گزارش کارآموزی شرکت کاوا شیمی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی شرکت کاوا شیمی

دانلود گزارش کارآموزی شیمی گزارش کارآموزی شرکت کاوا شیمی گزارش کارآموزی مهندسی شیمی کارورزی گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی گزارش کارآموزی رشته شیمی گزارش کارآموزی آزمایشگاه شیمی گزارش کارآموزی شیمی گزارش کارآموزی شیمی رنگ دانلود گزارش کارآموزی مهندسی شیمی نمونه گزارش کارآموزی مهندسی شیمی دانلود گزارش کارآموزی رشته شیمی

Internship Report Kava Chemistry

 

موضوع : گزارش کارآموزی شیمی

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱

فصل اول : اجزاء تشکیل دهنده رنگ
۱)رزین ۳
۱-۱)مواد مصرفی در تهیه رزین های آلکیدی ۳
۱-۱-۱)از الکل های پلی هیدریک ۳
۲-۱-۱)از اسیدهای چند ظرفیتی ۴
۳-۱-۱)از اسیدهای چرب و روغنها ۴
۲-۱)طبقه بندی رزین های آلکید ۶
۱-۲-۱)آلکیدهای کوتاه روغن خشک نشونده ۷
۲-۲-۱)رزین های آلکید متوسط روغن ۷
۳-۱)رزین های اپوکسی ۸
۴-۱)سخت شدن رزین های اپوکسی ۹
۱-۴-۱)سخت شدن بوسیله رزین های آمینووفنلیک ۹
۲-۴-۱)سخت شدن بوسیله آمینها ۱۰
۵-۱)رزین های آمینو ۱۱
۱-۵-۱)خواص رزین های آمینو ۱۱
۶-۱)رزین های سیلیکونی ۱۳
۷-۱)رزین های سلولزی ۱۶
۸-۱)رزین های اکریلیک ۱۷
۱-۸-۱)رزین های آکریلیک ترموپلاست ۱۷
۲-۸-۱)رزین های اکریلیک ترموست ۱۸
۲)حلالها ۲۱
۱-۲)خواص فیزیکی حلالها ۲۲

عنوان صفحه
۲-۲)فراریت یا درجه تبخیر حلال ۲۲
۳-۲)سمیت حلال ۲۴
۴-۲)بوی حلال ۲۵
۵-۲)حلالهای هیدروکربن آلیفاتیک ۲۵
۱-۵-۲)مایزال اسپریت و وایت اسپریت ۲۵
۲-۵-۲)VM8Pنفت ۲۶
۶-۲)تعدادی از حلالهای هیدرکربن آروماتیک ۲۷
۷-۲)حلالهای اکسیژنی ۲۷
۳)پیگمنت ۳۱
۱-۳)دی اکسید تیتانیوم ۳۱
۲-۳)خصوصیات کربنات کلسیم و کاربرد آن ۳۲
۳-۳)مانولین (خاک چینی) ۳۳
۴-۳)خصوصیات کروماتهای سرب ۳۴
۵-۳)اکسیدهای آبدار آهن ، گلهای اخرا ۳۵
۶-۳)رنگدانه های سیاه ۳۸
۷-۳)رنگدانه آلومینیم ۴۱
۸-۳)رنگدانه های ممانعت کننده از خوردگی ۴۴
۹-۳)مواد اولیه و مواد واسطه ۴۵
۱۰-۳)ثبات مواد رنگی ۴۶
۱۱-۳)پایداری یک رنگدانه در مقابل نور ۴۹
۴)مواد کمکی اضافه شونده به رنگ در هنگام ساخت ۵۱
۱-۴)مواد فعال سطحی ۵۱
۲-۴)مواد کمکی افزایش دهنده فلو ۵۳
۳-۴)مواد ضدفلودینگ ۵۴
۴-۴)خشک کن های مورد مصرف ۵۴

عنوان صفحه
۱-۴-۴)خشک کن سرب ۵۴
۲-۴-۴)خشک کن کلسیم ۵۶
۳-۴-۴)خشک کن کبالت ۵۷
۵-۴)مواد تعدیل کننده گرانروی مواد ضد رسوب ۵۸
۶-۴)شره کردن ۶۰
۷-۴)مواد پخش کننده ۶۱
۸-۴)موادی که باعث افزایش قش چکش می شوند ۶۵
۹-۴)مواد کنترل کننده برق فیلم رنگ و موادمات کننده ۶۶

فصل دوم : اصول فرمول نویسی و رنگ
۱)آشنایی با بعضی از اصطلاحات ۷۰
۲)طریقه فرمولیزاسیون عددی یک رنگ کوره ای – صنعتی ۷۳
۳)تینت یا رنگ جورکنی ۷۷

فصل سوم : راهنمای انتخاب و ساخت یک رنگ مناسب جهت پوشش سطوح پیشنهادی
۱)رنگ جهت پوشش درون قوطی ۷۹
۲)انتخاب رنگ جهت یخچال و فریزر ۷۹
۳)انتخاب رنگ برای پوشش سطوح ماشین های لباسشویی ۸۰
۴)انتخاب رنگ جهت سطوح استیلی مغروق در آب ۸۱
۵)ساختن رنگهای ضدخزه ۸۱
۶)انتخاب رنگهای مقاوم در مقابل رشد باکتری و قارچ ۸۲
۷)انتخاب رنگهای مقاوم در مقابل اسید ۸۲
۸)انتخاب رنگهای مقاوم در برابر بازها ۸۴
۹)انتخاب رنگهای مقاوم در آب ۸۴
۱۰)انتخاب رنگهای مقاوم در برابر حلالها ۸۵
۱۱)انتخاب رنگهای مقاوم در برابر حرارت ۸۵

عنوان صفحه
۱-۱۱)در برابر حرارت خشک ۸۵
۲-۱۱)در برابر حرارت مرطوب ۸۷
۱۲)انتخاب رنگ برای سطوح گالوانیزه‌ای ۸۷

فصل چهارم
۱)تکنیکهای کامپیوتری ۸۹
روش حدس و خطا و یا از طریق ریاضیات ۹۱
۲)کنترل رنگ در تولید ۹۳
۳)پیگیری و ارزش دستگاهها ۹۴

فصل پنجم : شرح کار عملی در آزمایشگاه
۱)تهیه خمیر از پودر پیگمنت ۹۷
۲)وزن کردن ۹۷
۳)RAL 98
۴)آزمایشات کنترل کیفیت روی رنگ‌تر ۹۹
۱-۴)ویسکوزیته ۹۹
۲-۴)دانه بندی ۱۰۰
۵)آماده کردن پلیت جهت انجام آزمایشات کنترل کیفیت ۱۰۰
۱-۵)براقیت ۱۰۲
۲-۵)آزمایش ضربه ۱۰۲
۳-۵)دستگاه سختی سنج پاندولی ۱۰۳
۴-۵)خمش ۱۰۵
۵-۵)تست جامی شکل شدن ۱۰۵
۶-۵)چسبندگی ۱۰۵
۶)در پایان ۱۰۶

عنوان صفحه
– آزمایشات کنترل کیفیت بر روی پیگمنت ۱۰۷
رنگ دهی پیگمنت ۱۰۷
وزن مخصوص پیگمنت ۱۰۸
برخی از وسایل مورد لزوم جهت کنترل کیفیت ۱۱۳
فصل اول:

اجزاء تشکیل دهنده رنگ

۱)رزین
رزینها انواع مختلفی دارند از آن جمله: رزین آلکید- رزین های اپوکسی- رزین های آمینو- رزینهای سیلیکونی- رزین های سلولزی-رزینهای آکریلیک که کاربرد بیشتری دارند.

۱-۱- مواد مصرفی در تهیه رزینهای آلکیدی
رایج ترین مواد اولیه آنها عبارتند از الکلهای پلی هیدریک، اسیدهای چند ظرفیتی، اسیدهای چرب و روغنها

۱-۱-۱ از الکلهای پلی هیدریک
از دسته الکلهای پلی هیدریک می توان پنتا اریتریتول را نام برد.

از لحاظ اهمیت بعد از گلیسیرین قرار دارد. به سه نوع منوپنتا، دی پنتا و تری پنتا وجود دارد. اما در اصل منوپنتا نوعی است که از همه بیشتر مصرف می شود البته در بیشتر موارد پنتا اریتریتول همراه با گلیسیرین واتیلن گلیکول برای کاهش خطر ژل شدن و ازدیاد حلالیت رزین به کار می رود. پنتا اریتریتول گرانروی رزین را بالا می‌برد، زمان خشک شدن را کوتاه و سختی و قابلیت انعطاف پذیری و مقاومت
بیشتری در مقابل آب و بازها ایجاد می کند.
در مقابل حرارت و زردی مقاومت بیشتری نشان می دهد و از قلمروی بسیار عالی برخوردار است. از پنتا اریتریتول برای بالا بردن وزن مولکولی استفاده می شود.

۲-۱-۱از اسیدهای چند ظرفیتی
از دسته اسیدهای چند ظرفیتی انیدرید فتالیک را می توان نام برد.

یکی از مهمترین پلی اسیدهایی است که در ساخت رزین های الکید بکار می رود، صفات بسیار عالی به پلیمر می دهد ضمناً از نظر قیمت بسیار ارزان و مقرون به صرفه است و به این دلیل پر مصرف ترین اسید می باشد.

۳-۱-۱اسیدهای چرب و روغنها
روغنهای گیاهی مانند دانه سویا یا روغن سویا از روغنهایی هستند که سابقه استفاده تاریخی طولانی دارند پیش از تجارتی شدن اسیدهای چرب یک ظرفیتی نظیر اسیدهای چرب تال، سویا، لوریک و نارگیل، روغنها تنها منبع اسید چرب برای تهیه
الکیدها بوده اند.
اسیدهای چربی که بیشترین مصرف را در ساخت رزینهای الکید دارند عبارتند از:
۱)اسیدهای چرب اشباع ۲)پلارگونیک ۳)ایزودکانوئیک ۴)ایزو اکتانوئیک
۵)اتیل هگزا نوئیک


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات