گزارش کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش آموزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش آموزی

گزارش کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش آموزی سازمان دانش آموزی پروژه دانلود گزارش کارورزی کامپیوتر سازمان پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی گزارش کارآموزی دانش آموزی گزارش کارورزی کامپیوتر سازمان دانش آموزی دانلود گزارش کارورزی کامپیوتر نمونه گزارش کارورزی کامپیوتر گزارش کار کارورزی کامپیوتر

According to computer training student organization

موضوع : گزارش کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش آموزی

فهرست مطالب

فصل اول: ضرورت و فلسفه تشکیل سازمان دانش آموزی ۱

فصل دوم: تاریخچه تشکیل سازمان ۳

تاریخچه تصویب اساسنامه سازمان دانش آموزی ۳

فصل سوم: آشنایی با اساسنامه سازمان دانش آموزی ۵

اهداف سازمان دانش آموزی ۶

وظایف سازمان دانش آموزی ۶

ویژگی های سازمان از زوایا و ابعاد مختلف ۸

آشنایی با محیط کاری در اداره سازمان دانش آموزی ۱۰

دانلود گزارش کارآموزی سازمان دانش آموزی
کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش‌آموزی استان گلستان

مختصری از گزارش کارآموزی :
استان و کارمندان این اداره و دیدن کارهای مربوط به آنان و آشنایی با سر مسِول خود در قسمت کارشناس کانونها و صحبت اولیه در مورد نحوه کار در سازمان و فراهم کردن اصول کا در سازمان و برخورد بیشتر با کارمندان و رییس سازمان و تا جای که کشش بود صبت در مورد کارکرد کارهای که در سازمان انجام می شود ومعرفی کردن خود به عنوان دانشجوی رشته کامپیوتر و صحبت در مورد بهتر کردن اصول کاربردی کار در سازمان در مدتی که من در آنجا کار می کنم و فراهم کردن بستر مناسبی از اصول کاربردی در سازمانها و نهادهای دولتی و پیش آمدن شرایطی طبق آنچه در گزارش کارآموزی آورده شده است
در روز دوم که با آمدن در سازمان و رفتن از یکسری از اطلاعات که در فراهم کردن کار طبق فرم خلاصه اطلاعات کار آموزی که توسط سرپرست کار آموزی پر شود و نگاه انداختن ودر قسمت عنوان و موضوع کار آموزی و پر شده توسط سر پرست کار آموزی که به عنوان فناوری های نوین در سازمان دانش آموزی و برنامه نویسی در سازمان من را کمی متعجب کرد که در سازمان چه فناوری های می شود انجام داد و برنامه نویسی که در این مدت کوتاه نیاز به همفکری بیشتری می طلبید منجر شد که این خود باعث کنجکاوی من در قسمت برنامه نویسی و فناوری های نوین بشود و این اولین کاری بود که من باید انجام میدادم و در جستجوی آماده کردن خود برای بهبود سازمان از حالت که مورد بحث قرار می گرفت شد
در روز سوم که با سرپرست خود صحبت می کردم و این که خود(سرپرست) در قبل از آمدن من به فکر ایجاد تیم برنامه نویسی دانش آموزی که خود فکر نویی در سازمان و طرح جامعی بود و پیگرد این کار در ماهای قبل بود و با آمدن من با احتمال این که من راه گشای سرپرست در بوجود آوردن وشناسایی دانش آموزان و فراهم کردن کردن مکانهایی برای تحقیقات و برنامه نویسی دانش آموزان که در نوبه خود در ورحله اول کاری پر هموار و بس مشکل می بود ولی باید انجام می شد


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات