دانلود روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » روش تحقیق  »  دانلود روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی

دانلود روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی مقاله پایان نامه پرسشنامه نگرش دانش آموزان نگرش دانش آموزان به مشاوره نگرش دانش آموزان به درس ریاضی نگرش معلمان و کیفیت یادگیری شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شیوه های ارزشیابی و اثربخشی آموزش شیوه های ارزشیابی نوین شیوه های ارزشیابی معلمان

The attitudes of teachers and students

 

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : بیان مسئله
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت
سوالات پژوهشی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
فصل چهارم : یافته های تحقیق
پاسخ به سوالات پژوهشی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و بحث
پیشنهادات
یادداشت ها
منابع مورد استفاده
پیوست
فهرست جداول
«چكيده»
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي بر روي  دانش آموز و  معلم انجام گرفته است.
جهت گردآوري داده ها،  عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، يكي ويژه دانش آموزان با تعداد  سئوال و ديگري ويژه معلم با تعداد  سئوال تهيه و اجرا شد، كه بعد از تجزيه و تحليل داده ها نتايج حاصل به شرح زير مي باشد:اكثر دانش آموزان و معلّمان دوست دارند امتحانات به صورت كتبي برگزار شود زيرا اين روش اضطراب دانش آموز را كاهش داده و نمره گذاري براي معلم را راحت تر مي كند.آنها معتقدند كه ارزشيابي به شيوه ي كيفي و توصيفي بهتر است و برگزاري روش عملي و شفاهي ارزشيابي با مشكلاتي مواجه است. اكثر معلّمان از وضع موجود ارزشيابي راضي هستند كه دلايل متفاوتي را براي آن مي توان بيان كرد. ارزشيابي به صورت عملي و شفاهي در تشخيص مشكلات يادگيري فراگيران و رفع ابهامات جزئي آنها مي تواند بسيار مؤثر باشد.


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات