دانلود پروژه جغرافیای طبیعی شهرستان نیشابور

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  دانلود پروژه جغرافیای طبیعی شهرستان نیشابور

دانلود پروژه جغرافیای طبیعی شهرستان نیشابور مقاله تحقیق پروژه جغرافیای طبیعی مقاله جغرافیای طبیعی مقاله در مورد جغرافیای طبیعی مقاله های جغرافیای طبیعی مقاله درباره جغرافیای طبیعی مقاله جغرافیای طبیعی ایران موضوع مقاله جغرافیای طبیعی روش تحقیق در جغرافیای طبیعی تحقیق در مورد جغرافیای طبیعی تحقیق در مورد جغرافیای طبیعی ایران

The natural geography of the city of Nishapur

 

جغرافیای طبیعی شهرستان نیشابور
فهرست مطالب
جغرافیای طبیعی شهرستان ۱
فصل اوّل : جغرافیای طبیعی شهرستان ۱
۱-۱٫ موقعیت جغرافیایی شهرستان ۱
شهرستان نیشابور با قرارگرفتن در استان خراسان رضوی و در
محدوده‎ی ریاضی (۵۸ درجه و ۸ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۲۰ دقیقه) طول جغرافیایی و
(۳۵ درجه و ۳۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۵۲ دقیقه) عرض شمالی واقع گردیده است .
(جدول ش ۱: طول و عرض جغرافیایی شهرستان‎های استان) ۱
موقع نسبی : ۱
جدول شماره ۱: طول و عرض جغرافیایی شهرستان‎های استان خراسان ۲
مأخذ : سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان خراسان . ۴
۱-۱-۲٫ وسعت شهرستان نیشابور ۶
۱-۱-۳٫ تقسیمات سیاسی شهرستان نیشابور ۷
دهستان‎ها و آبادی‎های بخش مرکزی : ۷
دهستان فضل ۷
دهستان دربقاضی ۷
دهستان مازول ۸
دهستان ریوند ۸
۲) بخش تحت جلگه ۸
۵) بخش زبرخان : ۹
(تقسیمات سیاسی وزارت کشور ، ۱۳۷۸) ۹
۱-۲٫ اقلیم شهرستان نیشابور ۱۲
۱-۲-۱٫ بررسی کلی آب و هوا ۱۲
۱-۲-۲٫ دما : ۱۳
ج ش ۴ : معدل وضع جوّی شهرستان‎های استان خراسان رضوی۱۳۷۹ ۱۴
۱-۲-۳٫ بارش: ۱۵
ج ش ۵ : وضع جوّی شهرستان نیشابور به تفکیک ماه ۱۸
مأخذ: آمارنامه استان خراسان:۱۳۷۸٫ ۱۸
نمودار آمبروترمیک (روش گوستن) ۱۹
نمودار شماره ۴: منحنی آمبروترمیک سال ۱۳۸۰ ۱۹
۱-۲-۴٫ رطوبت نسبی: ۲۱
۱-۲-۵٫ بادها : ۲۱
۳-۱٫ مطالعات ژئومورفولوژی شهرستان ۲۲
۱-۳-۱٫ توپوگرافی : ۲۲
ـ بینالود : ۲۳
ـ کوه معدن : ۲۴
ـ کوه بوژان : ۲۴
ـ کوه بالا سفید : ۲۴
ـ کوه هفت برادر : ۲۴
ـ کوه بهم: ۲۵
ـ مسائل کلی زمین‎شناسی و خاک‎شناسی ۲۷
۱-۳-۲-۱٫ زمین‎شناسی ۲۷
نقشه شماره ۴: زمین شناسی منطقه جغرافیایی نیشابور ۲۹
۱-۳-۲-۲٫ خاک‎شناسی ۳۰
۱) بخش جغرافیایی نیشابور و ماروسک ۳۰
ج) دشت لیمونی نیشابور ۳۱
ذ) امتداد پایکوه جغتای ۳۱
۲) بخش جغرافیایی کال‎شور ۳۱
۱-۴٫ منابع طبیعی ۳۱
مرتع : ۳۳
زندگی جانوری ۳۴
۱-۵٫ منابع و مسائل آب ۳۵
۱-۵-۱٫ هیدرولوژی دشت نیشابور ۳۵
۱-۵-۲٫ آب‎های سطحی ۳۸
۲- رودخانه بوژان (Buzan) 39
۳- تنگل آغاسر ۳۹
۵- رودخانه‎ی سرولایت ۴۰
۶- طاغان ۴۰
۷- کال‎شور آبشور ۴۰
۸-کال چشمه یاقوت ۴۱
۹-کال دهنه ۴۱
۱۰-کال سیت ۴۱
۱۱-کال‎شور سبزوار ۴۲
حوضه آبریز ۴۳
نقشه شماره ۵ : حوضه‎ی آبریز دشت نیشابور به تفکیک دشت و ارتفاعات ۴۵
۱-۵-۳٫ آب‎های زیرزمینی ۴۶
نمودار شماره ۸ : هیدروگراف دشت نیشابور(۷۱-۷۵) ۴۷
فصل دوم : مطالعات جمعیتی شهرستان نیشابور ۵۰
جدول شماره ۱۳ : جمعیت شهری و روستایی نیشابور در سال ۱۳۸۱ ۵۲
۲-۲٫ توزیع جمعیت در سطح شهرستان ۵۲
۲-۳٫ تراکم جمعیتی شهرستان ۵۴
۲-۴٫ ساختار جمعیت (ترکیب سنی و جنسی) ۵۴
جدول شماره ۱۶: ترکیب سنی و جنسی جمعیت شهرستان نیشابور ۱۳۷۵ ۵۵
*سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۵۶
۲-۵٫ حرکت‎های جمعیتی ۵۷
رشد جمعیت: ۵۷
۲-۷٫ ویژگی‎های فرهنگی و اجتماعی ۶۰
۲-۸٫ وضعیت زناشویی ۶۲
۲-۹٫ ویژگی‎های اقتصادی جمعیت ۶۳
ـ وضع گروه‎های عمده‎ی شغلی ۶۳
ـ گروه‎های عمده‎ی فعالیت ۶۳
بخش سوم: جغرافیای شهری ۶۶
پیدایش و شکل گیری شهر نیشابور: ۶۶
از ورود مسلمانان تا حمله مغول ۷۱
نیشابور از اوایل قرن حاضر تاکنون ۷۹
ج ش ۱۱: مساحت شهر نیشابور در ادوار مختلف تاریخی ۸۱
نقشه شماره ۸: محدوده تقریبی حصار شهر در اوایل دوره قاجاریه ۸۵
نقشه شماره ۱۰: مراکز خطی و چهار راه نیشابور ۸۷
ویژگی‎های جمعیتی شهر نیشابور ۹۰
سیمای نیشابور امروزین ۹۴
ناحیه ۱ (مسکونی ـ تجاری): ۹۵
ناحیه ۲ (مسکونی): ۹۵
ناحیه ۳ (مسکونی ـ تجاری) ۹۵
ناحیه ۴ (مسکونی): ۹۶
ناحیه ۵ (مسکونی): ۹۶
ناحیه ۷ (پارک صنایع و راه آهن): ۹۶
ناحیه ۸ (فرهنگی ـ توریستی): ۹۷
کاربری زمین ۹۷
کاربری مسکونی ۹۷
کاربری تجاری ۹۸
شبکه ارتباطی ۹۹
امکانات و تأسیسات شهری ۱۰۰
درصد ۱۰۱
امکانات فرهنگی ۱۰۲
امکانات ورزشی ۱۰۳
جدول شماره ۲۲: امکانات ورزشی شهرستان نیشابورـ۱۳۸۰ ۱۰۳
شبکه آب آشامیدنی نیشابور ۱۰۳
آب مصرفی شهر ۱۰۴
شبکه برق ۱۰۴
جدول شماره ۲۴: مشخصات مراکز بهره‎برداری تلفن خودکار شهری ۱۰۵
تعداد ۱۰۵
گاز شهری ۱۰۶
نوع مصرف ۱۰۶
مصرف تجاری ۱۰۶
شهر درّود ۱۰۷
شهر بزغان ۱۰۸
شهر قدمگاه ۱۰۹
شهر خرو ۱۰۹
اماکن و دیدنی‎های مهم تاریخی نیشابور ۱۱۰
آثار باستانی ۱۱۰
آتشکده نیشابور ۱۱۰
مزار مهروا (مزار شه میر) ۱۱۱
اماکن مذهبی و اماکن دیدنی نیشابور ۱۱۲
آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری: ۱۱۳
آرامگاه کمال‎الملک: ۱۱۴
آرامگاه شیخ عطار نیشابوری: ۱۱۴
اماکن مذهبی ۱۱۶
بقعه قدمگاه: ۱۱۸
آرامگاه نظام‎الملک بکروی ۱۱۸
درجه ۱۲۰
مشاهیر و رجال نیشابور ۱۲۱
بزرگان تاریخ نیشابور ۱۲۲
مشاهیر ورجال امروز نیشابور ۱۲۳
محمدرضا شفیعی کدکنی ۱۲۳
فریدون گرایلی ۱۲۴
یغمای نیشابوری ۱۲۵
مطالعه روستاها از لحاظ جمعیت و پراکندگی ۱۲۹
نقشه شماره ۱۳: پراکندگی روستاهای کم‎تر از ۲۰ خانوار به تفکیک بخش ۱۳۱
نقشه شماره۱۴: پراکندگی روستاهای دارای۲۱-۱۰۰خانوار به تفکیک بخش ۱۳۲
نقشه شماره ۱۵: پراکندگی روستاهای دارای۱۰۱-۲۰۰ خانوار به تفکیک بخش ۱۳۳
نقشه شماره ۱۶: پراکندگی روستاهای دارای بالای ۲۰۰ خانوار به تفکیک بخش ۱۳۴
جدول شماره ۳۰ : جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۳۵
نام بخش : مرکزی          نام دهستان : مازول ۱۳۵
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۳۹
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۴۴
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۴۷
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۵۰
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۵۳
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۵۴
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۵۷
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۶۰
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۶۳
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۶۵
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۶۸
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۶۹
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۷۱
جمعیت روستاهای نیشابور براساس آمارگیری سال ۱۳۸۱ ۱۷۳
عشایر کوچنده ۱۷۶
خانوار ۱۷۶
تراکم ۱۷۷
بخش مرکزی ۱۷۷
دهستان دربقاضی ۱۷۷
دهستان مازول ۱۷۸
دهستان ریوند : ۱۷۸
دهستان طاغنکوه ۱۷۸
دهستان فیروزه : ۱۷۸
دهستان سرولایت ۱۷۹
دهستان بینالود ۱۷۹
بخش میان جلگه ۱۷۹
دهستان بلهرات ۱۷۹
دهستان غزالی ۱۷۹
دهستان عشق‎آباد ۱۷۹
دهستان اردوغش ۱۸۰
دهستان اسحاق‎آباد ۱۸۰
بخش ۱۸۰
دهستان ۱۸۲
امکانات و تسهیلات روستایی ۱۸۴
آب آشامیدنی ۱۸۴
برق روستایی ۱۸۴
حمام بهداشتی ۱۸۵
مراکز بهداشتی و درمانی ۱۸۵
بخش ۱۸۵
بخش کشاورزی ۱۹۱
عنوان ۱۹۱
محصولات زراعی ۲۰۰
سطح زیر کشت (ha) 200
تولید (ton) 200
عملکرد (Kg/ha) 200
گروه ۲۰۰
نام محصول ۲۰۰
آبی ۲۰۰
دیم ۲۰۰
جمع ۲۰۰
آبی ۲۰۰
دیم ۲۰۰
جمع ۲۰۰
آبی ۲۰۰
دیم ۲۰۰
غلات ۲۰۰
گندم ۲۰۰
توتون و تنباکو ۲۰۰
آفتاب گردان ۲۰۰
آبی ۲۰۲
دیم ۲۰۲
جمع ۲۰۲
آبی ۲۰۲
دیم ۲۰۲
محصولات زراعی ۲۰۴
سطح زیر کشت (ha) 204
تولید (ton) 204
عملکرد (Kg/ha) 204
گروه ۲۰۴
نام محصول ۲۰۴
آبی ۲۰۴
دیم ۲۰۴
جمع ۲۰۴
آبی ۲۰۴
دیم ۲۰۴
جمع ۲۰۴
آبی ۲۰۴
دیم ۲۰۴
باغداری ۲۰۵
سطح زیرکشت : ۲۰۵
پرورش دام و طیور ۲۱۰
گاوداری صنعتی ۲۱۳
پرورش ماهی ۲۱۷
الف) مزارع تکثیر و پرورش ماهی موجود در شهرستان ۲۱۷
شرکت پارت البرز : ۲۱۸
شرکت برزگر ۲۱۸
مزرعه‎ی پرورش ماهی گرم آبی آقای عبدالعلی احمدی ۲۱۹
ب) استخرهای دو منظوره‎ی سردآبی و گرم آبی ۲۱۹
ج) سدها و آب بندها ۲۱۹
معدن ۲۲۱
شهرک صنعتی ۲۲۵
استاندارد ۲۲۵
مهم‎ترین طرح‎های اولویت‎دار ۲۲۸
شهرک صنعتی خیام ۲۲۹
صادرات و واردات ۲۳۲
طرح‎های مهم توسعه ۲۳۲
جمع ۲۳۴
صنایع ماشینی ۲۳۵
گروه صنعتی ۲۳۷
صنایع پایه و ماشینی ۲۴۱
مواد اوّلیه مورد نیاز مجتمع فولاد خراسان ۲۴۱
ب) گاز مصرفی : ۲۴۲
د) سنگ آهن ۲۴۲
نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور ۲۴۲
بخش تعاون (شرکت‎های تعاونی) ۲۴۷
مفهوم توریسم ۲۴۹
تاریخچه‎ی توریسم ۲۵۰
جهان‎گردی در سده‎های جدید: ۲۵۱
توریسم در ایران ۲۵۱
۳٫ توریسم فرهنگی و آموزشی ۲۵۳
۴٫ توریسم اجتماعی: ۲۵۳
توریسم ورزشی: ۲۵۳
۶٫ توریسم مذهبی و زیارتی ۲۵۴
توریسم بازرگانی: ۲۵۴
۸ . توریسم سیاسی ۲۵۴
جاذبه‎های طبیعی : ۲۵۴
جاذبه‎های انسانی ـ فرهنگی: ۲۵۴
اثرات و عوارض صنعت توریسم ۲۵۵
تأثیرات اقتصادی صنعت توریسم ۲۵۶
مسجد جامع تاریخی ۲۵۹
ابوعثمان سعید بن سلام مغربی و حیری ۲۶۰
بانو بی بی شطیطه ۲۶۱
امام‎زاده محروق و ابراهیم ۲۶۲
حکیم عمر خیام نیشابوری ۲۶۳
موزه خیام ۲۶۴
بخش سوم: ۲۶۵
بخش چهارم: ۲۶۵
یغمای نیشابوری ۲۶۶
کاروان‎سرای شاه عباسی ۲۶۶
بخش باستانی ۲۶۷
بخش ویژه: ۲۶۷
بازار تاریخی نیشابور ۲۶۸
بقایای شهر کهن ۲۶۹
تپه‎ی ترباباد ۲۷۰
حفاری‎های شادیاخ ۲۷۰
سفال نیشابور ۲۷۱
بقعه قدمگاه ۲۷۲
رباط قدمگاه ۲۷۳
مجموعه‎ی تفریحی اردوگاه شهید رجایی نیشابور ۲۷۳
روستای مهروا ۲۷۴
دهکده‎ی چوبی ( مسجد چوبی ) ۲۷۵
درود ۲۷۵
خروین ۲۷۶
بوژان ۲۷۶
ره آورد نیشابور ۲۷۸
ـ فیروزه: ۲۷۸
ریواس ۲۷۸
محوطه‎ی باستانی خسروآباد ۲۸۰
محوطه‎ی باستانی شهرکهن ۲۸۰
بافت قدیمی شهر فعلی نیشابور ۲۸۲
دژ باستانی بازه چنار ۲۸۴
مقبره‎ی کردوخان ۲۸۴
آسیاب‎های آبی زبرخان ۲۸۶
رباط قلعه وزیر ۲۸۶
درختان کهن‎سال نیشابور ۲۸۷
مقبره‎ی بی بی صالحه ۲۸۷
بنای چشمه علی ۲۸۸
برج آسیاب ۲۸۹
مدرسه‎ی گلشن ( حوزه‎ی علمیه ) ۲۸۹
کاروان‎سرای شوریاب ۲۹۰
باغ نشاط ۲۹۱
فصل اوّل : جغرافیای طبیعی شهرستان
۱-۱٫ موقعیت جغرافیایی شهرستان
شهرستان نیشابور با قرارگرفتن در استان خراسان رضوی و در محدوده‎ی ریاضی (۵۸ درجه و ۸ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۲۰ دقیقه) طول جغرافیایی و        (۳۵ درجه و ۳۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۵۲ دقیقه) عرض شمالی واقع گردیده است . (جدول ش ۱: طول و عرض جغرافیایی شهرستان‎های استان)
موقع نسبی :
این شهرستان به شکل بیضی در امتداد رشته کوه‎های بینالود قراردارد . رشته کوه‎های بینالود که به‎صورت نواری در جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی شهرستان امتداد یافته است ، این شهرستان را از شهرستان‎های مشهد و قوچان جدا می‎سازد. در قسمت غرب ، نیشابور و سبزوار ۱۶۲ کیلومتر مرز مشترک دارند و از طریق رشته کوه طاغنکوه از یکدیگر جدا می‎گردند. در قسمت جنوب غربی ، رشته کوه‎های سرخ ، با ارتفاعات نسبتاً بالا، این شهرستان را از شهرستان کاشمر جدا می‎سازد ؛ مرز مشترک نیشابور با شهرستان کاشمر حدود  ۵۱ کیلومتر و با شهرستان تربت حیدریه ، که در جنوب شرقی شهرستان نیشابور قراردارد ، حدود ۶۹ کیلومتر است. در قسمت شرق و شمال شرقی ، مرز مشترک شهرستان نیشابور با مشهد و چناران به ترتیب ، حدود ۷۵ کیلومتر و حدود       ۶۰ کیلومتر است و در شمال با شهرستان قوچان ، حدود ۷۷ کیلومتر مرز مشترک دارد  (رک : نقشه ش ۱: موقعیت استان خراسان و شهرستان نیشابور در کشور)…………


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات