دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت بین میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » روش تحقیق  »  دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت بین میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل

دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت بین میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل مقاله پایان نامه بررسی میزان تفاوت افسردگی بین مردان شاغل و بازنشسته افسردگی در بین دانشجویان افسردگی در بین جوانان بررسی رابطه بین افسردگی بررسی رابطه بین عزت نفس و افسردگی بررسی میزان افسردگی بررسی علل افسردگی در نوجوانان پایان نامه در مورد افسردگی

Difference between the rates of depression among retired men who

 

بررسی تفاوت بین میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل

فهرست مطالب
چکیده تحقیق
میزان افسردگی
فرضیه تحقیق
مقدمه
پیشگیری
موضوع تحقیق
اهمیت تحقیق
فرضیه تحقیق
اصطلاحات و واژه ها
مقدمه ای بر شناخت افسردگی
مرورری بر تاریخچه افسردگی
تاریخچه افسردگی در ایران
افسردگی
دیدگاه های درمان افسردگی
الگوی زیستی افسردگی
عوامل ژنتیکی و افسردگی
اساس نور و شیمیایی افسردگی
فرضیه نوراپی نفرین و کاته کولامین
فرضیه فلوکستین (پروزاک)و ایندول آمین
نظریه روان پویشی افسردگی
شخصیت فرد افسرده
درمان روان پویشی افسردگی
نظریه های رفتاری در مورد افسردگی
درمان مبتنی بر نظریه های رفتاری
نظریه شناختی در مورد افسردگی
درمان شناختی بک
اساسی ترین پیشداوریهای شناختی درمورد افراد افسرده
مکانیسم های دفعای سالمندان
طبقه بندی افسردگی
افسردگی پیری
علائم افسردگی
نشانه های کسالت روحی
عزلت جویی و کناره گیری
منفی گرایی
نشانه های کاهش احساس حیاتی
چاره یابی برای بیماری افسردگی‌
تقویت کننده روحی
درمان الکتریکی
لکوتومی
بستری کردن در بیمارستان
معایب بستری کردن
روش روان شناختی
مشاوره
روان درمانی
پیشینه تحقیق
جامعه مورد تحقیق
نمونه مورد تحقیق
ابزار تحقیق و نمونه برداری
روش گردآوری داده ها
روش آماری و تحلیل داده ها
تصحیح و نمره گذاری
اعتبار و روایی تست بک
تفسیر آزمون افسردگی بک بازنشستگان(جدول)
تفسیر آزمون افسردگی بک شاغلان(جدول)
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات