دانلود مقاله قاطعیت و جنسیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » روانشناسی و اجتماعی  »  دانلود مقاله قاطعیت و جنسیت

 

m177

 

قاطعیت و جنسیت

نگاهی به ریشه قاطعیت
«فَشِلتُم‌» از مادّه‌ «فَشَل‌» به‌ معنای‌ سستی‌ در اراده‌ و ضعف‌ در تصمیم‌گیری‌ و قاطعیت‌ است‌که‌ ناشی‌ از ترس‌ یا غیر آن‌ باشد؛ و از آثار آن‌، اضطراب‌ و اختلاف‌ و کسالت‌ و ترس‌ است‌.
«تَنازَعتُم‌» از مادّه‌ «نَزع‌» به‌ معنای‌ جذب‌کردن‌ چیزی‌ و کندن‌ آن‌ از مکان‌ خودش‌است‌، که‌ از آثار آن‌ «فَشلَتُم‌»، یعنی‌ ضعف‌ در تصمیم‌گیری‌ و قاطعیت‌ در کارهاست‌ که‌ به‌دنبالش‌ تنازع‌، یعنی‌ کشمکش‌ و ستیزه‌کردن‌ و به‌ مخالفت‌ برخاستن‌ با یکدیگر است‌.


اهمیت رفتار قاطعانه در روابط دختران و پسران
وقتی در برخورد با مردم، موضع تدافعی نمی گیرید و به راه سلطه جویی نمی روید، در واقع در فرآیند تصمیم گیری دیگران ، حتی اگر باب میل تان هم نباشد دخالت نمی کنید و می گذارید تمام اختلاف نظرها تا جایی که امکانش باشد از راه مذاکره به توافق بینجامد. رسیدن به توافق نشانه ی کنترل رفتار نیست. کنترل رفتار زمانی مصداق پیدا می کند که کسی به محدوده ی شخصی شما، یعنی آن چه شما آن را “من” می خوانید راه یابد. محدوده ای که باید از همه چیز، از پدر و مادر گرفته تا قانون و اخلاقیات و سایرین مستقل باشد. حتی در کار روان درمانی، مشاور برای ورود به این بخش خصوصی زندگی مراجعان ، نیاز به اجازه دارد. ورود بی اجازه ی مشاور به دنیای خصوصی مراجعه کننده یا به قطع برنامه ی درمان منجر می شود و یا موجب وابستگی شدید روانی می گردد، آن طور که بیمار به گونه ای ناسالم جزیی ترین تصمیم گیری های شخصی اش را به مشاور تفویض می کند. بنابراین ضروری به نظر می رسد که مشاوران بکوشند به جای تصمیم گیری برای مراجعه کننده به او مهارت های زندگی را آموزش دهند. پژوهش ها نشان داده است برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، ایجاد رفتار قاطعانه از اهمیت خاصی برخوردار است

فهرست:
نگاهی به ریشه قاطعیت
اهمیت رفتار قاطعانه در روابط دختران و پسران
مهارت قاطعیت (جرأت آموزی) در روابط دختران و پسران
بررسی رفتار قاطعانه در روابط
عوامل موثر در رفتار قاطعانه
اجزای رفتاری نا آشکار و پنهان
مهارت قاطعیت ونه گفتن در روابط
رفتارقاطعانه چگونه باشد ؟
رفتار قاطع یعنی چه؟
الگوهای چهارگانه ارتباط با دیگران
 قاطعیت در ارتباط بادیگران
هوش اجتماعی و قاطعیت
 داشتن عزت نفس نمودی از قاطعیت
روش‌های تقویت اعتماد به نفس
گروه بندی افراد قاطع
قاطعیت در روابط دختران و پسران چه کمکی می کند؟
قاطعیت در سه حرکت
منابع

 


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات