دانلود مقاله تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود مقاله تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم مقاله تجزیه و تحلیل سیستم ها مقاله تجزیه و تحلیل شغل مقاله تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم مقاله تجزیه و تحلیل سیستم مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مقاله در مورد تجزیه و تحلیل سیستم ها مقاله در مورد تجزیه و تحلیل سیستم مقاله در مورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

Analysis

تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم

مقدمه
یک هدف از تحلیل سازمان فهمیدن این است که در چه وضعیتی قرار دارد . اگر ما بخواهیم سازمانها را تحلیل کنیم باید از کجا شروع کنیم ؟ و اینکه به هر حال در سازمان چه هست ؟ و اینکه در یک مجموعه چه افرادی و گروههایی کار می کنند ؟ در حقیقت درست این است که بگوئیم مجموعه ای از عضو ها ، چگونه ما باید در باره تمام سازمانها فکر کنیم ؟ برای یک لحظه صبر کنید و بپرسید از خود که سازماها چگونه کار می کنند ؟


تشکیلات ما در باره سازمانها در واحد ها و ساختارهای فیزیکی همچون ماشینها و سازمانها فکر می کردند . ما باید ببینیم که چگونه سازمانها پدیدار می شوند که به سرعت در بیست قرن از زندگی ماشینی تغییر جهت دادند به صورت خیلی واقعی و ما قصد داریم بفهمیم که چرا این اتفاق افتاده ما همچنین تغییر غیر منتظره شرکت و تمرکز در ساختار این نوع سازمانها را امتحان می کنیم . سیستم استعاره ای ما را به فکر فرو می برد در باره سازمانها در راههای مشابه که بکار بردیم و شرح دادیم تشبیه بدن انسان را به سیستمهای وابسته که تبدیل می کنند درون را به بیرون . ما باید جریانهایی را که در سازمانها ببینیم صورت عقلانی است و بیشتر غیر قابل استفاده و پیش بینی نشده است . نتیجه می گیریم که در این فصل به طور مختصر به پیچیدگی نظریه و تحلیل سازماندهی نگاه کنید که به صورت ترکیبی هر دو بهم پیوستند و خصوصیات تیمی سازمانها را ببینید . ما باید ببینیم که هر تشبیهی شرحهایی دارد و شما باید آنها را یکی کنید . ما همچنین باید به چگونگی تحلیل سازمانها توجه کنیم که اشخاص و دسته های گروهی را گزارش می کنند


فهرست مطالب
مقدمه :
بروکراسی : از نوع ایده آل
مکتب کلاسیک
نظریه های احتمالی
شرکتهای قابل انعطاف
نقاط قوت و ضعف ساختار مجازی
سازمانها مانند سیستم ها
سیستم های فرعی سازمانی
 محیط ثابت یا آشفته


۱-    زیر سیستم استراتژیک: طرفداران فعال یا تدافعی
۲-    سیستم تکنولوژیکی: پیچیده یا عادی
۳-    سیستم فرهنگی- انسانی: تئوری x-y
۴-    سیستم ساختاری: مکانیزه یا اداری سازمان
۵-    سیستم مدیریتی: استبدادی یا دموکراتیک
سیستم های آموزشی اجتماعی
حسن ها و معایب سیستم
۵-۶ نظریه ترکیب : اصول نظری پیچیده تشبیه جدید
۲-۷- فرهنگ سازمانی
استفاده از فرضیه فرهنگ در تجزیه و تحلیل سازمان
چاپ شناسی شین
مطالعه تجزیه و تحلیل فرهنگی
تجزیه و تحلیل سازمانها از دیدگاه قدرت
قدرت
پایه های قدرت
۱- فراهم کردن منابع
۲- غلبه بر عدم اطمینان
۳- غیر قابل جایگزین بودن
۴- تأثیر گذاری بروند تصمیم گیری
۵- مرکزی بودن
پایگاههای قدرت و تفاوت منافع
۵-۷ قدرت در سازمانهای معاصر
انواع تعارض
مدیریت تضاد
نقش نارضایتی
قدرت و مخالفت
خلاصه
فهرست منابع و مأخذ


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات