مجموعه گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مجموعه گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی

دانلود مجموعه گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی پروژه کارورزی نمونه گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری) گزارش کارآموزی حقوقی کارورزی حقوقی گزارش کارآموزی رشته حقوق گزارش کارآموزی حقوق ثبت گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق گزارش کارآموزی رشته حقوق ثبتی

Report a trainee solicitor

 

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی مشاوران حقوقی در ۲۸۸ صفحه در قالب ورد

 

فهرست مطالب:
پیش گفتار
مقدمه
۱- فصل اول: بخش اول مدنی
۲- بطلان قرارداد صوری
۳- الزام به فروش سرقفلی
۴- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج
۵- مطابقه حق الوکاله
۶- خلع ید
۷- ابطال و استرداد عین چکها
۸- الزام به فروش ثمن اعیانی
۹- تأمین دلیل – تخلیه – مطالبه اجور معوقه
۱۰- الزام به ایفاء تعهد – تحویل مبیع
۱۱- الزام به تنظیم سند رسمی
۱۲- تغییر نام کوچک
۱۳- اعسار از محکوم به
۱۴- تقسیم و فروش ماترک
۱۵- تعدیل اجاره بها
۱۶- تنفیذ اعمال خیار شرط
۱۷- خلع ید و رفع تصرف عدوانی
۱۸- صدورشناسنامه
۱۹- تعیین داور
۲۰- فسخ اجاره و تخلیه
۲۱- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی
۲۲- صدور گواهی حصر وراثت
۲۳- تخلیه و تحویل آپارتمان
۲۴- تنفیذ صلح نامه سرقفلی
۲۵- دستور موقت – الزام به فک رهن
۲۶- صدور گواهی حصر وراثت
۲۷- اعسار از محکوم به
۲۸- استرداد چکها – دستور موقت
۲۹- فسخ قرارداد
۳۰- تامین خواسته – مطالبه وجه
۳۱- مطالبه حقوق کارگری
۳۲- افزایش اجاره بها
۳۳- مطالبه حقوق کارگری
۲۴- افزایش اجاره بها
۲۵- مطالبه وجه حواله
۲۷- الزام به تجویز انتقال منافع
۲۸- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)
۲۹- توقیف اموال (تامین خواسته)
۳۰- مطالبه ودیعه
۳۱- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت
۳۲- بخش دوم : حقوق خانواده
۳۳- دستور موقت – حضانت فرزندان
۳۴- تامین خواسته – استرداد جهیزیه
۳۵- دستور موقت – ملاقات فرزند
۳۶- ملاقات دائمی
۳۷- تأمین خواسته – مطالبه مهریه
۳۸- طلاق
۳۹- الزام به تمکین
۴۰- مطالبه به نفقه فرزندان
۴۱- الزام به تمکین خاص
۴۲- مطالبه مهریه
۴۳- فصل دوم: کیفری
۴۴- کلاهبرداری
۴۵- جیب بری (سرقت)
۴۶- افترا (توهین)
۴۷- خیانت در امانت
۴۸- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی
۴۹- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)
۵۰- جعل و غصب عناوین دولتی
۵۱- ورود و اقامت غیرمجاز – سرقت
۵۲- جعل واستفاده از سند مجعول
۵۳- ضرب و جرح عمدی
۵۴- صدور چک بلامحل
۵۵- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی
۵۶- اعتیاد و نگهداری شیشه
۵۷- مزاحمت برنسوان
۵۸- توهین و تهدید
۵۹- تغییر در پلاک خودرو
۶۰- غیبت از نظام وظیفه
۶۱- اخلال در نظم عمومی
۶۲- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
۶۳- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی
۶۴- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی
۶۵- کلاهبرداری
۶۶- جیب بری (سرقت)
۶۷- افتراء – توهین – نشر اکاذیب
۶۸- خیانت در امانت
۶۹- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی
۷۰- فروش – نگهداری – قرص اکستازی
۷۱- جعل عنوان دولتی
۷۲- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
۷۳- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی
۷۴- تخلیه و تحویل
۷۵- پرداخت مبلغ چک
۷۶- الزام به حضور در دفتر خانه
۷۷- تخلیه وتحویل واحد مسکونی
۷۸- پرداخت وجه
۷۹- اعمال ماده ۱۴۹ قانون کار
۸۰- خلع ید – پرداخت اجرت المثل
۸۱- مطابق حقوق کارگری
۸۲- پرداخت وجه و هزینه دادرسی
۸۳- رفع اثر تأمین خواسته
۸۴- پرداخت حقوق
۸۵- مطالبه حقوق کارگری
۸۶- الزام به تنظیم سند رسمی
۸۷- فروش ملک مشاعی
۸۸- پرداخت وجه
۸۹- تخلیه و تحویل آپارتمان
۹۰- رفع تصرف عدوانی
۹۱- تخلیه و تحویل
۹۲- تأمین خواسته (توقیف اموال)
۹۳- دستور تخلیه
۹۴- رفع تصرف عدوانی
۹۵- الزام به انتقال رسمی
۹۶- تخلیه و تحویل
۹۷- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری
۹۸- تأمین اموال
۹۹- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی
۱۰۰- خلع ید
۱۰۱- تأمین خواسته
۱۰۲- توقیف اموال
۱۰۳- اجرای ماده ۴۵ قانون کار
۱۰۴- فصل دوم – بخش دوم اجرای احکام کیفری
۱۰۵- ترک انفاق
۱۰۶- کلاهبرداری (فروش مال غیر)
۱۰۷- سرقت
۱۰۸- سرقت به عنف و تهدید
۱۰۹- تخریب و ایراد خسارت
۱۱۰- جعل کلاهبرداری
۱۱۱- سرقت
۱۱۲- ترک انفاق
۱۱۳- کیف قاپی
۱۱۴- تخریب
۱۱۵- رانندگی بدون پروانه
۱۱۶- صدمه بدنی غیر عمدی
۱۱۷- فصل چهارم
۱۱۸- ممانعت از حق
۱۱۹- صدمه بدنی غیرعمدی
۱۲۰- توهین و فحاشی
۱۲۱- ابطال شناسنامه
۱۲۲- خیانت در امانت
۱۲۳- ضرب و جرح عمدی
۱۲۴- مطالبه مهریه
۱۲۵- رابطه نامشروع
۱۲۶- مخدوش کردن چک
۱۲۷-صدمه بدنی غیرعمدی
۱۲۸- ضرب و جرح عمدی
۱۲۹- مزاحمت تلفنی
۱۳۰- قرار رد درخواست
۱۳۱- مطالبه خسارات وارده
۱۳۲- نگهداری مشروبات الکلی
۱۳۳- اعسار و تقسیط
۱۳۴- ضرب و جرح عمدی
۱۳۵- مطالبه بقیه مهریه
۱۳۶- اعسار از محکوم به


قیمت : 30000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات