دانلود پروژه آمار بیکاری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » آمار  »  پروژه آمار بیکاری

دانلود پروژه آمار بیکاری پروژه آمار در مورد بیکاری مقاله تحقیق بیمه بیکاری پروژه بیمه بیکاری پروژه های عمرانی پروژه در مورد بیکاری پروژه آمار بیکاری پروژه تورم و بیکاری دانلود پروژه بیکاری تحقیق پروژه بیکاری تحقیق آمار بیکاری تحقیق در مورد آمار بیکاری مقاله آمار بیکاری

Project unemployment

 

بخشی از متن:
درصدی از افراد در نیروی کار که از داشتن شغل محروم هستند، نرخ بیکاری می گویند. بیکاری در جامعه عوامل متعددی می تواند داشته باشد و اینکه کدامیک از این عوامل اهمیت بیشتری در چارچوب اقتصادی دارند، مورد اختلاف اقتصاددانان با دیدگاه های مختلف است.به عنوان مثال مونیتاریست ها معتقدند کنترل تورم باعث افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد شده و در درازمدت باعث افزایش میزان اشتغال در جامعه می شود. از طرف دیگر پیروان تئوری های کنزی بر کاستن از شدت چرخه های اقتصادی تاکید می کنند و برای دستیابی به آن، مدیریت منحنی تقاضا را در اقتصاد پیشنهاد می کنند.در مورد چگونگی اندازه گیری میزان بیکاری نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد و سیاستمداران در جهت اهداف خود شیوه های مختلفی را برای اندازه گیری نرخ بیکاری به کار می گیرند. به طور کلی عام ترین تعریف از نرخ بیکاری برحسب درصد به شکل زیر بیان می شود.

فهرست مطالب:
آمار و نرخ بیکاری
نرخ بیکاری
هزینه شخصی بیکاری
هزینه اجتماعی بیکاری
نرخ طبیعی (نرخ تعادلی) بیکاری
رابطه نرخ بیکاری و نرخ تورم
تورم
محاسبه نرخ تورم
بیکار
انواع بی‌کاری
آثار بی‌کاری
عوارض بیکاری و عدم تامین بیمه بیکاری
خواست و مطالبه بیمه بیکاری و راههای تحقق آن
جمع بندی ونتیجه
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی و چند بر
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
میانگین
واریانس
ضریب تغییرات
بحث و نتیجه گیری
ریشه کنی بیکاری با فرهنگ سخت کوشی
روایت مرکز آمار از نرخ بیکاری
منابع و ماخذ


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات