مقاله رباخواری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله رباخواری تحقیق مقاله ربا خواری مقاله در مورد ربا خواری تحقیق در مورد ربا خواری جرم ربا خواری مجازات ربا خواری حکم ربا خواری تحقیق در مورد ربا خواری عاقبت ربا خواری اثبات رباخواری تعریف ربا خواری شکواییه ربا خواری مقاله درباره ربا مقاله در مورد ربا مقاله ربا در اسلام

Paper usury

 

فهرست

ربا درلغت: ۱

انواع ربا ۱

آیه تحریم ربا درقرآن.. ۲

۱- مصلحت مومنان درترک ربا: ۲

۲- ربا اکل مال به باطل است: ۳

۳- اجتناب از ربا و آمرزش گناهان: ۴

۴- اجتناب از اکل ربا ورستگاری دردوعالم. ۵

حالت رباخواران هنگام برخاستن ازقبر در روز قیامت.. ۵

دلیل برانگیخته شدن دیوانه وار ربا خواران! ۶

عاقبت کسانی که از رباخواری اجتناب نکنند! ۷

مال به دست آمده از ربا نابود می گردد. ۸

ربا خواری و اعلان جنگ با خداوند و رسولش… ۸

عقوبت ربا در گفتار معصومین (علیهم السلام). ۹

شمه ای از اثرات رباخواری در یک جامعه. ۱۰

راه حل اساسی برای جلوگیری از آلوده شدن به ربا ۱۱

زیان رباخواری.. ۱۲

ربای قرضی.. ۱۵

ربای حلال.. ۱۶

پاورقی.. ۱۹

منابع: ۲۰
ربا درلغت:

ربا درلغت به معنای فزونی وافزایش است ودر اصطلاح فقهی نوعی افزایش واضافه شدن با شرایط خاص که یک طرف قرارداد از طرف دیگر دریافت می نماید ، می باشد.
انواع ربا

۱- ربای قرضی : اگر شخصی مبلغ پولی رابه شخص دیگری قرض دهد وبا او شرط کند که موقع بازپرداخت مبلغی مضاعف ازآنچه که قرض داده است به او بازگرداند ربای قرضی گفته می شود، به طور مثال اگر شخصی صدهزار تومان به شخصی قرض دهد وشرط کند سرهرماه علاوه براین که سرموعد باید صدهزار تومان رایک جا پرداخت کندهرماه مبلغی به عنوان سود به شخص قرض دهنده بازگرداند ویااینکه شخص همان مبلغ را به شخص دیگری قرض دهد وبا اوشرط کند که سرسال به جای صدهزار تومان به او صدوبیست هزارتومان بازگرداند که مبلغ اضافه از مقدار قرض داده شده چه کم باشد وچه زیاد، ربای قرضی محسوب می گردد.

۲- ربای معامله ای: این نوع ربا در مبادله دو کالای هم جنس که وزن شدنی وپیمانه ای باشد (یعنی با وزن وپیمانه خرید وفروش می شوند)به طوری که اگر دراین مبادله یک طرف کالااز طرف دیگرآن فزونی داشته باشد، آن فزونی ربا محسوب می گردد، به طور مثال اگر درمعامله ای شخصی ۵۰ کیلو برنج اعلارابه ۱۰۰ کیلو برنج متوسط بفروشد، آن پنجاه کیلوی اضافی ربای معامله ای محسوب می گردد.
آیه تحریم ربا درقرآن

درقرآ ن کریم درچهار سوره ،آیاتی درمورد ربا نازل شده است که به ترتیب سورقرآنی عبارتند از : سوره بقره آیات ۲۷۵ الی ۲۸۱ ، سوره آل عمران آیه ۳۰، سوره نساء آیه ۱۶۱، سوره رم آیه ۳۹، اما آیه ای که دلیل محکم برحرمت آن می باشد آیه ۱۳۰ آل عمران است که خداوندتعالی خطاب به مومنان می فرماید:

« یا ایهاالذین امنوا لاتاکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوالله لعلکم تفلحون.»

«ای کسانی که ایمان آورده اید ربا مخورید که دائماسودی برسرمایه(خود) بیفزایید تاچند برابر شود،وازخدابترسید وترک این عمل زشت کنید،باشد که سعادت ورستگاری یابید»

که در این آیه می توانیم به نکات قابل توجهی دست یابیم که بیان آن خالی ازفایده نیست:
۱- مصلحت مومنان درترک ربا:

دراین آیه خداوندخطاب به مومنان می فرماید که ازرباخوری دوری کنند. پس جایز نیست باوجود این حکم که ازطرف قادر متعال صادر شده مسلمانی ازدستور خالق خودسرپیچی نموده ومرتکب عمل قبیح رباخواری گردد، چرا که خداونداست که ازخیر وصلاح تمام مخلوقات خودآگاه است به طوری که شایدچیزهایی باشد که ما انجام دادن آن را به صلاح خود بدانیم ولی به ضررماباشدوانجام دادن چیزهایی را به ضرر خود بدانیم ولی به سود ما باشد، به طوری که خداوند متعال درقرآن می فرماید:

« وعسی ان تکرهواشیا وهو خیرلکم وعسی ان تعبوا شیا وهو شرلکم والله یعلم وانتم لاتعلمون.»

« چه بسیارشود که چیزی را شما ناگوار (ناپسند) شماریدولی به حقیقت خیر وصلاح شما درآن بوده وچه بسیار شود که چیزی را دوست دارید و در واقع شروفسادشمادرآن است وخداوند(به مصالح امور) داناست وشما نادانید»(۱)

وهمین نشان دهنده آن است که خداوندیکی از مصالح مومنان را درترک ربا می داند که توضیح بیشتر را درآیات دیگر از رباخواهیم داد.
۲- ربا اکل مال به باطل است:

باتوجه به این آیه که خداوند رحمان فرموده است« لاتاکلو الربااضعافا مضعفه»

«ربا مخوریدکه دائماسودی برسرمایه (خود )بیفزایید» می توان گفت که یکی از موارداکل مال به باطل که درقرآن از آن نهی شده است ربا می باشد چراکه در ربا تجارتی صورت نمی پذیرد که همراه با رضایت طرفین باشد ومال وثروت بدون انجام گرفتن تجارت رشد می کند،به طوری که خداوند درقرآن می فرماید:

« یا ایها الذین امنوا لاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض منکم …»

«ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل (ناحق ) مخورید مگر آنکه تجارتی ازروی رضایت ورغبت کرده (وسودی ببرید)»(۲)

پس ربا سبب می گردد که عده ای ازافراد ازکسب وکار وتجارت دست برداشته وبه اکل مال به باطل مشغول شوند.
۳- اجتناب از ربا و آمرزش گناهان:

همان طور که می دانیم ربا یکی از گناهان کبیره است چنانچه درحدیثی از امام صادق علیه السلام ، که درآن حدیث گناهان کبیره را ذکر فرموده اند منقول است که :«الکبائرسبع قتل المومن متعمدا وقذف المحصنه والفرار من الزخف و التعرب بعد الهجره واکل مال الیتیم ظلما واکل الربا بعد البینه وکل ما اوجب الله علیه النار»« کبائر هفت گناه است: ۱- کشتن مومن به عمد۲- متهم ساختن زن پاکدامن۳- فراراز جهاد۴- تعرب بعداز هجرت۵- خوردن مال یتیم به ناحق ۶- خوردن ربا بعد از دانستن (نازل شدن آیه حرمت ربا)۷- هرچه که خداوند برآن دوزخ واجب کرده ا ست»(۳)

که اجتناب ازهریک ازاین گناهان باعث می شود که خداوند گناهان دیگرانسان را بیامرزد به طوری که خداونددرقرآن می فرماید:

« ان تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم …»

« چنانچه از گناهان بزرگی که شما را ازآن نهی کرده اند دوری گزینید(یعنی گناهان کبیره رامرتکب نشوید ) ما از گناهان شما درگذریم»(۴)

و دوری ازاین گناهان حاصل نگردد مگر بارعایت تقوای الهی، یعنی همان پرهیزگاری که ناشی از ترس از خالق یکتاست که باعث می شود انسان به راه سعادت دست یابد و درآیه ۱۳۰ آل عمران نیز بعد ازمنع اکل ربا دستور به تقوای الهی داده شده است« واتقوالله»
۴- اجتناب از اکل ربا ورستگاری دردوعالم


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات