دانلود مقاله آهنگری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله آهنگری

دانلود مقاله آهنگری دقیق مقاله درباره آهنگری تحقیق پروژه دانلود مقاله آهنگری مقاله در مورد آهنگری تحقیق درباره شغل آهنگری تحقیق در مورد آهنگری تحقیق در مورد شغل آهنگری تحقیق درباره آهنگری پروژه قالب آهنگری دانلود پروژه آهنگری پروژه آهنگری دانلود پایان نامه آهنگری

Precision Forging papers

 

آهنگری دقیق

لغت آهنگری دقیق یک فرآیند مجزای آهنگری نیست تنها به معنایی از آهنگری نزدیک می‌شود. هدف از این نگرش تولید یک شکل خالص است یا حداقل نزدیک به آن در مقایسه با قطعه آهنگری شده.
عبارت خالص نشان دهنده عدم نیاز به ماشینکاری یا فرآیندهای نهائی کردن سطح آهنگری شده می‌باشد. بنابراین یک شکل خالص آهنگری شده به هیچ کار اضافی در هیچ یک از سطوح آهنگری شده نیازی ندارد. گرچه اعمال ثانوی ممکن است برای ایجاد سوراخها، رزوه ها و جزئیاتی از این دست نیاز باشد.
یک آهنگری نزدیک به خالص می‌تواند برخی سطوح و نه در تمام آنها  تنها نیاز به یک ماشینکاری حداقل یا نهائی کاری داشته باشد. آهنگری دقیق گاهی با آهنگری تلرانس بسته یاد می‌شود تا تا کیدی داشته باشد به هدف بدست آمده. فقط در طی عملیات آهنگری ابعاد و دقت نهائی سطوح مورد نیاز است در قطعه تمام شده.
فرآیند های آهنگری سرد به صورت سنتی، دقیق تلقی می‌شوند. ودر مباحث اکستروژن سرد در باره آن بحث خواهد شد.در این جلد درباره جزئیات صحبت نخواهد شد. به صورت مشابه فرآیند های آهنگری پودری نیز در گروه آهنگریهای دقیق طبقه بندی می‌شوند. (مبحث آهنگری پودری را ببینید) باید توجه شود که آهنگری پودری تنها هنگامی‌اقتصادی است که تهیه قطعه از یک توده خام قابل انجام نباشد.

 

فهرست مطالب

مقدمه            ۱
آهنگری دقیق    ۱
مزایای آهنگری دقیق:    ۳
کاربرد آهنگری دقیق :    ۴
فرضیات هندسی :    ۵
دیدگاه اقتصادی :    ۶
دیدگاه طراحی قالب :    ۷
مدل ریاضی :    ۸
شبیه سازی فیزیکی :    ۹
فرضیات کنترل فرآیند :    ۱۰
دقت قالب :    ۱۰
دقت تنظیم :    ۱۲
دقت ماده اولیه:    ۱۲
کنترل روانکاری :    ۱۴
کنترل دمای قطعه کار:    ۱۴
کنترل دمای قالب:    ۱۸
فرضیات تجهیزات :    ۱۹
تجهیزات برش قطعه :    ۲۰
وسایل گرماساز :    ۲۱
تجهیزات آهنگری :    ۲۲
انتخاب دمای فرآیند :    ۲۵


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات