دانلود مقاله هویت ملی و جهانی شدن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود مقاله هویت ملی و جهانی شدن

دانلود مقاله هویت ملی و جهانی شدن مقاله هویت ملی و اسلامی مقاله درباره هویت ملی مقالات هویت ملی مقاله در مورد هویت ملی تحقیق در مورد هویت ملی تعریف هویت ملی مولفه های هویت ملی صنایع فرهنگی و هویت ملی رابطه فرهنگ و هویت ملی بحران هویت ملی همایش هویت ملی

National identity

هویت ملی و جهانی شدن

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
جهانی شدن
الف: پیامدهای جهانی شدن از دیدگاه برخی نویسندگان
ب: نتیجه پیامدهای جهانی شدن
فصل دوم
هویت ملی
الف: تأثیرات عمده جهانی شدن بر هویت ملی 
ب: رابطه فرهنگ و هویت
ج: اهمیت هویت
د:هویت در علوم سیاسی
فصل سوم
الف: تحول تاریخی هویت ایرانی
ب: جهانی شدن و هویت ایران
نتیجه گیری
فهرست منابع


 مقدمه
نوع تعامل و در نهایت تطابق با جهانی شدن بدون تردید مهم ترین چالش کشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل فعلی است. این پدیده پیچیده که در دو دهه گذشته تمامی حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، صنعتی و فن آوری را تحت الشعاع خود قرار داده است هم اکنون مقتضیات و مناسبات جدیدی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز به همراه آورده است. اگر جهانی شدن را فرآیندی تلقی کنیم که از چند قرن گذشته آغاز شده و هم اکنون در مراحل تکاملی خود قرار دارد طبعاً می توانیم آن را غیر برنامه ریزی شده ولی هدایت شده تفسیر کنیم. کشورهای صنعتی در طی این مدت و به صورت تدریجی سعی کرده اند یک سیستم قاعده مند جهانی ایجاد کنند و اقتصاد و سرمایه داری را از جغرافیای غرب به کل نظام بین الملل تسری بخشند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چنین تحرک و عزم کشورهای صنعتی را نیرویی نوین بخشید و به جهاتی تر شدن این فرایند مساعدت کرد. کشورهای مهم و مستقل در حال توسعه جهان مانند چین، هند و برزیل که از حساسیتهای جدی حاکمیت و استقلال ملی برخوردارند در طی دو دهه گذشته سعی کرده اند فرمول پیچیده ای از تعامل ضمن نهادینه کردن پایه های حاکمیت ملی خود را دنبال کنند


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات