مقاله مدیریت شاد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مدیریت شاد

دانلود مقاله مدیریت شاد تحقیق مقاله در مورد مدیریت شادی مقاله در مورد شادی مقاله درباره شادی مقاله شادی در محیط کار مقاله در مورد مدیریت شادی مقاله ای در مورد شادی مقاله ای در مورد شاد زیستن مقاله های شادی مقاله مدیریت شادی مقاله جامعه شناسی شادی مقاله انگلیسی در مورد شادی تحقیق در مورد مدیریت شادی تحقیق درباره شادی

Document management is happy

 

مقاله مدیریت شاد، ارتباط مستقیم شادی کارکنان و بهره وری سازمانها موجب گردیده تا سازمانها جهت دستیابی به بهره وری بیشتر اقدام به ایجاد آموزش های شادی برای کارکنان خود نموده و آنها را ترغیب نمایند تا شاد بوده و این شادی را به خانه های خود نیز ببرند.

 

مقدمه
انسان به طور فطری از غم گریزان و به سوی شادی در حرکت است. شادی و نشاط نه تنها بر روح و روان انسان، بلکه بر جسم او نیز تأثیر می گذارد. از نگاه اجتماعی، نیز شادمانی، قلب ها را به یکدیگر نزدیک و ترس، نگرانی، ناکامی و بدگمانی را بی اثر می کند. ارسطو می گوید: «شادی، بهترین چیزهاست و آن قدر اهمیت دارد که دیگر چیزها وسیله به دست آوردن آن هستند.» دین مقدس اسلام نیز که تأمین کننده صلاح دنیا و آخرت آدمی است، شادی های مناسب و حلال را تأیید می کند و پیروانش را از افسردگی و بی حالی برحذر می دارد.
مواردی مانند قدر زحمت ها و خوبی دیگران را به نیکی دانستن، از موهبت های الهی لذت بردن، مثبت عمل کردن و مثبت اندیشیدن، گشاده رو بودن، در زمان حال زندگی کردن، خودآرایی و آراستگی ظاهر و رضایت داشتن از زندگی، از نمونه های شادی هستند که می توان آنها را در زندگی تجربه کرد.
ارتباط مستقیم شادی کارکنان و بهره وری سازمانها موجب گردیده تا سازمانها جهت دستیابی به بهره وری بیشتر اقدام به ایجاد آموزش های شادی برای کارکنان خود نموده و آنها را ترغیب نمایند تا شاد بوده و این شادی را به خانه های خود نیز ببرند.
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف شادی
انواع شادی و شادمانی
عوامل مـوثـر بـر شـادی
ارتبـاط شـادی با کـارآیـی
کارمندان شاد بهره وری را بالا می برند
کاربرد خوشرویی و شادبودن در محیط کار
نقـش مـدیـران در آفرینش محیط سازمانـی شـاد
مزایای شادی برای سازمان ،مدیران وکارکنان
اقدامات موثر برای شاد بودن در محیط کار
شادی در سازمان  ها
شاخص شادی
نتیجه گیری
منابع


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات