دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست مقاله در مورد بهداشت عمومی مقاله درباره بهداشت عمومی مقاله در خصوص بهداشت عمومی مقاله برای بهداشت عمومی تحقیق آلودگی محیط زیست مقاله درباره آلودگی محیط زیست مقاله عوامل آلودگی محیط زیست مقاله آلودگی زیست محیطی مقاله آلودگی های محیط زیست

Health

تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست
فهرست مطالب


مقدمه
بخش اول: کلیات
۱-مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست
۲-تاریخچه قانونگذاری


بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست


۱-عنصر قانونی
۱-۱- ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامی
۱-۲- آلودگی آب
۱-۳- آلودگی هوا
۱-۴- آلودگی صوتی
۱-۵- آلودگی خاک
۱-۶- آلودگی شیمیایی وهسته ای
۱-۷- آلودگی ناشی از زباله ونخاله
۱-۸- آلودگی ناشی از پسماندها
۲- عنصر مادی
۲-۱- رفتار مرتکب
۲-۱-۱-  فعل
۲-۱-۲- ترک فعل
۲-۲- موضوع جرم 
۲-۳- وسیله
۲-۴- نتیجه
۲-۵- رابطه سببیت
۳- عنصر معنوی
۳-۱ جرم عمدی
۳-۱-۱- جرم عمدی مقید
۳-۱-۲- جرم عمدی مطلق
۳-۲- جرم غیر عمدی
۴-جمع بندی
نتیجه گیری
فهرست منابع


 مقدمه
محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می‌کند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌کنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.


 بخش اول: کلیات


  ۱ – مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست
لازم به توضیح است که تهدید علیه بهداشت عمومی که در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده یکی از عنوان‌های جرایم زیست محیطی است که مفهوم عالم و گسترده‌ای نیز دارد زیرا قانونگذار زیر این عنوان یگانه، موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه مطرح کرده است با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عالم آلودگی محیط زیست است و مقنن خواسته است که بر مبنای این ماده، از محیط زیست حمایت کند. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات