مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی کارآموزی مشاوره حقوقی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی کارآموزی مشاوره حقوقی

دانلود کارورزی مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی کارآموزی مشاوره حقوقی نمونه گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری) گزارش کارآموزی حقوق گزارش کارآموزی حقوق ثبت گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد گزارش کارآموزی حقوقی گزارش کارآموزی رشته حقوق نمونه گزارش کارآموزی حقوق

Complete report of training courses for legal advice

 

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی مشاوره حقوقی در ۴۱۶ صفحه در قالب ورد شامل موضوعات حقوقی، خانواده، اطفال، اجکام مدنی، دادگاه تجدید نظر، دادگاه جزایی

 

فهرست مطالب:
فصل اول: موضوعات حقوقی            
ابطال تقسیم نامه
تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه
توقیف عملیات اجرایی
تخلیه
رفع تصرف
ابطال قرار داد
تعدیل اجاره بها
ابطال قولنامه
ابطال مبایعه  نامه
صحت معامله
اثبات مالکیت و پرداخت اجره المثل
اثبات عقد بیع
فسخ معامله
فسخ معامله
فسخ معامله
تحویل زمین
مطالبه وجه
مطالبه وجه
مطالبه وجه
مطالبه وجه
تقسیم ترکه
تجدید نظر از رای شورا
مطالبه حق بیمه عمر
اعتراض ثابت
اعتراض ثابت
وا خواهی
اعتراض بر ثبت
خلع ید
قلع و قمع
تغییر نام
ابطال آراء
اصلاح شناسنامه
تخلیه به لحاظ انتقال به غیر
الزام به تنظیم سند
الزام به تنظیم سند
انجام تعهد
تقسیم ترکه
ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع
فصل دوم: موضوعات خانواده            
استرداد جهیزیه
فسخ نکاح
حکم تمکین
تقلیل اقساط مهریه
وا خواهی
ملاقات فرزند
مطالبه اجره المثل
مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی
تجدید نظر خواهی
استرداد جهیزیه
طلاق
افزایش اجاره بها
اثبات نسب
تعیین تکلیف
تهی ولد و اثبات نسب
ثبت واقعه ازدواج
فصل سوم:‌ موضوعات اطفال
تصادف منجر به فوت
ایراد ضرب وشتم
ایراد ضرب عمدی
رابطه نا مشروع
قتل غیر عمدی
فصل چهارم:‌ موضوعات اجرای احکام مدنی
فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه
خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی
مطالبه سهم الارث
الزام به ثبت نکاح
خلع ید یک باب مغازه
الزام به تنظیم سند
الزام به تنظیم سند
خلع ید و مطالبه اجره المثل
الزام به تنظیم سند
مطالبه مهریه
اثبات مالکیت
مطالبه وجه
فصل پنجم: موضوعات دادگاه تجدید نظر  
زنان غیر محضر
تغییر کاربری
تصرف عدوانی
تصرف عدوانی
ایراد ضرب عمدی
تخریب و تصرف عدوانی
شرکت د ر نزاع دسته جمعی
قتل غیر عمدی
ممانعت از حق
تظاهر به وکالت
چک بلا محل
شرب خمر
جعل مهر شرکت
جعل سند
فروش مال غیر
انتقال منافع مال غیر
تهدید و فحاشی
اعساراز محکوم به
فصل ششم: موضوعات دادگاه جزائی
مصرف مشروبات الکلی
تخفیف مجازات
خیانت در امانت
اخلال در نظم عمومی
ممانعت از ورود بازرسان
بی مبالاتی در امور حفار ی
حفاری غیر مجاز
قواد ی
تخریب محصول کشاورزی
عدم ثبت واقعه ازدواج
ترک انفاق
فک پلمپ
کلاهبرداری
کلاهبرداری (فروش مال غیر)
فروش مال غیر
رابطه نا مشروع
رابطه نا مشروع
رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس
خیانت در امانت
تصرف عدوانی
تحصیل مال  مسروقه
مشارکت د رایراد صدمه


قیمت : 38000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات