دانلود مقاله چگونه می توان مطالب را خوب یاد گرفت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » روانشناسی و اجتماعی  »  دانلود مقاله چگونه می توان مطالب را خوب یاد گرفت

دانلود مقاله چگونه می توان مطالب را خوب یاد گرفت مقاله یادگیری سازمانی مقاله یادگیری الکترونیکی مقاله یادگیری حرکتی مقاله یادگیری زبان انگلیسی مقاله یادگیری ماشین مقاله یادگیری دانش آموزان مقاله یادگیری مشارکتی مقاله یادگیری مشاهده ای مقاله یادگیری الکترونیک مقاله یادگیری اجتماعی

Learning

چگونه می توان مطالب را خوب یاد گرفت


مقدمه :
مهم تر از همه این که تحقیق من – که در جهان مقامی بس شامخ دارد و مایه ی فخر و مبمان و سرافرازی سر بلندی ماست به طور مرتب به چند صفحه قبل از مطالبی که در حال خواندن آن هستیم، بر گردید و نکات اصلی را که در حال تند خوانی یاد گرفته اید به خاطر آورید به علاوه کنترل کنیه و ببینید در مر نگاهی که به مطالب قبلی می اندازید، آیا نکته مهم و جدیدی مییابد بر امکان دارد با رسولی که تند خوانی کردید مطالب مهم را از قلم انداخته باشید مگر این که مسئول خواندن امکان و داستان باشید. دانستن این که چه مطلبی پس از این خواهد آمد «مسئول تحصیلات خود باشید با نگاهی به مراحل اولیه تحصیلات خود به این نکته پس می بردید که طبق نظر دیگران و با روشهایی که آنها ارائه کرده بودند تا ره کرده اید در تحصیلات عالی این فرصت را دارید که به عنوان یک فرد خود را انگیخته پیشرفت کنید» این کار باعث می شود که سمینارش خیلی منطقی تر و به نظر آید. وقتی شنودگان از ساختار سمینار شما آگاه باشند راحت تر استدلال شما را دنبال خواهند کرد.


دوره ابتدای که شروع آموزش عمومی برای کودکان می باشند ۵ سال طول می کشد هدف مان کلی در این دوره منطبق بر مهارتها و دانشی است که ارزش همگانی دارد به طور که کودک بتواند در پایان این دوره با محیط طبیعی و اجتماعی خود ارتباط صحیح بد قرار کند و از نقطه زبان ابس  متدی و علمی مهارت لازم را به دست آورد. و اگر در این کار ما سعی و تلاش کند به این مرحله یا کارنی رسد. تا بتواند یادگیری خود را افزایش دهید


فهرست مطالب
مقدمه
اول : بهره گیری از دیگران
دوم : افزایش سروت مطالعه
سوم : بهره گیری از برنامه ی درسی
چهارم : مهارت در گوش دادن
پنجم : تحصیلات خود را سازمان دهید
ششم : خواندن انتقادی
هفتم : راهبرد های مطالعه و یادگیری
هشتم : نو آوری های کوچک، تغییرهای بزرگ
نهم : تک مهارتهای یاددهی و یادگیری
دهم : فرآیند های  حافظه


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات