دانلود پایان نامه اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق

دانلود مقاله اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق تحقیق پروژه پایان نامه طلاق پایان نامه طلاق عاطفی پایان نامه طلاق و کودکان پایان نامه طلاق توافقی دانلود پایان نامه طلاق پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور پرسشنامه عوامل موثر بر طلاق علل و عوامل موثر بر طلاق عوامل موثر بر ازدواج و طلاق دانلود تحقیق در مورد طلاق

Study of factors influencing divorce

 

مقدمه
وقتی که جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نکند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه ترکشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه ی پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاک و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمه صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراکند، ولی اکنون این جغد طلاق است که بر سرشان فرود آمده و کابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینک پدر یا مادر کدامیک پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ کدامیک بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ کدامیک فروغ محبّت را به لانه ی تاریک هدایت خواهد کرد؟ و اینها پرسشهایی است که کودک در جستجوی پاسخ آنان است.

فهرست مطالب :

عنوان :                            صفحه:

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه …………………………………. ۱
بیان مسئله …………………………….. ۳
اثرات و عوارض طلاق ………………………. ۶
آثار اجتماعی طلاق ……………………….. ۷
عوامل مؤثر بر طلاق ………………………. ۹
راه حل مسئله ………………………….. ۱۱
اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………. ۱۳
اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی …………….. ۱۵
اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی ……………….. ۱۷
ضرورت تحقیق …………………………… ۱۸
اهداف تحقیق …………………………… ۱۹
هدف کلی ………………………………. ۲۰
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری …………………………… ۲۱
طلاق از دیدگاه اسلام …………………….. ۲۷
طلاق از دیدگاه قرآن …………………….. ۲۹
طلاق از دیدگاه مسیحیت …………………… ۳۱
تاریخچه طلاق …………………………… ۳۳
طلاق و انواع آن ………………………… ۳۳
پیشینه تحقیق ………………………….. ۳۵
مدل ………………………………….. ۳۷
فرضیه های تحقیق ……………………….. ۳۸
مفاهیم و متغیر ها ……………………… ۳۸

فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق …………………………….. ۴۰
نحوه انجام کار ………………………… ۴۰
جامعه آمار ی…………………………… ۴۰
جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری …………… ۴۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
نمودار و جداول مربوط به طلاق ………….. ۶۵-۴۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج یافته ها ………………………… ۶۶
پیشنهادات …………………………….. ۶۹
پرسشنامه ……………………………… ۶۹
منابع و مأخذ………………………….. ۷۰


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات