دانلود مقاله پناهندگی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود مقاله پناهندگی

دانلود مقاله پناهندگی دانلود پروژه پناهندگی مقاله در مورد پناهندگی مقاله پناهندگی سیاسی تحقیق در مورد پناهندگی تحقیق درباره پناهندگی پناهنده اجتماعی کیست؟ ازدواج پناهندگان با ایرانیان پناهنده اجتماعی ایران پناهنده پذیر ورزشکاران ایرانی پناهنده شده پناهندگی ایرلند

Refuge

مقدمه
بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.


هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه  خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.


اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد … جزئی از این بهاست.


پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و … نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.


بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.


لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:
در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»
و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.


بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی
مفهوم پناهندگی که عموماً با یک مکان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس کهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند که آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.


در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محکومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت که علیه نقض کنندکان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.


سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا که حاکم یک سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی کنند. معروف است که رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیکی پایتخت خود محلی را به عنوان مکان امن تعیین کرده بود تا کسانی که مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت کنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.


در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم که پس از آن که خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شکست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط که او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار کند

 


فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول ۳
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی ۳
پناهندگی در اسلام ۴
سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت ۴
منابع حقوقی پناهندگی ۵
فصل دوم ۶
اعطای پناهندگی ۶
علل پناهندگی ۶
پناهندگان بدون تابعیت ۷
تقاضای پناهندگی ۷
مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی ۸
فصل سوم ۹
ازدواج پناهندگان با ایرانیان ۹
ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی ۹
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی ۱۰
فصل چهارم ۱۱
احوال شخصیه ۱۱
احوال شخصیه پناهندگان ۱۱
احاله ۱۲
قواعد مربوط به حل تعارض قوانین ۱۲
فصل پنجم ۱۵
حق مراجعه به دادگاه‌ها ۱۵
نحوه دادرسی در ایران ۱۵
تامینی که اتباع خارجی باید بدهند ۱۶
معافیت پناهندگان از دادن تامین ۱۷
ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم ۱۷
فصل ششم ۱۸
اشتغال پناهندگان ۱۸
شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه ۱۹
اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه ۲۰
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار ۲۰
پناهندگان شاغل در ادارات دولتی ۲۱
شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان ۲۱
فصل هفتم ۲۳
تحصیل تابعیت ۲۳
معافیت از شرط اقامت ۲۳
درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن ۲۴
تاثیر تحصیل تابعیت ایران ۲۵
فصل هشتم ۲۶
فوت پناهنده ۲۶
فوت پناهنده در ایران ۲۶
ترکه پناهندگان ۲۷
علت مهر و موم ترکه ۲۸
تصفیه ترکه ۲۸
بخش دوم
حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد
فصل اول ۳۱
حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۳۱
پناهنده کیست؟ ۳۱
فصل دوم ۴۱
کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان ۴۱
منابع و ماخذ: ۵۰

 


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات