Internship Report on Crop

 

موضوع : گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

فهرست مطالب

عناوین                                                                                          صفحه

ترویج و آموزش کشاورزی                                                                                    ۴
رابطه ترویج با تحقیق                                                                                             ۶
رابطه تحقیق با آموزش                                                                                          ۷
کمک مروج از طریق ارتباط با محقق                                                                   ۸
روشها و وسایل کمک آموزشی                                                                               ۹
نکات ایمنی هنگام سمپاشی                                                                                    ۱۰
عوامل مؤثر در کاهش بازدهی کود و زراعت و باغبانی                                      ۱۱
هورمون Pix و کاربرد در پنبه                                                                               ۱۱
ارزش مبادله یک کیلو پنبه محلوج با سایر محصولات                                           ۱۲
کرم قوزه پنبه                                                                                                        ۱۲
کنه پنبه                                                                                                                 ۱۳
رقم ساحل                                                                                                            ۱۴
بیماری بلاست برنج                                                                                          ۱۵
سوختگی غلاف برنج                                                                                        ۱۶
خسارت موشها به برنج                                                                                      ۱۷
خسارت پرندگان به برنج                                                                                 ۱۷
سیاهک دروغی برنج                                                                                       ۱۸
پوسیدگی غلاف برنج                                                                                      ۱۸
پوسیدگی ساقه برنج                                                                                        ۱۹
پروانه کرم ساقه خوار برنج                                                                             ۱۹
اختلاف بین برنج و سوروف                                                                           ۲۰
پوسیدگی طوقه برنج                                                                                     ۲۰
منابع و مأخذ                                                                                                  ۲۲
رشته زراعت و اصلاح نباتات
دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات
کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

مختصری از گزارش کارآموزی :
بطورکلی فعالیتهای ترویجی را که در غالب کشورهای جهان پذیرفته شده می توان به چنداصل استوار دانست:اصول اقتصادی ، اصول آموزشی و اصول اداری.
که در اینجا بطور اجمالی به اصول آموزشی ، اشاره خواهد شد:
برای اینکه سطح میزان بیشتر خواهی در بین جامعه روستائی بالا رود، و برای اینکه اندیشه های نو و شیوه های نوین کشاورزی در روستا رواج پیدا کند و برای اینکه حس همیاری و خودیاری در روستا ها فزونی یابد و سرانجام برای اینکه بتوان به هدفهای نهائی ترویج که همانا افزایش سطح درآمد روستائیان و رسیدن به کمال مطلوب در مظاهر مختلف زندگانی آنها دست یافت باید از لاقیدی ها و توکل داشتن روستائیان به طبیعت کاسته ، شک و تردید ها و اتکاء به غیر از میان آنها برطرف نموده و بالاخره حس همکاری و مأنوس شدن بکار های دسته جمعی را در آنها بطور شایسته ای بالا برد.یگانه عاملی که ما را در این مسیر به مقصود می رساند ، آموزش و تعلیم همگانی روستائیان می باشد و نمی توان از آن در هیچ مرحله ای از مکان و هیچ نوع فعالیتی صرفنظر کرد.
با آگاهی به این مسئله و در کل با توجه به اینکه روستائیان بدون آموزش قادر نخواهند بود فعالیتهای فنی ، اجتماعی و اقتصادی را به طرز پسندیده ای به انجام برسانند . ترویج اساس و رکن اصلی خود را بر پایه آموزش استوار کرده است.
ترویج یک آموزش غیر رسمی است چون آموزش در ترویج وابسته به تدریس و تعلیم       مدرسه ای و با برنامه رسمی نمی باشد. ترویج آموزش است چون هدفش یاد دادن ، فهماندن و مدرن کردن مردم به روشهای بهتر می باشد . و به هیچ وجه هدفش مجبور کردن و مطیع کردن آنها نمی باشد. مروجین با روشهای ترویجی به روستائیان می آموزند که چگونه با افزایش عملکرد ، پول بیشتری بدست آورند و در عین حال چگونه از درآمد بیشتر، استفاده مطلوب بعمل آورند.
اگر به مردم روستائی ، راه ها و روش های حل مشکلات آنها آموخته شود آنها هم می توانند تصمیم بگیرند و عاقلانه اقدام کنند ترویج به مردم یاد می دهد که چگونه از منایع طبیعی خود استفاده کنند تا در نتیجه روشهای غیر فنی زراعی آنرا نابود نکنند ، بلکه در بهبود شرایط و استعدادهای این منابع نیز اقدام شود . رفتار ، عقاید و مختصات خانواده ، جامعه و محیط زندگی ، در زندگی فردی بسیار مؤثر است و عامل مهمی در عوض شدن رفتار ، عقاید و فعالیتهای فردی محسوب می شوند . بنابراین در آموزش ترویجی ، فرد نیز بایستی مورد نظر قرار گیرد.
مراکز تحقیقاتی باید خود را سریعا به مروجین انتقال دهند و مروجین با آموزش به روستائیان  می توانند نقش ارزنده ای در بالا بردن معلومات کشاورزی روستائیان بازی کنند ، فلوئیت زیر بیان کننده این مطلب می باشد.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات