بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » روانشناسی و اجتماعی  »  بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو مقاله پایان نامه تحقیق رابطه بین رشته تحصیلی و شخصیت افراد بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی رضایت شغلی معلمان استثنایی رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

The relationship between degree of job satisfaction Mmlyn

 

چکیده طرح پژوهشی:
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روانشناسان سازمان و صنعتی در موقعیت های مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضایت شغلی از مهمترین زمینه های پژوهشی بوده است. اهمیت رضایت شغلی از یک سو به دلیل نقشی است که در بهبود و پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دگرسو، به علت آن است که مفهوم رضایت شغلی علاوه بر تعاریف و مفهوم پردازیهای متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی و نیز سازه مشترک بسیاری از حوزه های علمی مانند روانشناسی، مدیریت، جامعه شناسی و حتی اقتصاد و سیاست بوده است. به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم سازیهای (conceptualization) متعدد و گاه متناقضی درباره آن شکل گرفته و توسعه یافته است. یکی از جدیدترین نظریه ها در این باره متعلق به ترز (۲۰۰۰) است. ترز (Terez) در نظریه خود تحت عنوان «جستجوی معنا در محیط کار» تلاش کرده است از دیدگاه روانشناختی عواملی را که می تواند به محیط های کاری و سازمانی معنا بخشیده و آنها را مطلوب سازد شناخته و راه های عملی ساختن آنها را تبیین کند. مقاله حاضر سعی دارد هر یک از این عوامل را همراه با دیدگاه سایر صاحب نظران و نظریه پردازان به اختصار توصیف کند.

 

فهرست مطالب
فصل اول – کلیات تحقیق   …………. ۱-۵
فصل دوم – ادبیات تحقیق ………….. ۶-۹
فصل سوم – روش تحقیق………………. ۱۰
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری … ۱۱-۱۶
فصل پنجم – نتیجه گیری ……………. ۱۷
منابع ………………………….. ۱۸
ضمائم …………………………..
فهرست جداول و نمودارها :
جدول شماره ۱ ……………………. ۱۱
نمودار شماره ۱…………………… ۱۲
جدول شماره ۲ ……………………. ۱۳
نمودار شماره ۲…………………… ۱۴
نمودار شماره ۳ ………………….  ۱۵
نمودار شماره ۴…………………… ۱۶


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات