دانلود پروژه اندازه گیری و کنترل کیفیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه اندازه گیری و کنترل کیفیت

دانلود پروژه اندازه گیری و کنترل کیفیت مقاله اندازه گیری و کنترل کیفیت تحقیق آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری و کنترل کیفیت ابزار اندازه گیری کنترل کیفیت جزوه آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت گزارش کار آز اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت مقاله اندازه گیری الکتریکی

Measurement and quality control

اندازه گیری و کنترل کیفیت

فصل اول
اندازه گیری
۱-تاریخچه اندازه گیری در جهان
سابقه اندازه گیری به عهد باستان باز می گردد و می توان آن را به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم به حساب آورد .
در اوایل قرن ۱۸ جیمز وات (JAMES WATT) مخترع اسکاتلندی پیشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده یک سیستم جهانی واحد برای اندازه گیریها به وجود آورند . به دنبال این پیشنهاد گروهی از دانشمندان فرانسوی برای به وجود آوردن سیستم متریک (METRIC SYS) وارد عمل شدند .
سیستم پایه ای را که دارای دو استاندارد یکی «متر» برای واحد طول و دیگری «کیلوگرم» برای وزن بوده ، به وجود آوردند . در این زمان ثانیه (SECOND) را به عنوان استاندارد زمان (TIME) و ترموسانتیگراد را به عنوان استاندارد درجه حرارت مورد استفاده قرار می دادند .
در سال ۱۸۷۵ میلادی دانشمندان و متخصصات جهان در پاریس برای امضاء قراردادی به نام پیمان جهانی متریک (INTERNATIONAL METRIC COMVENTION) دور هم گرد آمدند . این قرارداد زمینه را برای ایجاد یک دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها در سورز (SEVRES) فرانسه‌ آماده کرد. این مؤسسه هنوز به عنوان یک منبع و مرجع جهانی استاندارد پابرجاست .
امروزه سازندگان دستگاههای مدرن آمریکایی ، دقت عمل استانداردهای اصلی خود را که برای کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری خود به کار می برند ، به استناد دفتر استانداردهای ملی (N.B.S)تعیین می نمایند .
لازم به یادآوری است دستگاه های اندازه گیری و آزمون به دلایل گوناگون از جمله فرسایش ، لقی و میزان استفاده ، انحرافاتی را نسبت به وضعیت تنظیم شده قبلی نشان می دهند .
هدف کالیبراسیون اندازه گیری مقدار انحراف مذکور در مقایسه با استانداردهای سطوح بالاتر و همچنین دستگاه در محدوده «تلرانس» اصلی خود می باشد .

تعریف اندازه گیری :
اندازه گیری یعنی تعیین یک کمیت مجهول با استفاده از یک کمیت معلوم و یا مجموعه‌ای از عملیات ، با هدف تعیین نمودن تعداد یک کمیت .

صحت :
نزدیکی نتیجه انداره گیری یک کمیت را با میزان واقعی آن کمیت گویند ، این مقدار به صورت درصدی از ظرفیت کلی دستگاه می باشد .

رواداری :
حداکثر انحراف یک قطعه ساخته شده از اندازه خاص خودش را گویند .

دقت :
نزدیکی میزان تفاوت نتایج حاصل از چند اندازه گیری متوالی را مشخص می نماید . دقت دستگاه دلالت بر صحت دستگاه ندارد .

تکرارپذیری :
نزدیکی مقدار خروجیهای یک دستگاه در شرایطی که مقدار ورودی به دستگاه ، روش اندازه گیری شخص اندازه گیرنده ، دستگاه اندازه گیری ، محل انجام کار ، شرایط محیطی یکسان باشد .

دامنه و میزان تغییرات :
حداقل و حداکثر ظرفیت اندازه گیری یک دستگاه را محدوده آن دستگاه گویند .

خطای ثابت :
خطایی که به طور ثابت که در تمام مراحل دامنه اندازه گیری با دستگاه همراه می باشد که این خطا با کالیبره کردن دستگاه برطرف خواهد شد.

خطای مطلق :
نتیجه اندازه گیری یک دستگاه منهای مقدار واقعی اندازه برداشت شده را گویند .
تصحیح :
مقدار عددی که به نتیجه تصحیح نشده یک اندازه گیری افزوده می شود تا یک خطای سیستماتیک فرضی را جبران نماید .

منابع خطای اندازه گیری :
تمام پارامترهای مراحل تولید و مشخصات نهایی تولید بایستی به منظور رعایت صحت استاندارد به وسیله Q.C ارزیابی شوند . طراح سیستم اندازه گیری بایستی روشی را اتخاذ نماید تا میزان خطا در خروجی دستگاهها کاهش یابد و حداکثر خطای باقی مانده شناسایی شوند .

خطاهای ناشی از دستگاه اندازه گیری :
عیوب باطنی دستگاه
استفاده غیرصحیح از دستگاه
اثرات بارگذاری دستگاه

خطاهای ناشی از مشاهده در اندازه گیری :
این نوع خطا شامل وضعیت های مختلف در هنگام خواندن دستگاه نشان دهنده با زوایای مختلف می باشد .

فهرست مطالب
* فصل اول اندازه گیری
* ۱-تاریخچه اندازه گیری در جهان
* تعریف اندازه گیری :
* صحت :
* رواداری :
* دقت :
* تکرارپذیری :
* دامنه و میزان تغییرات :
* خطای ثابت :
* خطای مطلق :
* تصحیح :
* منابع خطای اندازه گیری :
* خطاهای ناشی از دستگاه اندازه گیری :
* خطاهای ناشی از مشاهده در اندازه گیری :
* وسایل اندازه گیری :
* کاربرد برچسبهای کالیبراسیون
* نیازمندیهای آزمایشگاه دستگاه های اندازه گیری دقیق
* روشنایی :
* دما :
* فشار
* گرد و غبار
* رطوبت :
* لرزش :
* صدا :
* کنترل امواج مغناطیسی :
* سایر امکانات :
* فصل دوم
* آزمایش سیستمهای اندازه گیری
* مباحث
* فصل /۱ کالیبراسیونCalibration
* فصل ۲
* اندازه گیری برای فرآیند مهندسی معکوس
* یا اندازه گیری و ایجاد Control goge
* هدف :‌
* روش انجام کار Mettodology
* فصل ۳ بدست آوردن لقی Bearing
* ۱لقی محوری
* ۲لقی شعاعی
* مشکلات :
* فصل ۴
* کنترل Roundnessگردی
* Straight ness مستقیمی
* شفتShaft
* ۱کنترل Straightness مستقیمی
* ۲ اندازه گیری Roundness گردی
* فصل ۵
* اندازه گیری زوایای یک چرخنده مخروطی
* فصل سوم
* هفت ابزار کنترل کیفیت
* استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند
* گامهای سیستماتیک جهت طرحریزی کنترل فرآیند
* ۲-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول (ادامه)
* ۳-سطح تعیین کیفیت قابل قبول برای عملیات های تولیدی
* ۴-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی
* ۵-رم نمودار علت و معلول
* ۶-تهیه برگهای کنترل
* ۷-تکمیل برگه های کنترل برای یک دوره خاص
* ۱۰-تعیین مشخصات کنترلی در ایستگاه
* ۱۱-تعیین ایستگاههای کنترل
* ۱۱-تعیین ایستگاههای کنترل (ادامه)
* ۱۲-تعیین نوع ابزار کنترل برای کنترل مشخصه های هر ایستگاه
* ۱۳-طراحی نمودارهای کنترل و طرحهای نمونه گیری
* ۱۴-تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول
* ۱۴-تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول (ادامه)
* طرحریزی واحد کنترل کیفیت
* تکنولوژی – Technology
* ابعاد تکنولوژی
* تکنولوژی کنترل کیفیت
* لایه بندی و تقسیم بندی فعالیتهای طرح ریزی واحد کنتل کیفیت
* طرحریزی واحد کنترل کیفیت
* فاز اول – شناخت وضع موجود
* طرحریزی واحد کنترل کیفیت
* فاز اول – شناخت وضع موجود
* ۱-۱ شناخت از دیدگاه محصولی
* طرحریزی واحد کنترل کیفیت
* فاز اول -شناخت وضع موجود
* ۲-۱-شناخت از دیدگاه سیستمی
* طرحریزی واحد کنترل کیفیت
* فاز اول – شناخت وضع موجود
* ۳-۱-شناخت از دیدگاه عملیاتی
* طرحریزی واحد کنترل کیفیت
* فاز دوم – فاز طراحی
* نکاتی چند در رابطه با طراحی
* طرحریزی واحد کنترل کیفیت
* فاز دوم – فاز طراحی
* طرحریزی واحد کنترل کیفیت
* فاز دوم – فاز طراحی
* طرحریزی واحد کنترل کیفیت
* فاز دوم – فاز طراحی
* ۳-۲-طراحی از دیدگاه عملیاتی
* ۱-۳-۲-تعیین فضایهای مورد نیاز برای انبار و طراحی چیدمان انبارهای کنترل کیفیت
* ۲-۳-۲-تعیین امکانات ، تجهیزات و ابزارآلات لازم برای بازرسی و آزمون
* ۳-۳-۲-تعیین فضاهای مورد نیاز برای آزمایشگاه و‌طراحی‌چیدمان‌آزمایشگاههای‌کنترل‌کیفیت
* ۴-۳-۲-تعیین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز
* طرحریزی واحد کنترل کیفیت
* فاز سوم – فاز اجراء
* فصل چهارم
* آزمایشگاه خواص مکانیکی – تست استحکام کششی
* هدف از انجام آزمایش:
* وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
* مراحل انجام آزمایش:
* ۱- نمونه فولادی:
* ۲- نمونه آلومینیمی:
* بررسی نتایج:
* فصل پنجم
* ماشینهای اندازه گیری CMM
* دستگاه اندازه گیری سه بعدی
* دستگاههای اندازه گیری مختصاتی
* علل استفاده از دستگاه CMM
* ۲- قوای محرکه (موتور الکتریکی) :
* ۳- روکش بالشتکها:
* ۴- خط‌کشها:
* ۵ و۶- ستون محور Y دستگاه:
* ۷- محور Z دستگاه:
* ۸- تجهیزات تعادل محور Z :
* ۹- کابین برق:
* ۱۰- کا مپیوتر:
* ۱۱- سیستم حساس (پراپ) Probe system
* ب- حساسه لیزری:
* ۱۲- سنسورهای توقف اضطراری:
* ۱۳- کره مبنا:
* ۱۴- سنگ گرانیتی
*  مجموعه ریدرمک digtalreidrout
* معرفی یک نرم افزار CMM
* ۱- اکسل AXEL
* یک ویژگی مهم
* اندازه گیری تلرانسهای فرم و وضعیت
* انواع CMM
* تنظیم:
* محورها:
* نظافت:
* فندانسیون:


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات