مدیریت با عشق و قدرت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مدیریت با عشق و قدرت

دانلود مقاله مدیریت با عشق و قدرت مدیریت با عشق مدیریت و قدرت عشق مدیریت مدیریت عشق وشیفتگی مدیریت عشق و عاطفه کتاب مدیریت عشق و عاطفه دانلود مقاله انگلیسی مدیریت دانلود مقاله isi مدیریت دانلود مقاله های مدیریت دانلود مقاله انگلیسی مدیریت منابع انسانی دانلود مقاله حسابداری مدیریت دانلود مقاله سیستم های اطلاعاتی مدیریت

With love and power management

 

مقدمه:
ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است.این واقعیت پذیرفته شده که در بازرگانی، تجارت، امور دولتی ،گروه ها و سازمان های بی شماری که به زندگی ما شکل می دهند یا در آنها کار می کنیم،مدیریت ورهبری خوب بسیار ضرورت دارد. برای مدیریت ورهبری کردن محکم و توأم با احساس، ما باید قدرت و عشق را در کنار هم داشته باشیم. قدرت وتوانایی جهت تحقق اهداف سازمان, عشق به کار وعشق به کسانی که با آنها کار می کنیم . ما باید بدانیم چگونه در مسیری پر از تضاد و اختلاف حرکت کنیم و بتوانیم از تاریکی به نور برسیم.
فهرست مطالب:
مقدمه
راه های نیل به مدیریت با عشق وقدرت
خصوصیات ویژگیهاو معیارهای مدیران  از منظر امام علی (ع)
علم ودانش
تجربه کاری
حسن تدبیر
سعه صدر
شایستگی و کفایت
نظم وانضباط
داشتن پشتکار و دوری از تنبلی
پاکی و صلاحیت خانوادگی
داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل
آینده نگری
بلندی همت
قدرت و توانایی
استقامت در برابر مشکلات
قاطعیت
شجاعت
سخاوت
وفاداری
تسلط بر خشم
عدالت و انصاف
گشادهرویی
میانه روی در درشتی و نرمی
رفق و مدارا
عنایت به کارکنان
صبر و بردباری
طرد سخن چین
طرد چاپلوس
خوشبینی نسبت به دیگران
ارتباط مستقیم با کارکنان
گذشت و پوزش پذیری
وفای به عهد
جاذبه و دافعه
صداقت
احتیاط و دقت در قضاوت
منابع


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات