مقاله بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  مقاله بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی

دانلود مقاله بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی تحقیق شیمی و بیوشیمی مواد غذایی بیوشیمی مواد غذایی جزوه بیوشیمی مواد غذایی کتاب بیوشیمی مواد غذایی مقاله در مورد مواد غذایی مقاله در مورد بهداشت مواد غذایی مقاله بهداشت مواد غذایی مقاله میکروبیولوژی مواد غذایی

Paper Food Chemistry and Human Nutrition

 

فهرست مطالب
تعریف علوم مواد غذایی ۵
تعریف علوم تغذیه ۵
تعریف انسان متوسط از نظر تغذیه ۵
تعریف جیره غذایی ۶
تعریف غذا و ماده غذایی ۶
تعریف ضریب هضم ۷
مواد سازنده های غذاهای انسان ۷
انرژی در جیره غذایی ۸
انرژی و تغذیه ۸
اندازه گیری ارزش حرارتی غذاها ۹
تنظیم حرارت بدن ۱۰
اندازه گیری مصرف انرژی ۱۰
نسبت تنفسی غذاها (RQ) Respiratory Quatients 11
غذاهای انرژی زا ۱۵
غذاهای غیر انرژی زا ۱۹
انرژی لازم برای متابولیسم مواد غذائی ۲۲
نیاز بدن انسان به انرژی ۲۵
انواع غذاهای انسان ۲۹
منابع ۳۱
منابع
ALARS, Ch:Science du lait. Sep., paris, 1965.
HARPER, H.A:Review of physiological chiemistry.
Lange medical publication, California 1977.
JACOUOT, R., Le BRAS, H. and SIMONNET,H. L Nutrition
Animale, Vol.1., J.B.Bailliere, paris, 1958
LERY.F,:L”Alimentation. No.14 Microcosme, Ed.Seuil, Paris, 1962.
McLAREN, D.S. :nutrition and its disorders. LMT, Edinburgh- London, 1972.
TREMOLIERES, J. : PHYSIOLOGIE, Comportment alimentaire. Dunod, Paris, 1973.
TREMOLIERES, J. :BIOLOGIE GENERALE., VOL.1,2. Dound, PARIS, 1967.
TREMOLIERES, J . SERVILLE, Y. and JACOUOT, R.Manuel Elementaire d’Alimentation Humaine. Vol.2 Ed. ESF, Paris, 1963.

۱ـ تعریف علوم مواد غذایی
دراین علم مواد غذایی از نظر تولید ،تهیه ،نگهداری ،توزیع و خواص بیژلوژی و شیمی – فیزیک مورد بحث قرار می گیرند ضمناً ویژگیهایی مانند منظره ،بو،طعم ،مزه مواد غذایی و همچنین ترکیبات سازنده مواد غذایی و دگرگونی این ترکیبات مورد استفاده بررسی می باشد .
۲ـ تعریف علوم تغذیه
بررسی سر نوشت ملکولی مواد غذاییبعد از خورده شدن د ربدن انسان و نیازهای کمی و کیفی بدن به مواد غذایی وپدیده ها و عوارض بیولوژی و پاتولوژی ناشی از مواد غذایی مورد بحث علوم تغذیه می باشد در هر حال علوم تغذیه و مواد غذایی دانش های متداخلی هستند که اصول یکی در دیگری مورد عمل می باشد و در این دانش از کلیه  علوم از جمله علوم ریاضی ،علوم زیستی ،علوم اجتماعی و انسانی استفاده می شود .
۳ـ تعریف انسان متوسط از نظر تغذیه :
الف ـ مرد متوسط :
مردی است سالم سن ۲۵ سال فعالیت متوسط وزن ۶۵ کیلو که در شرایط حرارتی متوسط قرار دارد با ۸ ساعت کار روزانه ملایم که ۴ ساعت حالت نشسته دارد و حدود ۵/۱ ساعت راه میرود چنین فردی باید روزانه ۳۲۰۰ کالری حرارت از جیره غذایی خود تامین نماید .
ب ـ زن متوسط
زنی است سالم ۲۵ ساله وزن ۵۵ کیلودر شرایط حرارتی متوسط زندگی می کند و فعالیت فیزیکی معمول دارد چنین زنی باید از جیره غذایی روزانه خود ۲۲۰۰کالری حرارت به دست آورد .
۴ـ تعریف جیره غذایی
کلیه مواد خوراکی که یک فرد در مدت ۲۴ ساعت مصرف می نماید تا نیازمندیهای بدن او برآورده گردد به جیره غذایی متعادل معروف است پس جیره غذایی بر حسب شرایط مختلف از نظر سلامتی ،جنس ، سن وضع  رشد ،حالات فیزیولوژیکی و نوع کار باید متفاوت باشد .
۵- تعریف غذا و ماده غذایی
(Nutriments,Aliments)
کلیه غذاهایی که انسان مصرف می کند به همان شکلی که وارد دستگاه گوارش شده است قابل جذب نمی باشد ولی بعد از یک سلسله تغییرات مکانیکی ،فیزیکی ،و شیمیایی ه صورتی در می آید تا قابل جذب شود .
آنچه که در خوراکی ها خورده می شوند غذا یا (Aliments) نام دارند ولی مولکولهایی که از این غذا بعد از گوارش ایجاد شده و پس از جذب به محیط سلولی می رسند ماده غذایی یا (Nutriments) نامیده می شود بعضی از غذاها طوری هستند که به همان شکل خورده شده قابل جذب اهد لذا غذا و ماده غذایی آنها به یک شکل خواهد داشت مانند آب و الکل اتیلیک در مشروبات الکلی .


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات