دانلود پروژه شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک به منظور بررسی ناهنجاریهای محیطی و تدوین راهکارهای مناسب

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  دانلود پروژه شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک به منظور بررسی ناهنجاریهای محیطی و تدوین راهکارهای مناسب

دانلود پروژه شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک به منظور بررسی ناهنجاریهای محیطی و تدوین راهکارهای مناسب مقاله تحقیق اکولوژیک شهری اکولوژیک چیست اکولوژیک یعنی چه؟ اکولوژیک یعنی اکولوژیک در معماری معماری اکولوژیک کشاورزی اکولوژیک کفش اکولوژیک طراحی اکولوژیک مقاله اکولوژیک

Evaluation of environmental anomalies

 

شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک به منظور بررسی ناهنجاریهای محیطی و تدوین راهکارهای مناسب
فهرست مطالب
فصل اول ۴
۲- سوالات محوری یا فرضیه ۶
۳- اهداف تحقیق ۶
۴- روش تحقیق ۸
۵- تاثیر انجام پروژه در رفع چالش مورد نظر ۹
۶- دلایل و ضرورت اجرای پایان نامه ۱۰
۷- منابع علمی مورد استفاده ۱۱
منابع خارجی ۱۲
خلاصه فصل ۱۲
فصل دوم ۱۴
۱- توپوگرافی ۱۴
۲- زمین شناسی عمومی ۱۶
۲-۱- ویژگی های کلی و عمومی زمین شناسی ۱۶
۲-۲- وضعیت گسل ها و زلزله خیزی منطقه ۱۹
واحد اراضی ۱۰۲: ۲۱
واحد اراضی ۱۰۳: ۲۲
واحد اراضی ۱۰۴: ۲۲
واحد اراضی ۱۰۵: ۲۲
واحد اراضی ۱۰۶: ۲۳
واحد اراضی ۱۰۷: ۲۳
واحد اراضی ۱۰۸: ۲۳
۲- تیپ تپه ها ۲۴
واحد اراضی ۲۰۱: ۲۴
واحد اراضی ۲۰۲: ۲۵
۳- تیپ فلاتها و تراس های فوقانی ۲۶
واحد اراضی ۳۰۱: ۲۶
واحد اراضی ۳۰۲: ۲۶
۴- تیپ دشت های دامنه ای ۲۷
واحد اراضی ۴۰۱: ۲۷
واحد اراضی ۴۰۲: ۲۷
واحد اراضی ۶۰۱: ۲۸
۷- تیپ دشت های سیلابی: ۲۸
واحد اراضی ۷۰۱: ۲۸
واحد اراضی ۷۰۲: ۲۹
واحد اراضی ۷۰۵: ۲۹
واحد اراضی ۸۰۱: ۲۹
واحد اراضی ۸۰۲: ۳۰
واحد اراضی     ۸۰۲: ۳۱
۹- تیپ   آبرفتهای بادبزنی شکل سنگریزه دار ۳۱
واحد ارضای  ۹۰۲: ۳۱
کاربری منطقه به تفکیک شهر ستان ۳۲
شهرستان جلفا ۳۳
شهرستان اهر ۳۳
شهرستان کلیبر ۳۴
جدول شماره ۳- کاربری اراضی منطقه ۳۵
واحد اراضی ۱۰۴: ۳۶
واحد اراضی ۱۰۵: ۳۶
واحد اراضی ۱۰۶: ۳۶
واحد اراضی ۱۰۷: ۳۶
واحد اراضی ۶۰۱: ۳۹
واحد اراضی ۷۰۱: ۳۹
واحد اراضی ۷۰۲: ۳۹
واحد اراضی ۸۰۱: ۳۹
واحد اراضی ۸۰۲: ۴۰
واحد اراضی ۹۰۱: ۴۰
واحد اراضی ۹۰۲: ۴۰
۱۰- تیپ اراضی مخلوط ۴۰
۳-۴- طبقه بندی اراضی مزروعی منطقه ۴۰
۴-۱- سیمای پوشش گیاهی منطقه بر اساس واحدهای توپوگرافیک ۴۹
الف- مناطق کوهستانی ۴۹
ب) تپه ماهور ها و فلات ها ۵۰
Centaurea virgata Annual grasse 50
ج) مناطق و دشت های هموار و آبرفت ها ۵۰
Artemisia fragranus  cousinia boissiera 50
۴-۲- سیمای پوشش گیاهی منطقه بر اساس تیپ جوامع گیاهی ۵۰
الف) تیپ رویشی کوهسری ۵۱
ب) تیپ رویشی گیاهی ۵۱
د) تیپ رویشی ارس، سقز و بادام ۵۲
ه) تیپ رویشی استپی ۵۲
۵- جنگل های منطقه ۵۲
۶- مراتع منطقه ۵۶
۷-۱-۱- پوشش گیاهی و جانوری ارسباران ۵۹
جدول ۱۲- پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده ارسباران ۶۰
ب) واحد هیدرولوژیک کلیبر چای: ۶۱
ج) واحد هیدرولوژیک ایلگنه چای ۶۱
د) واحد هیدرولوژیک حاجیلر چای ۶۲
۷-۲- پناه گاه حیات وحش کیامکی ۶۳
۷-۲-۱- پوشش گیاهی و جانوری پناهگاه ۶۳
عوامل تهدید کننده پناهگاه حیات وحش کیامکی به شرح زیر است: ۶۴
۷-۳- منطقه حفاظت شده مراکان ۶۵
۸-۱- مقدمه ۶۶
خلاصه فصل دوم ۶۹
فصل سوم ۷۱
۱-۱- ارتفاع از سطح دریا ۷۲
۱-۲- توپوگرافی ۷۳
۱-۳- عرض جغرافیایی: ۷۳
۱-۴-۱- جریان مدیترانه ای ۷۴
۱-۴-۲- جریان هوایی سیبری ۷۴
۱-۴-۳- جریان هوایی اطلس شمالی ۷۵
۱-۴-۴- جریان هوایی قطبی ۷۵
۱-۴-۵- جریان هوایی گرم و خشک ۷۵
۱-۵- دوری و نزدیکی به دریا ۷۵
۲- عناصر اقلیمی ۷۶
۲-۱- بارندگی ۷۶
۲-۲- دما ۷۷
۲-۴- تعداد روزهای یخبندان ۷۸
۲-۵- وزش باد و جهت آن ۷۸
۲-۵-۱- بادهای شرقی ۷۹
۲-۵-۵- بادهای محلی ۸۰
۲-۶- پوشش ابری و ساعات آفتابی. ۸۰
۲-۷- تبخیر ۸۰
۳- پهنه بندی اقلیمی ۸۱
۳-۱- اقلیم خشک سرد ۸۲
۳-۲- اقلیم نیمه خشک سرد ۸۲
۳-۳- اقلیم مرطوب سرد ۸۳
۳-۴- اقلیم ارتفاعات فوقانی ۸۴
خلاصه فصل سوم ۸۴
فصل اول
۱- طرح مسئله
امروزه مطالعات مناطق ویژه اکولوژیک از اساسی ترین بخش مطالعات علمی، پژوهشی در کشورهای مختلف دنیا است. مطالعه سیستماتیک منطق ویژه اکولوژیک گرچه بر مبنای مدلی است که در آن ناهنجاری های محطی برپایه اصول سینوپتیکی مورد مطالعه قرار می گیرد ولی هدف اصلی این نوع ماطلعات در این است که ساختارهای ناهمگون و نامتجانس مناطق مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و حساسترین مناطق ناهنجار محیطی مورد شناسایی و برنامه ریزی قرار گیرند.
بنابراین اگر ساماندهی ناهنجاری های محیطی مد نظر قرار گیرد نیازمند این است که درک درستی از ساختارهای نامتجانس بدست آید،؛ زیرا در مطالعاتی که بر اساس روش تک نگری صورت می پذیرد عموماً بر یک مسئله به مانند خشکسالی، سیل و .. تاکدی می گردد . در حالی که این نوع مطالعه نمی تواند بنیانهای نامطلوب و ناسازگار شرایط منطقه را نشان داده و میزان حساسیت واقعی منطقه را مورد برسی قرار دهد.
بنابراین اگر کلیه ناهنجاریها و ویژگی های اکولوژیک مناطق مورد بررسی جدی قرار گیرد و تک تک ساختارهای ناهمگون هر منطقه بطور سیستماتیک مورد مطالعه قرار گیرد، می توان حساسترین و ناهنجارترین منطقه آسیب پذیر را مشخص نموده و بر این اساس مدیریت درست و اصولی را به منظور سازماندهی مناطق در نظر گرفت.
بنابراین مطالعات مناطق ویژه اکولوژیک نیازمند درک سیستماتیک است که در آن کلیه ناهنجاری های محیطی به منظور شناسایی بالاترین میزان حساسیت انجام گیرد. از آنجا که استان اردبیل دارای تنوع اقلیمی  وژدومورفورلوژیک و زیست محیطی گوناگونی است انجام اینگونه از مطالعات از اصول اساسی و الزامی است که بر اساس آن بتوان برنامه ریزی های بمناسبی را به منظور اجرای طراح های عمرانی با توجه به حساسیت منطقه در نظر گرفت.
۲- سوالات محوری یا فرضیه
از شاخص های مناطق ویژه اکولوژیک در منطقه مورد مطالعه، کاربردهای آمایشی در جهت حفاظتی و آموزشی مدنظر است.
۳- اهداف تحقیق
شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک به منظور بررسی ناهنجاریهای محیطی و تدوین راهکارهای مناسب بر آن می تواند مورد استفاده بسیاری از سازمانها از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی – استانداری – اداره کل جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و … قرار گیرد.
چون مطالعات سیستماتیک در زمینه مناطق ویژه اکولوژیک در کشورمان کمتر صورت پذیرفته است و اکثر این مطالعات بر پایه تک نگری قرار دارد هدف اصلی این پروژه ارائه یک مدل همدیدی (سینوپتیک) در زمینه ناهنجاری های محیطی است که مکانهای مستعد و حساس محیطی را شناسایی و با تعیین درجه خطر این ناملایمات ساختارهای ناهمگن منطقه را در قالب نقشه هایی در محیط GIS که در آن درجه حفاظتی مناطق از لحاظ شدت آسیب پذیری مشخص می گردد نشان دهد. نتیجه نهایی این کار تهیه نقشه ناهنجاری های مناطق از لحاظ شدت آسیب پذیری و همچنین تهیه نقشه پهنه بندی خطر از لحاظ شدت بر اساس فاکتورهای ذیل می باشد.
۱- تهیه نقشه مناطق دارای استعداد سلخیزی
۲- تهیه نقشه پهنه بندی شدت فرسایش و مناطق دارای فرسایش
بسیار شدید به روش MPSIAC
۳- تهیه نقشه پهنه بندی خشکسالی برای ۳۱ سال به طور جداگانه
۴- تهیه نقشه پهنه بندی خشکسالی برای ۳۱ سال و مشخص کردن نواحی ای که بیشترین شدت خشکسالی را به خود اختصاص داده اند بعنوان حساس ترین نواحی.
۵- تهیه نقشه پهنه بندی اراضی غرقابی و ماندآبی بر اساس سطح ایستایی آبهای زیرزمینی
۶- تهیه نقشه پهنه بندی خطر پذیری زمین لغزش در سطح منطقه
۷- تهیه نقشه مناطق و زیستگاه های دارای شیب بالای ۶۰%
۸- تهیه نقشه پهنه بندی مناطق خشک منطه بر اساس دو فاکتور دما و بارش با استفاده از آمار ۳۱ ساله.
۹- تهیه نقشه پهنه بندی زلزله از لحاظ شدت و پراکندگی گلسل های اصلی و فرعی منطقه به همراه buffer حفاظتی.
۱۰- تهیه نقشه پهنه بندی فراوانی روزهای یخبندان به منظور مشخص کردن مناطق که بیشترین میزان یخبندان را داشته اند.
۱۱- تهیه نقشه مناطق حفاظت شده منطقه
بعد از انجام این کار و تهیه نقشه های فوق الذکر حال با استفاده از روش Makeharck مناطقی که دارای بیشترین تا کمترین میزان ناهنجاری (موارد ۱-۱۳) مشخص می گردد، که مسلما نوع حفاظت از این مناطق با توجه به میزان ناهنجاری متفاوت می باشد که در آن مناطق با درجه حفاظتی بالا، متوسط و ضعیف مشخص می گردد و در نهایت کار راه کارهای اجرایی مناسب به منظور جلوگیری از افزایش بحران و تعدیل شرایط فوق الذکر ارائه گشته و زمینه مناسبی را برای اجرای طرح های زیربنایی در سطح منطقه با توجه به ناهنجاری فراهم می آورد.
۴- روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش تلفیقی از چند روش می باشد در مرحله نخست از روش تحقیق توصیفی و کتابخانه ای جهت جمع آوری اطلاعات و آمار در تهیه الگوی تعیین مناطق ویژه اکولوژیک استفاده می شود.
تهیه الگو به منظور شناخت و تبیین ویژگی های مناطق ویژه اکولوژیک با تاکید بر تنوع اقلیمی و ژئومورفولوژیک صورت می گیرد.
در مرحله بعد، از روش اکتشافی – میدانی استفاده می شود. در این بخش مناطق ویژه اکولوژیک شناسایی می گردند، مناطق ویژه اکولوژیک با توجه به منابع اکولوژیک از جمله ژئومورفولوژیک، خاک، رستنی ها و منابع آب و اقلیم تعیین می گردد. این مطالعات در نهایت منجر به تهیه نقشه مناطق ویژه اکولوژیک می گردد که بر اساس مقیاس ۲۵۰۰۰۰/۱ می باشد.
به طور کلی مراحلی که منجر به تعیین این مناطق می گردد به قرار ذیل است:
۱- جستجو در منابع و گردآوری اطلاعات مورد نیاز
۲- مطالعات پایه به منظور شناسایی مناطق ناهنجار و آسیب پذیر
اکولوژیک.
۳- بررسی های میدانی در جهت شناخت دقیقتر مناطق آسیب پذیر
۴- کاربرد نتایج مطالعات پایه در جهت تهیه الگوی مناطق ویژه
اکولوژیک
۵- مطالعات کاربردی به منظور درک سیستماتیک ناهنجاریهای
محیطی منطقه
۶- جمعبندی و تحلیل یافته ها به منظور پهنه بندی مناطق ویژه
اکولوژیک
۷- ارائه و تدوین مدل حساسترین منطقه اکولوژیک منطقه
۸- تنظیم و جمعبندی پروژه
در این پایان نامه، از برنامه های کامپیوتری و سامانه های اطلاعاتی ذیل جهت تدوین پایان نامه استفاده می گردد.
۱- استفاده از برنامه نرم افزاری Arc view و Arc Gis جهت
پهنه بندی مناطق
۲-استفاده از نرم افزار Autocad برای ترسیم نقشه های
موضوعی
۳- استفاده از اطلاعات سامانه های هواشناسی، هیدرولوژی و
زیست محیطی منطقه مورد مطالعه.
۴- نحوه جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز.
در این تحقیق از روش آماری استقرایی به منظور بررسی و تحلیل شواهد و داده ها مدارکی که به وسیله تجربه گردآوری می شود استفاده خواهد شد و بر اساس روش های آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی ها، شاخص های میانگین، شاخص های پراکندگی و همبستگی متغیرها، پهنه های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.
۵- تاثیر انجام پروژه در رفع چالش مورد نظر
پروژه شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک به منظور ساماندهی و مدیریت زیست محیطی از جمله کارهایی است که در کشورمان کمتر بدان پرداخته شده است. مسلما تاثیرات منفی بسیاری از طرح های عمرانی در نتیجه عدم توجه به این گونه مطالعات پایه بوده است و چه بسا باعث تخریب و حتی از بین رفتن بسیاری از طرح های زیربنایی گشته است.
هدف اصلی این مطالعه در واقع رفع چالشهای آینده مهندسان و طراحان تا با شناسایی ناهنجاری های محیطی منطقه بصورت سیستماتیک و درک کامل از ناملایمات و بلایای طبیعی منطقه بتوانند با دغدغه کمتری به اجرای طرح های فوق الذکر بپردازند، مسلما هرچه قدر میزان این شناسایی در سطح بالاتر و بهتری انجام شود میزان خسارتهای میحطی آینده در رابطه با طرح های اجرایی کمتر خواهد بود و استعداد محیط با توجه به نوع سازه و طرح زیر بنایی هم گام گشته و از اجرای طرح های ناهماهنگ با توان های محیطی جلوگیری به عمل می آید. اجرای این پروژه می تواند به عنوان دستور العمل ساختاری مورد استفاده سازمانهای مختلف استان قرار گیرد.
۶- دلایل و ضرورت اجرای پایان نامه
چون پروژه شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک، مطالعه ای سیستماتیک می باشد می تواند در زمینه های مختلف به مانند کشاورزی، صنعت ساختمان سازی، پروژه های سد سازی و عمرانی، فعالیت های صنعتی و … کاربرد اساسی داشته باشد و بر حسب نیاز هر یک از واحدهای فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد مسلماً هر یک از ناهنجاری های محیطی ممکن است باعث جلوگیری از یک نوع از فعالیتهای اقتصادی و صنعتی منطقه گردد و چون این پروژه همه این ساختارهای ناهمگون محیطی را به صورت سینوپتیک مورد بررسی قرار می دهد می تواند جوابگوی نیاز بسیاری از دستگاه های اجرایی استان از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری آذربایجان شرقی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه ای و بسیاری دیگر از سازمانها و نهادهای استان واقع شود.
۷- منابع علمی مورد استفاده
همانگونه که در صفحات پیشین ذکر گردید شناخت، برنامه ریزی و مدیریت مناطق ویژه اکولوژیک به منظور ساماندهی بلایای طبیعی، در جهان و بویژه در ایران از سابقه و عمر چندانی برخوردار نیست و تنها در سالهای اخیر به صورت پراکنده و موردی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، مهندسین مشاور و در برخی از مراکز استانی در جهت عمران استانها، مطالعاتی انجام پذیرفته است.
در زیر برخی از منابع و ماخذی که در طول مطالعات مورد استفاه قرار خواهد گرفت ذکر می گردد:
۱- اودوم، جین، شالوده بوم شناسی، میمندی نژاد، جواد، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷٫
۲- خامسی، علی اکبر، آمایش مناطق طبیعی راهی به سوی توسعه پایدار، فصل نامه اقتصادی – اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، سال ۱۴، جلد نهم، ۱۳۸۲٫
۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، شناسایی و معرفی مناطق ویژه اکولوژیک استان تهران، معاونت آموزش و پژوهش، ۱۳۸۳٫
۴- قصریانی، فرهنگ، فتولی، بابک، طرح جامع مدیریت منطقه حفاظت شده البرز مرکزی، دفتر زیستگاه ها و امور مناطق، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ۱۳۸۳٫
۷- مجنونیان، هنریک، مناطق حفاظت شده و توسعه پایدار، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۲٫
۸- مخدوم، مجید، شالوده آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰٫
منابع خارجی
۱- The united nations university., the millennium project, state of the future at the millennium, 1999.
۲- Dos man, R,F. 1684. Environmental conservation. 5th ed. J. Willy and sons. NewYork. 486 pp.
۳- Driscoll, T.S. etal. 1982. recommended national land classification system for renewable resourse assessment. US for Srve. Roky MTN. for range EXPT. Sta. Ft. Colins. Colo.
۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، طرح آمایش استان آذربایجان شرقی، جلد سوم، ۱۳۸۴٫
۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، طرح آمایش شهرستانهای کلپر، جلفا، مرند، اهر و ؟؟؟؟ ، معاونت آموزش و پژوهش، ۱۳۸۳…………….


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات